UZAKTAN EĞİTİM

Report
Aykut MANDUZ
Onur ARABACIOĞLU
İlteriş KOCAEFE
UZAKTAN
EĞİTİM
UZAKTAN EĞİTİM
Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rolleri
Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
Uzaktan Eğitim Nasıl Yapılır?
UZAKTAN EĞİTİM
Öğretmenlik
Mesleği
Genel Kültür
Konu Alanı
Bilgisi
Öğretmenlik
Meslek Bilgisi
Öğretmenlik mesleğinin iki temel özelliği vardır;
•
Kişisel özellikler
•
Mesleki özellikler
Öğretmen Rolleri
• Temsilcilik
• Liderlik/başkanlık
• Öğreticilik
• Ara buluculuk
• Hakemlik
• Rehberlik
UZAKTAN EĞİTİM
Berge ’ ye göre görsel dünyada öğretmen rolleri şöyledir;
UZAKTAN EĞİTİM
Mektupla Öğretimde Öğretmen Rolleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iletişim uzmanı
ölçme değerlendirme uzmanı
materyal üretici
proje yöneticisi
motivasyon sağlayıcı
yönetici
araştırmacı
öğretim tasarımcısı
psikolog
danışmanlık
eğitim uzmanı
UZAKTAN EĞİTİM
Radyo ile Öğretimde Öğretmen Rolleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iletişim uzmanı
ölçme değerlendirme uzmanı
materyal üretici
proje yöneticisi
motivasyon sağlayıcı
yönetici
araştırmacı
öğretim tasarımcısı
liderlik
danışmanlık
eğitim uzmanı
site eğitmeni
UZAKTAN EĞİTİM
Karma Öğretimde Öğretmen Rolleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iletişim uzmanı
ölçme değerlendirme uzmanı
materyal üretici
proje yöneticisi
motivasyon sağlayıcı
yönetici
araştırmacı
öğretim tasarımcısı
liderlik
danışmalık
eğitim uzmanı
site eğitmeni
UZAKTAN EĞİTİM
Televizyon ile Eğitimde Öğretmen Rolleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iletişim uzmanı
ölçme değerlendirme uzmanı
materyal üretici
proje yöneticisi
motivasyon sağlayıcı
yönetici
araştırmacı
öğretim tasarımcısı
liderlik
danışmalık
eğitim uzmanı
site eğitmeni
UZAKTAN EĞİTİM
Bilgisayarlı Öğretimde Öğretmen Rolleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iletişim uzmanı
ölçme değerlendirme uzmanı
materyal üretici
proje yöneticisi
motivasyon sağlayıcı
yönetici
araştırmacı
öğretim tasarımcısı
liderlik
editör
danışmalık
eğitim uzmanı
site eğitmeni
Sonuç:
Uzaktan eğitim ortamında
öğretmen,
öğrenci olmaktan çok
öğrencinin
kendi kendine öğrenmesini
sağlayacak ortamın profesyonel
düzenleyicisi, öğrencinin
gerektiğinde
başvuracağı bir danışmandır
UZAKTAN EĞİTİM
Uzaktan Eğitimde 4 tür etkileşim vardır;
•
Öğrenci-Öğrenci Etkileşimi
•
Öğrenci Öğretmen Etkileşimi
•
Öğrenci-İçerik Etkileşimi
•
Öğrenci-Ortam Etkileşimi
UZAKTAN EĞİTİM
Schrum ve Hong (2002) uzaktan
eğitimde öğrenci rollerini aşağıdaki gibi
tanımlamışlardır;
•
Öğrenim araçlarına erişen
•
Teknolojiyi kullanabilen
•
Çalışma şekil ve alışkanlıkları
•
Öğrencinin amaç ve hedefleri
•
Yaşam tarzı
•
Kişisel özellik ve karakter
temaları
UZAKTAN EĞİTİM
Mektupla Öğretimde Öğrenci Rolleri
• İletişim uzmanı
• Sosyalleşme uzmanı
• Motivasyon sağlayıcı
• Araştırmacı
• Öğretici
• Liderlik
• Psikolog
• Uzaktan eğitim uzmanı
UZAKTAN EĞİTİM
Radyo ile Öğretimde Öğrenci Rolleri
• İletişim uzmanı
• Sosyalleşme uzmanı
• Motivasyon sağlayıcı
• Araştırmacı
• Öğretici
• Liderlik
• Psikolog
• Uzaktan eğitim uzmanı
• Teknoloji uzmanı
UZAKTAN EĞİTİM
Televizyon ile Eğitimde Öğrenci Rolleri
• İletişim uzmanı
• Sosyalleşme uzmanı
• Motivasyon sağlayıcı
• Araştırmacı
• Öğretici
• Liderlik
• Psikolog
• Uzaktan eğitim uzmanı
UZAKTAN EĞİTİM
Tek Yönlü Bilgisayarlı Uygulama Modeli
• İletişim uzmanı
• Motivasyon sağlayıcı
• Araştırmacı
• Öğretici
• Liderlik
• Psikolog
• Uzaktan eğitim uzmanı
• Teknoloji uzmanı
UZAKTAN EĞİTİM
Karma Öğretimde Öğrenci Rolleri
• İletişim uzmanı
• Motivasyon sağlayıcı
• Araştırmacı
• Öğretici
• Liderlik
• Psikolog
• Uzaktan eğitim uzmanı
• Teknoloji uzmanı
UZAKTAN EĞİTİM
Eğitim Danışmanlığı nedir ?
• Eğitim danışmanlığı problem çözmek,
hızla sonuca ulaşmak için danışan ve
danışman arasında gizlilik ilkesine
dayalı, aile ile öğrencinin ortak
değerlerde buluşmasını sağlamayı
amaçlayan, eğitim sürecinin
problemlerini ortadan kaldırarak,
sürece kalite kazandırmayı
amaçlayan danışmanlık hizmetidir.
UZAKTAN EĞİTİM
Eğitim Danışmanlığının Temel Amaçları
•
•
•
•
•
•
•
•
Zaman kaybını önlemek,
Çalışma yöntemine karar vermek,
Öğrenme biçimlerini tespit etmek,
Eğitim sürecini doğru programlamak,
Süreci baltalayan durumları belirlemek,
Eğitim sürecini daha verimli hale getirmek,
Problemli durumla ilgili özel çalışma yapmak,
Sınav hazırlığı sürecinde oluşan sorunları teşhis etmek,
UZAKTAN EĞİTİM
Eğitim Danışmanlarının Sahip Olması Gereken Özellikler
• Eğitim Danışmanları İyi Giyinmeli, İyi
Görünmeli
• Güzel Konuşma Becerisine Sahip
Olmalı
• Güler Yüzlü Ve Sempatik Olmalı
• Özgüveni Yüksek olmalı
• Eğitim Danışmanları Sabırlı Olmalı
• Empati Kurmalı
• Pratik Olmalı Ve Hızlı Çözüm Üretmeli
• Kurum Ve Rakip Bilgisi
UZAKTAN EĞİTİM
Eğitim Danışmanlarının Sahip Olması Gereken Özellikler
• Dakik Olmalı
• Dürüst Olmalı
• İşini Sevmeli
• Kendini Motive Edebilmeli
• Kendini Geliştirmeli
• Plan Yapmalı Ve Rapor Tutmalı
• Tarafsız Olmalı
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Yetkin
olmalı
• Yaptığı İşin Karşısındaki İnsanın Hayatı İçin Önemine
İnanmalı
UZAKTAN EĞİTİM
Eğitim Danışmanlığına İhtiyaç Olduğu Durumlar
• Okul öncesi dönemdeki çatışma ve
iletişim sorunlarını çözmek,
• Okula başlamada çekilebilecek
güçlükleri ortadan kaldırmak,
• Okul fobisini oluşturan sebepleri tespit
etmek ve çözmek,
• Okuma güçlüğü çekiyor olmak ve
okumayı sevememek,
• Yazma güçlüğü çekiyor olmak ve
yazmayı sevememek,
UZAKTAN EĞİTİM
Eğitim Danışmanlığına İhtiyaç Olduğu Durumlar
• Ödev sorumluluğu edinememek ve düzenli
ders çalışamamak,
• Kendine güvenememek; “ben bu dersi,
sınavı vs. yapamam” inancına sahip olmak,
• Oyun, tv, bilgisayar gibi olumsuz
durumlardan kurtulamamak,
• Ayrılmış aile çocuklarının yaşadığı
güçlükleri eğitim ekseninde ortadan
kaldırmak,
• Herhangi bir sınava hazırlanıyor olmak,
UZAKTAN EĞİTİM
Eğitim Danışmanlığına İhtiyaç Olduğu Durumlar
• Sosyal ilişkilerinde çekingen davranmak,
• 9. sınıf sonrasında hangi dersleri seçmesi
gerektiğini bilememek,
• Hangi okulu seçmesi gerektiğini
bilememek,
• Hangi mesleği seçmesi gerektiğini
bilememek,
• Çok basit soruları çözemiyor olmak,
UZAKTAN EĞİTİM
Eğitim Danışmanlığına İhtiyaç Olduğu Durumlar
• Dikkatsizlikten dolayı sınavlarda çeşitli
sorunlar yaşamak,
• Sınavlarda zaman sorunu yaşamak,
• Sınav ve derslerle ilgili kaygılar taşımak,
• Nasıl ders çalışması gerektiğini bilememek,
• SBS-YGS-LYS-KPSS-KPDS-DGS gibi
sınavlarda daha başarılı olmak.
UZAKTAN EĞİTİM
Sonuç:
Uzaktan eğitimde kullanılan
modeller öğrenciye klasik eğitim
modellerinden daha fazla
öğrenme ile ilgili sorumluluk
yüklemektedir.
Bu sebeple uzaktan eğitim
öğrencisi kullanılan uzaktan
eğitim modeline göre öğrenci
rollerine uygun davranarak
eğitimde hedeflere
ulaşabilecektir.
UZAKTAN EĞİTİM
DEĞERLENDİRME
 Sunum ile uzaktan eğitimde öğretmen ve
öğrenci
rolleri hakkında sizde bir değişiklik oldu mu?
 Uzaktan eğitim almak

ister miydiniz?
Bölümünüze uzaktan eğitimle devam etme imkanı
verilse uzaktan eğitimi mi örgün eğitimi mi tercih
edersiniz?
KAYNAKLAR
KAYNAKÇA
 http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/Neden_Uza
ktan_E%C4%9Fitim
 http://www.uzaktanegitim.com.tr/
 http://www.ue.gazi.edu.tr/
 http://www.eogrenme.net/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=58&Itemid=39
 http://www.slideshare.com/uzaktan-egitim-nedir

similar documents