Dekim - İstanbul Ticaret Üniversitesi

Report
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Turizm İşletmeciliği
Bölümü
1 / 102
Rektörümüz
Prof. Dr. Nazım Ekren
2 / 102
Kuruluş
Üniversitemiz,
İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal
Hizmetler Vakfı tarafından
2001 yılında kurulmuştur.
3 / 102
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
 Fakültemiz 2012 aralık ayında YÖK onayı alınarak üç
bölüm halinde kurulmuştur:
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği.
Uluslararası Lojistik.
Basım ve Yayın Üretim Teknolojileri.
 2013 - 2014 eğitim yılında ilk kez öğrenci alarak eğitim
hayatına başlamıştır.
 2014 Nisan ayında Turizm İşletmeciliği Bölümü
fakültemiz bünyesine dahil olmuştur.
 2014 yılına kadar dekan vekilleri tarafından yönetilmiş ve
bu tarihten itibaren YÖK onaylı ilk dekanı atanmıştır.
4 / 102
Dekan Vekili
5 / 102
Prof. Dr. Nurullah Genç
1 Ekim 2012 – 31 Aralık 2012
Dekan Vekili
6 / 102
Prof. Dr. İsmail Ekmekçi
2013- 2014
Dekanımız
7 / 102
Prof. Dr. Hüner Şencan
(2014 - ………)
Öğretim Üyelerimiz
Doç. Dr. Asım Saldamlı
Prof. Dr. Nüzhet Kahraman
Bölüm Başkanı
8 / 102
Yrd. Doç. Dr. Mustafa C.
Altunel
Öğr. Gör. Dr. Özen Dallı
Öğr. Gör. Dr. Serdar Eren
Mail Adreslerimiz
Adı Soyadı
Görevi
Dahili Telefon
Prof. Dr.
Hüner Şencan
Dekan
3117
[email protected]
Prof. Dr. Nüzhet
Kahraman
Bölüm Başkanı
4371
[email protected]
Doç. Dr. Asım
Saldamlı
Öğretim Üyesi
4372
[email protected]
Öğretim Üyesi
4375
[email protected]
Öğretim Üyesi
4374
[email protected]
Öğretim Üyesi
4373
[email protected]
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa C. Altunel
Öğr. Gör. Dr. Serdar
Eren
Öğr. Gör. Dr. Özen
Dallı
9 / 102
Eposta
Amaç ve Hedef
Amaç: Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri küresel boyutta
izleyebilecek, edindiği bilgi ve becerileri yaşadığı topluma
başarıyla aktarabilecek gençlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Etik değerlere önem verme, öz saygınlık, küresel düşünebilme,
kültürel duyarlılık onlara kazandırmak istediğimiz başlıca
değerlerdir. Eğitim programlarımızı sektörün gereksinimleri
doğrultusunda hazırlamaktayız.
Hedef: Hedefimiz, öğrencilerimize yoğun İngilizce ve ikinci
yabancı dil eğitimi vererek onların evrensel kişiler olmalarını
sağlamaktır. Bunun yanında bilgisayar programları ile teknik
yeterliliklerini artırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan etkin karar
verme ve organizasyon becerileri ile onları yönetim
pozisyonlarına hazırlarken; diğer taraftan konaklama, yiyecekiçecek, kongre-konferans, seyahat ve ulaşım sektörlerinin
gereksinim duyduğu profesyonel becerileri kazanmaları için
uğraş veriyoruz.
10 / 102
Programın Öğrenme Çıktıları - 1
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler;
1. İşletmecilik ve turizm işletmeciliği ile ilgili temel kavramları
tanımlayabilmek.
2. İşletmelerin ve turizm işletmelerinin temel ve destekleyici
fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak.
3. İktisat, hukuk, matematik, sosyal psikoloji, istatistik, etik ve
tarih alanlarında gerekli bilgilere sahip olmak.
4. Turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkileri
hakkında bilgi sahibi olmak.
5. Turizm İşletmeciliği alanında araştırma yapmak ve proje
üretmek.
6. Ulusal ve uluslararası ölçekte hazırlanmış turizm politika ve
planlarını tartışmak.
11 / 102
Programın Öğrenme Çıktıları - 2
7. Türkçe, İngilizce ve öğrencinin seçeceği ek bir yabancı dilde
okuma, anlama ve konuşma yeteneklerini geliştirmek.
8. İktisat, hukuk, matematik, sosyal psikoloji, istatistik ve etik
alanlarında elde ettiği teorik bilgiyi turizm işletmeciliği
alanında uygulamak.
9. Sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan analiz
tekniklerine hakim olmak.
10. Turizm sektöründe faaliyet gösterecek bir işletmeyi
yapılabilirlik etüdü sonunda kurmak ve yönetmek.
11. Turizm işletmelerinde yaşanan problemleri tespit etmek ve
bu sorunlara çözüm üretmek.
12. Yaşam boyu öğrenme davranışını ve yaratıcılık becerisini
kazanarak bu becerileri mesleki gelişim ve kişisel gelişim
alanlarında uygulayabilmek.
12 / 102
Hedef Öğrenci Kitlesi
• Hedef kitlemiz; turizm sektöründe kariyer yapmaya ilgi
duyan, teknoloji ile barışık, hizmet yönelimli gençlerdir.
Öğrencilerimiz web sitemizin Kariyer Pozisyonları
sayfasından hangi alanlarda çalışma olanağı
bulabileceklerini öğrenebilirler.
13 / 102
Bölümü Seçmenin Avantajları
• İş bulma kolaylığı.
• Dinamik ve canlı bir alan olması.
• Turizm sektörünü oluşturan farklı alt sektörler
arasında seçim yapma ve çalışma imkanı.
• Staj ve yarı zamanlı iş olanakları ile iş dünyasının
içinde yer alma.
• Kendini geliştirme imkanının olması.
14 / 102
Kontenjanlar ve Burslar
2014-2015 yılı Burslu ve Ücretli Öğrenci Sayıları (Toplam 40)
Puan Türü
Yurt içi
Kontenjan
Yurt dışı
Devlet Bursu
TM-1
3
2
-
%100 Burslu
TM-1
(min. 274,575)
(max. 302,129)
3
1
5
%50 Burslu
TM-1
14
2
-
%25 Burslu
TM-1
10
-
-
30
5
5
Ücretli
Toplam
öğrenci
15 / 102
Yabancı Öğrenciler
Lisans bölümlerimize kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu
öğrenciler, aşağıda belirtilen başvuru koşullarını
sağladıklarında evraklarını e-posta ile
([email protected]) göndererek veya Sütlüce
Kampüsümüzde bulunan Uluslararası Öğrenci Ofisi’ne evrakları
ile gelerek başvuruda bulunabilirler.
Başvuru adresi: Sütlüce Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 90,
Beyoğlu 34445, İstanbul.
16 / 102
Yabancı Öğrenciler
Kabul şartları: Bölümlerimize şu öğrenciler başvurabilirler:
• Yabancı uyruklu olanlar.
• Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk
vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve 5203 sayılı Kanunla
Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenler.
• Çift vatandaşlığa sahip olanlar (doğumla yabancı uyruklu olup
T.C. Vatandaşlığına sonradan sahip olanlar).
• T.C. uyruklu olup orta öğretiminin tamamını yabancı bir
ülkede (KKTC hariç ) tamamlayanlar.
17 / 102
Yabancı Öğrenciler
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları:
Basım yayım: %100 eğitim indirimi 1, %50 eğitim indirimi 2; Ücretli 2. Toplam: 5
Uluslararası lojistik: %100 indirimi 2; %50 indirimi 4; ücretli 2; Toplam: 8
Sivil hava: %100 indirimi 1; %50 indirimi 2; Ücretli 2. Toplam: 5
Turizm İşletmeciliği: %100 indirimi 2; %50 indirimi 4; ücretli 2; Toplam: 8
Toplam: 26 öğrenci. Eğitim İndirimleri şartı: Öğrencinin her yarıyılda aldığı not
ortalamasının 2.0’ın altına düşmemesi gerekir.
Soydaş ve Akraba topluluklarından gelen devlet burslusu kontenjanları:
Basım yayım: 5
Uluslararası lojistik: 5
Sivil hava: 5
Turizm İşletmeciliği: 3
Toplam: 18 öğrenci.
Genel Toplam: 44 öğrenci.
18 / 102
Yabancı Öğrenciler
Gerekli Belgeler:
• Başvuru formu (http://ww4.ticaret.edu.tr/internationaloffice/).
• Adayların lise diplomasının Türkçe veya İngilizce tercümesi
• Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir
tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge (İngilizce veya
Türkçe).
• Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi
• Lise Transkriptinin Türkçe veya İngilizce tercümesi
• İki adet vesikalık renkli fotoğraf. Fotoğrafların son altı ayda çekilmiş
olması gerekir.
• (Devamı var…)
19 / 102
Yabancı Öğrenciler
Gerekli Belgeler (Devamı):
• Varsa Türkçe eğitim veren programlara başvuru için programları izleyebilecek
düzeyde Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir B2 ve üzeri düzeyde sınav sonuç
belgesi (TÖMER, UTS veya YÖK tarafından tanınan diğer Türkçe dil
sınavları) veya üniversite tarafından yapılan seviye tespit sınavından başarılı
olması [Türkçe dil belgesi bulunmayanların yazılı taahhüt beyanıyla en geç bir
yıl içinde bu belgeyi ibraz etmeleri şarttır.]
• Varsa İngilizce eğitim veren programlara başvuru için, TOEFL-PBT:550,
TOEFL-IBT:80, IELTS:5,5 sınavlarından birinden istenilen puanı aldığını
gösteren belgenin sureti, [İngilizce dil belgesi olmayanlar kabul aldıkları
takdirde İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nun
düzenlediği İngilizce Seviye Tespit Sınavı’na girmek durumundalardır. Seviye
Tespit Sınavı’ndan istenen puanı alan öğrenciler direk derslere başlarken,
sınavdan istenilen puanı alamayan öğrenci İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda
okumak zorundadır.]
• Başvurular üniversitenin web sitesindeki başvuru formunun doldurulması ve
web sitesinde ilan edilen tarihe kadar üniversitenin Uluslararası Ofisinde
olacak şekilde bizzat elden, internet üzerinden veya posta ile ulaştırılması
suretiyle olur.
20 / 102
Kariyer Pozisyonlarımız
• Otel işletmeciliği, Seyahat Acenteciliği,
• Operasyon
• Resepsiyon
• Animasyon
• Yiyecek & İçecek
• Kurumsal İletişim
• Halkla İlişkiler
• Müşteri Hizmetleri
• Hizmet Satış & Pazarlama
• İnsan Kaynakları
21 / 102
Mezunlar için Hedef İşletmeler
Öğrencilerimizin, Turizm sektörü ile alakalı farklı birçok alanda
çalışan işletmelerde kariyerlerini sürdürme imkanları
bulunmaktadır. Bu işletmeler genel olarak aşağıda sıralanmıştır;
•
•
•
•
•
Konaklama İşletmeleri
Seyahat Acenteleri
Ulaştırma İşletmeleri
Yiyecek İçecek İşletmeleri
Kongre, Konferans ve Fuar
Merkezleri
• Kurvaziyer İşletmeleri
• Rekreasyon ve Eğlence
İşletmeleri
• İlgili Kamu kurum ve
Kuruluşları
22 / 102
• Turizm yatırım ve Finans
Şirketleri
• Turizm iletişim ve yayımcılık
üzerine faaliyet gösteren
işletmeler
Öğrenim Ücreti
• İngilizce Hazırlık Programı: 22.950 TL + KDV
• 2014-2015 yılında Lisans Programına yeni kayıt olacak
öğrenciler için yıllık öğretim ücreti: 22.950 TL + KDV
• Kayıtlı eski öğrencilerin eğitim ücreti: 18.150 TL + KDV
• Öğrencilerimiz eğitim ücretlerini 9 taksitte ödeyebilirler.
23 / 102
Eğitim İndirimi ve Yaşam Destek Payları
İstanbul Ticaret Üniversitesinde eğitim görmenin
ayrıcalığını «eğitim indirimleri» ve «yaşam destek
paylarıyla» daha çok hissedeceksiniz.
Farklı kategorilerde eğitim indirimi veya yaşam
destek payı hak eden öğrenciler öğrenimleri süresince,
her yıl 9 ay (Ekim – Haziran arasında) boyunca bu
imkandan yararlanabilirler.
Başarının ödüllendirildiği sisteme göre oluşturulmuş
eğitim indirimleri ve yaşam katkı payları şunlardır:
24 / 102
LYS Puanına Bağlı Katkı Payları
• LYS Eğitim İndirimi öğrencilerimizin yerleştiği puan türü esas alınarak LYS
sıralamasında ilk 5,000 içinde yer alan öğrencilere yapılır. LYS Eğitim İndirimi
almaya hak kazanan öğrencilerimiz öğrenim ücreti ödemezler. Ek olarak normal
öğrenimleri süresince, her akademik yıl 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) Yaşam Katkı
Payı alırlar. Verilen yaşam katkı payı miktarları, öğrencilerin LYS başarı
sıralamalarına göre şöyle belirlenmiştir:
•
• İlk 500’e giren öğrencilere aylık
2.500
TL
• İlk 1000’e giren öğrencilere aylık
1.500
TL
• İlk 2000’e giren öğrencilere aylık
1.000
TL
• İlk 3000’e giren öğrencilere aylık
750
TL
• İlk 5000’e giren öğrencilere aylık
500
TL
•
• Yerleştiği puan türü esas alınarak LYS sıralamasında 5,000 ile 10,000 arasında yer
alan öğrencilerimiz %100 eğitim indirimine sahip olurlar ve öğrenim ücreti
ödemezler.
25 / 102
Üstün Başarı ve Eğitim İndirimleri
• Okurken gösterilen yüksek başarılar «üstün başarı» eğitim
indirimleriyle ödüllendirilir.
• Derslere en az iki yarıyıl devam edip tüm dersleri alan
(Üniversiteye Giriş Başarı Bursu sahibi ve LYS Başarı Bursu sahibi
öğrenciler hariç) ve başarılı olan öğrencilere;
• Akademik yıl ortalaması (3.80 – 4.00) arasında ise bir sonraki
öğrenim yılı ücretinin %100’ü
• Akademik yıl ortalaması (3.60 – 3.79) arasında ise, bir sonraki
öğrenim yılı ücretinin %50’si
• Akademik yıl ortalaması (3.50 – 3.59) arasında ise, bir sonraki
öğrenim yılı ücretinin %25’i oranında eğitim indirimi yapılır.
26 / 102
Destek İndirimleri
• Şehit çocuklarına, kayıt oldukları yılın öğrenim ücretinden %50,
• Üniversitemizde ücretli okuyan öğrencilerin yine Üniversitemizde
okuyan kardeşlerine, kayıt oldukları yılın öğrenim ücretinden %50,
• İTO meclis üyesi ve idari personelin çocuklarına, kayıt oldukları yılın
öğrenim ücretinden %25,
• İTO üyelerinin çocuklarına kayıt oldukları yılın öğrenim ücretinden
%15, (2012-2013 Akademik Yılı’ndan itibaren yeni kayıt olacak
öğrenciler yararlanacaktır.)
• İlk 3 tercihinde üniversitemizi tercih etmeleri ve yerleşmeleri
durumunda İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği üye ve
çocuklarına kayıt oldukları yılın öğrenim ücretinden %10 burs verilir.
• Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odaları’nın yönetim kurulu üyelerinin
ve meclis başkalarının çocuklarına %15 oranında bir öğretim yılı için
burs verilir. Burs, İngilizce Hazırlık sınıfı süresini de kapsar.
• Burslar normal öğrenim süresince verilir ve İngilizce Hazırlık Okulu
süresini de kapsar.
27 / 102
Spor, Sanat ve Kültürde Başarı İndirimleri
• Milli sporculara kayıt oldukları yılın öğrenim
ücretinden % 100,
• Sanat, eğitim ve kültür alanlarında uluslararası
müsabakalarda ilk üçe girenlerden birinciye kayıt
oldukları yılın öğrenim ücretinden % 100, ikinciye %
75 ve üçüncüye % 50 oranında eğitim indirimi
yapılır.
• Eğitim indirimleri normal öğrenim süresince verilir
ve İngilizce Hazırlık Okulu süresini de kapsar.
28 / 102
Diğer İndirimler
İTO Meslek Liseleri Öğrencileri için Eğitim İndirimleri
• İstanbul Ticaret Odası Meslek Lisesi öğrencilerine İlk üç
tercihinde üniversitemizi tercih etmeleri ve yerleşmeleri
durumunda kayıt oldukları yılın öğrenim ücretinden %15
oranında eğitim indirimi yapılır.
Protokol İmzalanan Kuruluşlara Yapılan İndirimler
• Üniversitemizin protokol imzaladığı kuruluşların üyelerinin
çocuklarına protokol kapsamında belirlenen indirimler yapılır.
29 / 102
Lisansüstü Eğitim İndirimleri
• Üniversitemizden mezun öğrencilerden;
• Fakülte veya bölüm birincilerine %100,
• İkincilerine %75,
• Üçüncülerine %50 oranında eğitim indirimi yapılır.
• Üniversitemizde araştırma görevlisi olarak görev
yapanlara %100 eğitim indirimi yapılır.
• Lisansüstü programlar için verilen diğer eğitim
indirimleri hakkında ayrıntılı bilgiyi Web sitemizdeki
Eğitim İndirimleri Yönergesinde bulabilirsiniz.
30 / 102
Müfredat
• Öğrencilerimiz 240 AKTS’lik ders alarak mezun olurlar.
• Sekiz dönemde mesleki derslerin yanı sıra teknoloji,
hukuk, ekonomi ve yabancı dil derslerini alırlar.
• Öğrenciler, birinci sınıfta rektörlük tarafından organize
edilen "Kültür ve İstanbul" , "Medeniyet ve Toplum" adı
altında verilen zorunlu ortak üniversite derslerini alırlar.
• Yaz dönemlerinde yapılacak stajlar AKTS sistemine göre
20 krediden oluşmaktadır. Bu krediler toplam 240 AKTS
içinde yer almaktadır.
31 / 102
Akademik Takvim
Bölümde kayıtlar Eylülün son haftasında başlamakta ve Ekim
ayının ilk haftasına kadar devam etmektedir.
Akademik takvim hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz.
http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Akademik/AkademikTakvim
32 / 102
Eğitim Dili
• Bölümde Türkçe dili ile eğitim yapılır. Karma dille eğitim
için YÖK’e başvurulmuştur. Kabul edilmesi halinde
derslerin %30'u İngilizce dilinde verilecektir.
• İngilizce derslerle öğrenciler kendilerini uluslararası
ortamlara hazırlar.
• Karma dille eğitime geçilmesi halinde öğrenciler İngilizce
Hazırlık Programı’ndan muaf olmak istiyorlarsa, İngilizce
Yeterlilik Sınavı’na katılırlar veya TOEFL, IBT, IELTS gibi
uluslararası sınavlardan geçerli nota sahip olduklarını
kanıtlayan belge sunarlar.
• Karma eğitimde yabancı dil seviyesi yeterli olmayan
öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına devam ederler.
33 / 102
İngilizce Hazırlık Programı
• İngilizce dil seviyesi yeterli olmayan öğrenciler Türk ve yabancı
dil okutmanlarının ders verdikleri Hazırlık Programına katılırlar.
• Öğrenciler, dönem başında yapılan dil seviye sınavları ile
düzeylerine uygun sınıfta yabancı dil eğitimi alırlar.
• Bir yıllık hazırlık programı sonunda başarısız olan öğrenciler,
takip eden akademik yılda başarısız oldukları kurları tekrar
ederler.
• İkinci senenin sonunda da başarısız olan öğrenciler dışarıdan
yılda 3 kez verilen yeterlilik sınavlarına girerek 100 tam not
üzerinden en az 65 almak şartı ile Hazırlık Programı’nı
tamamlayabilirler.
• Veya TOEFL IBT/ IELTS gibi sınavlardan istenilen puanları
alarak fakültelerdeki bölümlerine başlayabilirler.
34 / 102
Dikey ve Yatay Geçişler
• Dikey geçiş: Aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında dikey
geçiş imkanları vardır. Dikey geçişte DGS sınav sonuçlarına göre ÖSYM
tarafından merkezi olarak yerleşim yapılır. Kontenjan sayısı sınıf öğrencilerinin
%10 ila %15’i arasında olmak üzere senato tarafından belirlenir.
• Ağırlama hizmetleri, Seyahat Acenteciliği, Otel Yöneticiliği, Kültürel Miras ve
Turizm, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm ve Otelcilik dallarında Ön
Lisans Eğitimi gören öğrenciler dikey geçiş için başvuru yapabilirler.
• Yatay Geçiş: Yatay geçişlerde üniversitemiz yönetmeliklerinde belirtilmiş
olan aşağıdaki ölçütlere aranır ve aşağıdaki belgeler istenir:
35 / 102
Ölçütler
Belgeler
• ÖSYM Başarı Notu (öğrencinin sınava
girdiği tarihteki puanı bölümümüzün o
yıldaki puanı kadar olmak zorundadır)
• Kontenjan Sınırı (Bölüm öğrencilerinin
en çok %10’u = 3 öğrenci.
•
•
•
Dilekçe
Transkript
Disiplin Kağıdı
Çift Ana Dal Eğitimi
• Fakültemiz öğrencileri, belirlenen kontenjanlar dahilinde ve
fakülte dekanlığının onayı ile fakülte bünyesindeki diğer
bölümlerde de okuyarak iki ayrı diploma sahibi olarak mezun
olabilirler.
• Koşullar
• ÖSYM puanının ikinci ana dal yapılacak bölümün puanına denk veya
ondan yüksek olması, öğrencinin tüm derslerini başarıyla vermiş
olması, GNO’nun 3.00 olması, lisans bölümünün ilgili sınıfında
başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunması gerekir.
• Çift ana dal öğretimi, burslu öğrenciler de dahil olmak üzere
ücretlidir.
• Çift Ana Dal ve Yan Dal programları üniversitemizin, Çift
Anadal ve Yan Dal Programları Yönetmeliği çerçevesinde
gerçekleştirilir.
36 / 102
Yan Dal Eğitimi
• Yan dal programı ikinci bir lisans programı değildir. Bir bölüme
kayıtlı olan öğrencilere ilgi duydukları başka bir bölümden ders alma
izni verilir. Bu programa veya bölüme “Yan dal” programı denir.
• Öğrenciler üçüncü yarıyıl başından itibaren, yan dal eğitim-öğretimi
için başvurabilirler.
• Yan dal öğrenimine başlayabilmek için genel not ortalamasının
(GNO) en az (2,60) olması gerekir.
• Birinci ana dal öğreniminde başarısı «yetersiz durumuna» düşen
öğrenci yan dal öğrencisi sıfatını yitirir.
• Yan dal öğretimi, burslu öğrenciler de dahil olmak üzere ücretlidir.
• Program sonunda başarılı olan öğrencilere “Yan Dal Sertifikası”
verilir. Yan dal dersleri ortalaması en az 2,00 ise bu sertifikayı almaya
hak kazanırsınız.
37 / 102
Dersler
• Dersler 50 dakikadır. Dersler arasında 10 dakika teneffüs
uygulanır. Özel durumlarda dersler birleştirilerek «blok
ders» uygulaması gerçekleştirilebilir.
• Dersler sabah 10:00'da başlayıp 17:00'de bitecek şekilde
programlanır.
• Ders programı mümkün olduğu kadar 16:00’da bitecek
şekilde düzenlenmeye çalışılır.
• 12:00-13:00 arasında öğrenciler için yemek arası verilir.
38 / 102
Devam Durumu
• Tüm öğrencilerimizin derslere %70 oranında devam etme
zorunluluğu vardır.
• Her derste mutlaka yoklama alınır ve öğrenciler yoklama
kağıdına imza atarlar.
• Yoklamanın her derste ayrı yapılıp yapılmaması öğretim
üyesinin inisiyatifindedir.
• Devamsız olan öğrencilerin ad soyadları dönemin son
haftasında Öğrenci İşlerine Birimine bildirilerek durumları
kesinleştirilir.
• Bu öğrenciler final sınavlarına giremezler.
• Derslerden devam alıp ta başarısız olmuş olan öğrenciler dersi
tekrar aldıklarında devam zorunluluğu aranmaz.
39 / 102
Ders Seçme Haftaları
• Öğrencilerimiz okul açıldıktan sonra ilk iki hafta içinde o
dönem alacakları zorunlu ve seçmeli derslere kaydolurlar.
• Seçmeli dersler, danışman hocalar ile görüşülerek birlikte
belirlenir. Ders seçimlerine danışman öğretim üyeleri
yardımcı olur.
• Ders seçme ve değişiklik işlemleri üniversitemizin Web
ortamında çalışan "Öğrenci Otomasyon Sistemi" içerisinde
danışman onayıyla gerçekleştirilir.
40 / 102
Ders Değiştirme Haftası
• Öğrencilerimiz okul açıldıktan sonra üçüncü hafta içinde seçtikleri
derslerde değişiklik yapabilirler.
• Seçmeli dersleri üniversitenin kurallarına göre alan içinden veya alan
dışından alabilirler.
• Üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda 3 ders alan içinden 1 ders alan
dışından seçilir. Beşinci yarıyılda 4 ders alan içinden, yedinci
yarıyılda 3 alan içi 1 alan dışı ve sekizinci yarıyılda 2 alan içi 1 alan
dışı ders seçilir.
• Ders değiştirmeleri İnternet ortamında gerçekleştirilir.
41 / 102
Dersten Çekilme Haftası
• Öğrenciler yedinci hafta sonunda dersten çekilebilirler.
Bu öğrenciler vize sınavlarına giremezler.
• Dersten çekilen öğrenciler o dersleri bir sonraki yılın aynı
yarıyılında ders ücreti ödemeden alırlar.
• Okulun uzaması halinde başarılı olamadıkları derslerin
ders ücretini öderler.
42 / 102
Yönetmeliklere Erişim
Web sitemizde aşağıdaki linklerden:
Üniversitemiz+Mevzuat+Ünv.Mevzuatı+Yönetmelikler
•
•
•
•
•
•
43 / 102
İngilizce Hazırlık Yönetmeliği
Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği
Çift Ana Dal Yan Dal Yönetmeliği
Yatay Geçiş Esasları
Yaz Öğretimi Yönetmeliği
Kariyer Planlama Merkezi Yönetmeliği
Farabi – Erasmus – Mevlana
• Öğrenci Değişim Programı, herhangi bir örgün eğitim veren
üniversiteden belirli bir dönem için (1 veya 2 dönem) başka bir
üniversiteye eğitim almak amacı ile uygulanır.
• Üniversitemizde üç Öğrenci Değişim Programı uygulanmaktadır.
Yurtiçi öğrenci değişim programı olan FARABİ: Yurtiçinde belirli bir
dönem başka bir üniversitede eğitim alma amacı ile düzenlenmiş bir
programdır.
• Avrupa öğrenci değişim programı olan ERASMUS: Avrupa’da
herhangi bir yükseköğretim kurumunda belirli bir dönem eğitim alma
amacı ile düzenlenmiş bir programdır.
• Yurtdışı öğrenci değişim programı olan MEVLANA: Dünya’nın
herhangi bir yerindeki yükseköğretim kurumunda belirli bir dönem
eğitim alma amacı ile düzenlenmiş bir programdır.
44 / 102
Uluslararası Alanda
Anlaşma Yapılan Üniversiteler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
45 / 102
BELGIUM; BOSTON UNIVERSITY METROPOLITAN COLLEGE BRUSSELS
BOSNIA-HERZEGOVINA; UNIVERSITY OF TUZLA
BOSNIA-HERZEGOVINA; UNIVERSITY DŽEMAL BIJEDİĆ OF MOSTAR
BOSNIA-HERZEGOVINA; UNIVERSITY OF BİHAĆ
BOSNIA-HERZEGOVINA; INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVO
BULGARIA; TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA
GREECE; CITY COLLEGE
KYRGYRISTAN; MANAS UNIVERSITY
AZERBAIJAN; QAFQAZ UNIVERSITY
MACEDONIA; INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY
PAKISTAN; GIFT UNIVERSITY
RUSSIA; ADYGE STATE UNIVERSITY
SWEDEN; LİNGKÖPİNGS UNIVERSITY
UNITED KINGDOM; HACKNEY COMMUNITY COLLEGE
UNITED KINGDOM; THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD
USA; EMBRY RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY
USA; VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY
USA; MONTANA STATE UNIVERSITY BOZEMAN
USA; STEVEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Turizm Kulübü
• Bölümümüz ile aynı tarihlerde kurulan turizm kulübü bu
güne kadar turizm sektörünü ilgilendiren bir çok toplantı,
seminer ve eğitim etkinliklerine katılmıştır.
• Turizm kulübümüz öğrencileri tarafından kendi
okudukları derslerin pratiklerini geliştirmek adına yurt içi
/ yurt dışı turlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.
• Her Ramazan ayının 2. Hafta sonu iftar yemeği, İTO
Cemile Sultan Koru Tesislerinde düzenlenir.
• Her yıl Sınıflar arası rekabeti ve arkadaşlığı arttırmak
adına farklı spor dallarında turnuvalar düzenlenir.
Üniversitemiz tarafından düzenlenen turnuvalara sınıf
bazında iştirak edilir.
46 / 102
Genel Üniversite Kulüpleri
• Kulüplere Aday Öğrenci + Sosyal Etkinlikler + Kulüpler bağlantısından
erişebilirsiniz.
• Havacılık Kulübü – Yönetim Kulübü--Atatürkçü Düşünce Kulübü-Bankacılık ve Finans Kulübü--Dağcılık ve Doğa sporları Kulübü--Dans
Kulübü--Dış Ticaret Kulübü--Elektrik Elektronik Kulübü--Erdemli Gençlik
Kulübü--English Drama Kulübü--Endüstri Mühendisliği Kulübü--Fikir ve
Sanat Kulübü--Fotoğrafçılık Kulübü--Genç Gönüllüler Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Kulübü--Genç Hukukçular Kulübü--Genç İletişimciler
Kulübü--Genç İşadamları ve Sosyal Gelişim Kulübü--Genç Yöneticiler
Kulübü--Girişimcilik Kulübü--Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kulübü--Hukuk
kulübü--İstatistik Kulübü--İşletme ve Ekonomi Kulübü--İşletmecilik
Kulübü--Kültür ve Edebiyat Kulübü----Liderlik ve Organizasyon Kulübü-Lojistik Kulübü--Matematik Kulübü--Medeniyet ve Düşünce Kulübü-Mekatronik Kulübü--Münazara Kulübü--Müspet Kulübü--Müzik Kulübü-Prizma Kulübü--Psikoloji Kulübü--Proje ve Araştırmalar Kulübü--Sinema
Kulübü--Sivil Savunma Kulübü--Taraftarlar Birliği Kulübü--Ticari Gelişim
Kulübü--Tiyatro Kulübü--Turizm Kulübü--Türk- İslam Sanatları Kulübü-Türkiye Araştırmalar Kulübü--Uluslararası İlişkiler Kulübü--Uluslararası
Ticaret Kulübü--Uluslararası Öğrenciler Kulübü--Üretim Araştırmaları
Kulübü--Yeşilay Kulübü
47 / 102
Öğrenci "Bilgi İşlem" şifresi
• Her öğrenciye, üniversitemize kayıt olurken "Öğrenci
Otomasyon Sisteminde" ve elektronik haberleşme
sistemlerinde kullanacakları "kullanıcı adı ve şifresi"
verilir.
• Kampüs içerisinde kullanıcı adı ve şifreleri ile
bağlanabildikleri kablosuz internet ağları ile
bilgisayarlardan, tabletlerden ve cep telefonlarından
internete erişebilirler.
48 / 102
Ödevler
• Derse ilişkin yapılacak ödevler her öğretim üyesinin kendisinin
hazırladığı ve ilk hafta öğrencilere dağıtılan «Ders Kimliği» belgesi
(Dekim - Syllabus) ile belirlenmiştir.
• Öğrencilerimiz, dönem içinde hazırlayacakları ödevler ile bir
taraftan bilgilerini pekiştirirler ve diğer taraftan sınavlara
hazırlanmış olurlar.
• Dersin ödev politikası için lütfen sizlere ilk hafta içinde dağıtılacak
olan Dekim’i inceleyiniz.
49 / 102
Vize Sınavı ve Yarıyıl Çalışmaları
• Her dönem 8. hafta içinde vize sınavları yapılır ve bir hafta sürer.
Gerektiğinde Cumartesi günleri de sınav yapılabilir.
• Vize sınavlarının yapıldığı haftada ders işlenmez.
• Vize sınavlarına zorunlu nedenler ile giremeyen öğrencilerin
mazeret sınavlarına girme hakları vardır.
• «Yarıyıl çalışmaları» ve «vize sınavının» toplam ağırlığı
yönetmeliğe göre en az %40 en çok %60 olabilir.
• Öğretim üyeleri «yarıyıl çalışmalarına» verecekleri puanı (a)
devam durumu, (b) ödevler, (c) portföy dosyaları ve (d) benzeri
diğer faktörleri dikkate alarak belirlerler.
• Öğretim üyeleri «vize sınavının» diğer çalışmalar içindeki
ağırlığını serbestçe belirlerler ve öğrencilere yarıyıl başında
Dekim formuyla ilan ederler.
50 / 102
Final Sınavları
• Dönem sonunda öğrencilerimiz «devam almaları» halinde final
sınavlarına girerler.
• Final sınavlarında yeterli başarıyı gösteremeyen öğrencilere
bütünleme sınavı hakkı verilir.
• Final sınavının ağırlığı yönetmeliğe göre en az %40 en çok %60
olabilir.
• Final sınavının mazereti yoktur. Final sınavlarına giremeyenler
bütünleme sınavlarında haklarını kullanırlar.
• 14 haftalık eğitim bittikten sonra öğrencilere çalışmaları için 1
haftalık bir süre tanınır ve final sınavı 16. ve 17. haftalarda yapılır.
• Final sınavları iki hafta sürer.
51 / 102
NİHAİ BAŞARI NOTU
• Kesin başarı
• Nihai başarı notu dönem içi başarı notu ile final sınavı başarı notunun
toplanmasıyla bulunur. Nihai başarı notu 100 üzerinden hesaplanır.
• Nihai başarı notunda geçme notu, 100 üzerinden 41,66’dır.
• Öğretim üyeleri 100’lük sistemden aldıkları notları YÖK’ün belirlemiş olduğu
not dönüştürme tablosunu kullanarak Harf nota çevirirler. Buna göre
öğrencinin 100 üzerinden en az 41.66 alması gerekir.
• Öğretim üyeleri 100 üzerinden alınan notları öğrencilere bildirmezler, sadece
harf notları ilan ederler. 41,66 puanın harf notu DD’dir. İnternetteki Öğrenci
Bilgi Sisteminde öğrenciler sadece harf notları görürler.
• Öğretim üyeleri nihai başarı için «Bağıl Sistem» (göreceli not) sistemini
uygulayabilirler.
• Şartlı başarı
• Öğrencinin vize+final sınavı not toplamı 100 üzerinden 30 ile 41,65 arasında
kalmışsa bunun harf karşılığı DF’tir. Bu öğrenciler sekizinci sömestir
sonunda GNO’dan 2.00 puanını elde edebilirlerse bu derslerden geçmiş
sayılırlar.
• Sekizinci yarıyılın bitiminden sonra GNO’dan 2.00 ortalamasını elde
edemeyen öğrenciler seçtikleri derslerden ORTALAMA YÜKSELTME
sınavlarına girebilirler.
52 / 102
Bütünleme Sınavları
• Nihai başarı notu F olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.
• Vize+final sınavı not toplamı 100 üzerinden 30 ile 41,65 arasında
olan öğrenciler DF alırlar ve dersten «şartlı başarılı» sayılırlar.
• Bütünleme sınavı bütün yarıyıl konularından yapılır.
• Bütünleme sınavı değerlendirme notuna ödevler ve vize sınav
sonuçları katılmaz.
• Değerlendirme 100 üzerinden yapılır.
• Öğrenci eğer en az DD almışsa (41,66) «kesin başarılı»; en az DF
almışsa (30,00) «şartlı başarılı» sayılır.
• Final sınavları ile Bütünleme sınavları arasında 1 hafta boşluk
vardır ve sınavlar iki hafta sürer. 19. ve 20. haftalarda bütünleme
sınavı yapılır.
53 / 102
Not Sistemi ve Dönüştürme Tablosu
Öğrencilerimizin almış oldukları dersleri başarı ile geçebilme kriterleri öğretim üyesinin
takdirinde olup öğrencilerin belirli bir bilgi birikimine sahip olarak dersleri geçmeleri
beklenir.
Notlar 100 üzerinden verilir ve YÖK’ün dönüştürme tablosundan yararlanılarak harf
sistemine dönüşüm sağlanır. Sonuçlar otomasyon sistemi ile internetten yayınlanır.
Öğrencilerin derslerdeki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla,
kullanılan harfler ve sayısal eşdeğer karşılıkları şöyledir:
54 / 102
Harfli Başarı Notu
AKTS Başarısı
100’lük karşılığı
Sayısal Eşdeğeri
AA
BA
BB
CB
CC
CD
DD
DF
F
IA
Mükemmel
Çok iyi
İyi
Orta
Orta
Geçer
Kesin başarılı
Şartlı başarılı
Başarısız
Devamsız
100.00
94,16
88,33
76,66
65.00
53,33
41,66
30.00
<29,99
Devamsız
4.00
3.75
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0
---
Bölüm Kontenjanı ve Derslikler
• Bölümümüzün 2014-2015 akademik yılı öğrenci
kontenjanı 30 yurtiçi + 10 yabancı = 40 öğrenciden
oluşmaktadır.
• Bölümümüz öğrencileri, 40 öğrenci kapasiteli ve
projeksiyon sistemine sahip dersliklerde eğitim
görmektedirler.
55 / 102
Öğrenci Danışmanlığı
• Bölümümüzdeki her öğrencinin akademik gelişimini
takip eden bir öğretim üyesi vardır. Öğrenciler 4 yıllık
öğrenim süresince aynı danışmanla çalışır.
• Öğrencilerimiz danışman öğretim üyelerine yüz yüze,
e-mail veya telefonla erişebilirler.
• Danışmanlık Konuları:
•
•
•
•
•
•
56 / 102
Ders Seçimi.
Kişisel Sorunlar.
Çift Anadal ve Yan Dal Seçimi.
Bitirme Projesi.
Stajlar.
Bitirme ödevleri için kaynak bulma.
Ders Kitapları ve Derslerin İşleniş Biçimi
• Her dönem başında ilgili dersin Temel Ders Kitabı ve
Yardımcı Kaynakları öğrencilere Ders Kimlik Formu
(DEKİM) ile bildirilir.
• Öğretim üyesi sınıf ortamında tahta ve multimedya
ortamlarını kullanarak dersi işler.
• Ders işlemede:
•
•
•
•
•
•
Konferans,
Etkileşimli Tartışma,
Saha Etüdü,
Ev Ödevi Değerlendirme,
Sunum Geliştirme Teknikleri,
İş Yeri Gezileri,
gibi teknikler uygulanır.
57 / 102
Ders Kimlik Formları (Dekim – Syllabus)
• Her dersin "Ders Kimlik Formu (Dekim - Syllabus)"
dönem başında ilk hafta yapılan derste öğrencilere
dağıtılır. Ayrıca internetten de indirilebilir.
• Bu formlarda işlenecek konular 14 hafta için verilir.
• Ayrıca derse ait diğer tüm bilgiler (ders kitabı, diğer
kaynaklar, devam koşulları, ofis saatleri, başarı
değerlendirme kriterleri) yer alır.
• Öğrenciler dersin öğrenme çıktılarını ilk hafta dağıtılan
Dekim formlarından öğrenebilirler.
58 / 102
Stajlar
• Öğrencilerimiz sekiz dönemlik eğitim öğretim hayatlarında
yaz aylarına denk gelecek şekilde iki ayrı staj yapmakla
yükümlüdürler.
• Temel İşletme stajı 50 gün, İleri İşletme Stajı 50 gün olarak
belirlenmiştir.
• Öğrencilerin alanı ile ilgili işyerlerinde staj yapmaları
esastır.
• Staj yeri bulmada üniversitemizin Kariyer Merkezi
öğrencilerimize yardımcı olmaktadır.
• Öğrenciler bölümün staj komisyonu tarafından onaylanan
işletmelerde staj yapabilirler.
59 / 102
Kütüphane
• İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi, Sütlüce ve Küçükyalı
kampüslerindedir.
• İki kütüphanede, yaklaşık 50.000 basılı kitap, 85.000 İngilizce ve
7500 Türkçe olmak üzere 92.500 elektronik kitap vardır.
• 751 süreli yayın bulunmaktadır.
• 2067 kitap dışı materyal (CD-ROM, DVD, Video-Kaset, AudioKaset, Disket) vardır.
• Kütüphanede bulunan eserler üniversitenin eğitim politikaları
çerçevesinde sürekli geliştirilmekte ve zenginleştirilmektedir.
• Üniversite kütüphanemizden çok sayıda uluslararası veri tabanı
ile yüzbinlerce bilimsel makaleye erişim imkanı mevcuttur.
60 / 102
Kütüphane Veri Tabanları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
61 / 102
EBSCO HOST
BECKONLİNE
EMERALD INSIGHT
Euromonitor Passport GMID
Hukuk Türk “Hukuk Bilgi Bankası”
IEEE/IEE Tam Metin Veritabanı
ISI Web of Knowledge Web of Science
Ithenticate
JSTOR
Oxford Economics
PsyARTICLES
Küçükyalı Kampüsü Kütüphanesi
62 / 102
Bilgisayar laboratuvarları
63 / 102
Kütüphaneden Ödünç Kitap Alma
• Barkotlu Öğrenci Kimliği bulunan öğrencilerimiz ile
kütüphaneye üye olan diğer kullanıcılar, ödünç verme
hizmetinden yararlanırlar.
• Referans eserleri, süreli yayınlar, gazeteler, basılı
olmayan tezler ve CD-ROM, videokaset, disket gibi
kaynakların orijinalleri ödünç verilmez.
• Öğrenciler DVD filmler haricinde her seferinde en fazla 5
kitap ödünç alabilirler ve bu eserleri 15 gün içerisinde
teslim ederler. Eserleri teslim ettikten sonra yeni eser
alabilirler.
64 / 102
Teknik Laboratuvarlar
Bölümümüz öğrencilerinin aldıkları teorik eğitiminin
yanında bu bilgileri uygulayarak pekiştirecekleri mesleki
Bilgisayar laboratuvarlarımız mevcuttur.
Bu Laboratuvarlarımızda, Önbüro, Muhasebe, Satın Alma
ve Envanter Yönetimi gibi Turizm alan derslerinin
otomasyon yazılımlarıyla birlikte çalışmalar
yapılmaktadır.
65 / 102
Uygulama Restoranı ve Mutfağı
• Turizm işletmeciliği bölümü yiyecek ve içecek uygulama
dersleri için İstanbul Ticaret Odası Cemile Sultan Koru
Tesislerinin içinde yer alan Restoran ve Mutfaklardan destek
almaktadır.
• Ayrıntılı bilgi için;
• www.cemilesultan.com
66 / 102
67 / 102
68 / 102
Öğrenci Bilgisayarları
• Üniversitemizin herhangi bir bölümünü kazanan
öğrencilerimize burs durumu ne olursa olsun ilk
senesinde mutlaka bir dizüstü bilgisayar hediye
edilmektedir.
• Bu bilgisayarlarla öğrencilerimiz uygulama çalışmalarını
hem okulumuzun laboratuvarlarında hem de okul dışında
yapabilmektedirler.
• Öğrenciden geri alınmayan bu bilgisayarların satılması
yasak olup, öğrencinin öğrenim süresince kullanması
gerekir.
69 / 102
Klinik Eğitim
İTO İş Adamlarının Konferansları
• Üniversitemizin son sınıf öğrencilerine haftada bir gün
üç saat süreyle, meslekleri ile ilgili eğitim seminerleri
verilmektedir.
• Ticaret odasına kayıtlı iş adamları tarafından verilen
seminerler sayesinde öğrencilerimiz meslekleri ile ilgili
önemli bilgiler edinmektedirler.
• Bu dersleri izlemek zorunlu olup kredisiz olarak
değerlendirilmektedir.
• Ayrıca her 10 öğrenciye İstanbul Ticaret Odası (İTO)
tarafından Danışman Koç’u tahsisi edilerek öğrencilerin
iş hayatına başarılı bir şekilde uyumları hedeflenmektedir.
70 / 102
İntranet ve İnternet Sistemleri
• Tüm öğrencilerimize okula kayıt olurken verilen şifre
doğrultusunda üniversitemizin kampüs alanlarında
internet ve intranet erişimini kullanma imkanları vardır.
• Bu imkanlar doğrultusunda öğrencilerimiz öğretim
elemanlarının ders materyallerine veya önerilen sitelere
yönlendirilerek kaynaklara ulaşabilmektedir.
71 / 102
Web Temelli Memnuniyet Ölçümü ve
Başarı Notu Öğrenme
• Öğrencilerimiz sınavına girdikleri dersin notunu
öğrenmek için Nokta Otomasyon Sistemine girdiklerinde
o dersin nasıl geçtiği ile ilgili 5 soruluk bir anket sayfası
ile karşılaşmaktadırlar.
• Öğrencilerimiz bu anketi doldurmadan başarı notunu
görememektedirler. Bu anket sayesinde o dersin nasıl
işlendiği, faydalı olup olmadığı, öğrencilerin o dersten ve
dersin öğretim üyesinden memnun olup olmadığı
öğrenilmektedir.
• Söz konusu anket sonuçları daha sonra üniversite
yönetimine ve öğretim üyelerine raporlanmaktadır.
72 / 102
İş Yazılımları
• Konaklama sektöründe yoğun olarak kullanılan Opera
Programının farklı modülleri, bu konuda uzman hocalarımız
tarafından bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı olarak
anlatılmaktadır.
• Öğrencilere sunulan başlıca yazılımlar şunlardır:
• Ofis Yazılımları: Word, Excel, PowerPoint ve diğerleri.
73 / 102
Serbest İnternet Erişimi
• Öğrencilerin internete erişebilmeleri için bilgisayar
laboratuvarlarımız haftada 1 gün öğrencilerin serbest
kullanımına açıktır.
• Ayrıca okulumuzun kantin bölgelerindeki internet
cafelerden her zaman yararlanılabilir.
74 / 102
Fotokopi Hizmetleri
• Öğrencilerimizin, ders notlarını , çeşitli belgeleri ve
diğer görsel materyalleri hızlı ve ucuz bir şekilde
çoğaltabilmeleri için okul bünyesinde bir fotokopi
merkezi vardır.
• Öğrencilerimiz yasal hakları ihlal etmeden her türlü
çoğaltma imkanlarına sahiptirler.
• Fotokopi ücretleri üniversite yönetimi tarafından
belirlenir.
75 / 102
Ders Malzemelerine Web’ den Erişim
• Açık ders malzemeleri bu kaynaklara ihtiyaç duyan
herkes ile paylaşıldığı bir ortamdır.
• Alanındaki gelişmeleri takip etmek isteyen kişiler
bilgilerini tazeleme ihtiyacı duyan mezunlar, bir
üniversitede öğrenim gören öğrenciler ve herhangi bir
konuda bilgi edinmek isteyen insanlar bu sistemin doğal
kullanıcılarıdır.
• Açık ders malzemeleri temelde konu başlıkları, ders
izlencesi ve ders notlarından oluşur.
76 / 102
Mail Adresleri
Öğrencilerimize;
fakülte ve bölümleri hakkında bilgi alabilmeleri,
dersleri hakkındaki sorularına cevap bulabilmeleri,
aldıkları notları görebilmeleri,
danışman hocaları ve ders hocalarıyla bilgi alışverişinde
bulunabilmeleri için
mail adresleri ve şifreler verilmektedir.
77 / 102
Web Grupları
• Mevcut öğrencilerimizle eski öğrencilerimizin
kaynaştıkları, dostluklarını pekiştirdikleri ve kendi
mesleklerinden yeni insanlarla tanışıp onlarla bilgi
alışverişinde bulunabildikleri web grupları vardır.
• Her sınıf kendi web grubunu oluşturmakta ve öğrenciler
kendi yetkilerinde bu web gruplarını yönetmektedirler.
• Web grubunuzu sınıf temsilcisinden öğrenebilirsiniz veya
kurulmamışsa kurulmasına öncülük edebilirsiniz.
78 / 102
Bölümün Web Sayfaları
• Bölümümüzün, öğrencilerin ya da herhangi bir kişinin
erişebileceği, bölüm hakkında bilgi veren, bölüm adına
veri toplayıp broşür ve formlar gönderebilen web sayfası
bulunmaktadır.
• Web sayfamıza Üniversitemizin ana sayfasından
Akademik + Fakülteler bağlantısı ile ulaşabiliriz.
79 / 102
Bilimsel Etkinlikler
Başlıca bilimsel etkinliklerimiz aşağıdaki gibidir:
• Kongreler, sempozyumlar.
• Paneller, seminerler.
• Sertifika yönlendirmeleri.
Üniversitede yapılacak olan bilimsel faaliyetlerin artırılması,
niteliğinin yükseltilmesi ve bilimsel faaliyet sonuçlarının
ulusal ve uluslararası yayınlara dönüştürülmesi konusunda
çalışmalar yaparak bilimsel üretimin arttırılmasına
katkıda bulunmak amacıyla her yarıyılda en az bir toplantı,
seminer, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenmektedir.
80 / 102
Protokoller ve İşbirlikleri
Bölümümüz yurt içinden ve yurt dışından değişik kurum ve
şirketler ile protokoller imzalayarak onlarla işbirliği
yapmayı arzu etmektedir. Bu konudaki girişimlerimiz
devam etmektedir.
81 / 102
Üniversitemizin Başarıları
Spor
• Erkek Futbol Takımımız, 2. Lig C Grubu
• Erkek Basketbol Takımımız 2. Lig üçüncülük
• Bayan Basketbol Takımımız 1. Lig üçüncülük
• Pentatlon: Kuzey Ülkeleri Bölgesel Hava Pentatlon
Şampiyonası (Finlandiya)
İletişim - Ekonomi
• AB Yolunda Genç İletişimciler Ödülü
• Üçüncü Ulusal Yeşil Kamera Kısa Film
• Türkiye Genç Ekonomi Başarı Ödülü
82 / 102
Okul Yemekhanemiz
180 m2 Alanda kurulu ve 120 kişi kapasitelidir.
83 / 102
Okul Kantinimiz
340 m2 Alanda kurulu ve 130 kişi kapasitelidir.
84 / 102
Servis - Ulaşım
• Üniversitemizde öğrenci servisleri ücretsizdir.
• Küçükyalı ile Diğer Yerleşkeler Arası Ulaşım aşağıdaki saatler
arasında gerçekleştirilmektedir:
Sabah Üsküdar’dan
• 08:15
• 08:30
• 09:15 saatlerinde.
Akşam Küçükyalı’dan
• 16:10
• 18:10 saatlerinde hareket etmektedir.
85 / 102
GÜVENLİK BİRİMİ
• Güvenlik görevlileri üniversitemizde 3 vardiya 8 saat
çalışmaktadırlar.
• Güvenlik görevlileri giriş noktasında bulunurlar ve giriş çıkışlarla
ilgili her türlü kontrolü yaparlar. Öğrenci ve misafir girişleri ile
ilgilenirler.
• Güvenlik görevlileri yangın, deprem, panik gibi durumlarda bina
içinde öğrencilerin ve personelin dışarı tahliye edilmelerine
yardımcı olurlar.
86 / 102
Bölümlerimiz ve Öğrenci Sayıları
Bölümler
(2013-2014)
87 / 102
Toplam
Öğrenci
%100
Burslu
Öğrenci
%50 Burslu
Öğrenci
%25 Burslu
Öğrenci
Ücretli
Öğrenci
Uluslararası Lojistik
16
4
3
3
6
Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği
14
4
2
3
5
Basım Yayın Üretim
Teknolojileri
3
3
-
-
-
Turizm İşletmeciliği
155
29
18
20
88
Toplam
188
40
23
26
99 (%53)
Üniversitemiz ve İTO Yayınları
Dergiler: Üniversitemizin yayımladığı dergiler:
a) Sosyal Bilimler Dergisi.
b) Fen Bilimleri Dergisi.
Üniversitemiz hakemli dergileri her akademik yılın bahar ve güz
dönemlerinde en az iki sayı yayımlanır. Dergiler elektronik
ortamda da ilgilenenlerin bilgisine sunulur.
Kitaplar: Üniversitenin yayımladığı kitaplar İstanbul Ticaret
Odası tarafından desteklenmektedir.
İTO Yayınları: Öğrencilerimiz üniversitemiz yayınlarına olduğu
kadar İTO yayınlarına da erişim imkanına sahiptirler.
88 / 102
Mezunlar Derneği
• Üniversitemiz Mezunlar Derneği, 2014 yılında kurulmuş
olup faaliyetlerine başlamıştır.
• Fakültemiz öğrencileri mezuniyetlerini takiben kayıt
altına alınarak izlenmekte ve iş yaşamları boyunca irtibat
halinde olunmaktadır.
• Mezunlarımız iş yaşamları süresince de üniversitemizden,
seminerler, sürekli eğitim merkezi ve yüksek lisans
programları kapsamında destek alabilmektedirler.
89 / 102
Küçükyalı Yerleşkesi
90 / 102
Küçükyalı Yerleşkesi
91 / 102
Küçükyalı Yerleşkesi
92 / 102
Ulaşım - İletişim
• Adres: Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4,
34840 Küçükyalı, İstanbul
• Telefon : 444 0 413 / Dekanlık: 3111
• Metro ulaşımı: M4 Metro Kadıköy – Kartal Hattı
Küçükyalı Metro Durağına 10 dakika yürüme uzaklığında
• Belediye otobüsü ile ulaşım: İETT Otobüs ile E5
üzerinde Küçükyalı Kavşağı, Kadir Has Lisesi Durağı.
Duraktan 3 dakika yürüme uzaklığında.
• Yapı: Ek Bina, A Blok, dördüncü kat.
93 / 102
İlginize Teşekkür Ederiz.
94 / 102

similar documents