2014 Yılı Performans Sunumu - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

Report
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2014 YILI PERFORMANS SUNUMU
OCAK 2014
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak, Öğrenci merkezli bir Üniversite olmanın bilinci
ile Akademik ve İdari Birimler ile uyum içinde çalışmayı sağlayıp planlanan eğitim-öğretim
sürecinin düzenli yürütülmesini, öğrencilere, adaylara, mezunlara, öğretim elemanlarına ve hizmet
vermekte olduğumuz kurumlara, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanıp, güler yüzlü bir ortamda
güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunarak öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarının
memnuniyetini ön plana çıkarıp fark yaratan birim olması çabasındayız.
Yusuf TÜRKAY
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
I.GENEL BİLGİLER
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
1.Eğitim-Öğretim İşlemleri
13. Genel Ve İdari Hizmetler
2.Kayıt İşlemleri
14. Öğrenci Otomasyon Sistemini Koordine Etmek
3.Harç İşlemleri
4.Öğrenci Özlük İşlemleri
15.Öğrenci Bilgi Derleme Formlarını Koordine
Etmek
5.Öğrencilere Verilen Banko Hizmetleri
16. Akademik Takvim işlemleri
6.Not Ve Ders Kayıtlanma İşlemleri
17. ÖSYM Kontenjanları
7.Mezuniyet Ve Kayıt Silme İşlemleri
18. Yatay ve Dikey Geçiş İşlemleri
8.Diploma Ve Kimlik Basımı İşlemleri
19. Ders Planlarının Açılması ve Düzenlenmesi
9. İstatistik İşlemleri
20. Muafiyet Girişleri
10. Yurt İçi Ve Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programı
İşlemleri
21. KYK İşlemlerini Koordine Etmek
11. Yabancı Öğrenci İşlemleri
12. Lisansüstü/Doktora İle İlgili İşlemler
B-Teşkilat Yapısı
Yusuf Türkay
Daire Başkanı
Türkay ÇİMEN
Şube Müdürü
Refik ÜNVER
Emin Kerem KILIÇAY
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
İsa GÜNEŞLİ
Ayşe BAĞÇİ
Bilgisayar
Bilgisayar
İşletmeni
İşletmeni
Kadir GÜL
Memur
Gülten BAYRAM
Bilgisayar
İşletmeni
C-Fiziksel Kaynaklar
1.Fiziksel Yapı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 116 m2 alanda hizmet vermektedir. Daire Başkanlığımız için yeni kampüs
alanında 350 m2 alan planlanmaktadır.
Tablo 1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Fiziki Durumu ve Altyapısı
Ağdacı Kampüsü
Kapalı Alanlar Toplamı
Daire Başkanı Odası
Şube Müdürü
76 m2
20 m2
16 m2
40 m2
Memurların Bulunduğu Oda
76 m2
Toplam Fiziki Alan
Tablo 2. Ambar ve Arşiv Alanları
Alan Adı
Ambar
Arşiv
Adet
0
1
Alan (m2)
0
40 m2
2.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Bartın Üniversitesi Merkezi Öğrenci İşleri Otomasyon Programı
Tablo 3. Teknolojik Kaynaklar, Mal ve Malzemeler
DAYANIKLI TAŞINIRLAR
MİKTAR
Masaüstü Bilgisayarlar
Dizüstü Bilgisayarlar
Lazer Yazıcı
Sabit Telefon
Ayaklı Vantilatör
Orta Masa
Ahşap Büro Takımı
Makam Koltuğu
Fax Cihazı
Mühür
Hesap Makinesi
Su ısıtıcı ve soğutucuları
Yedekleme Cihazı
Dosya Dolabı
Çalışma Masası
Şef Koltuğu
Bekleme Koltukları
Diğer Çalışma Masası
USB Tarayıcı
Misafir Koltuğu
Memur Koltuğu
Telsiz Telefon
Klasik Tip Sandalye
Soğuk Damga
Diğer Bankolar
9 Adet
1 Adet
5 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
1 Adet
5 Adet
1 Adet
1 Adet
7 Adet
1Adet
1 Adet
10 Adet
6 Adet
2 Adet
3 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
6 Adet
4 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
D-İnsan Kaynakları
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında 2014 yılı itibarıyla 6 memur, 1 şube müdürü ve 1 daire başkanı olmak üzere
toplam 8 personel bulunmaktadır.
1. İdari Personel
Personelin sınıflara göre dağılımı aşağıdaki Tablo’ da gösterilmektedir.
Tablo 4. İdari Personel Dağılımı (Dolu-Boş Kadro Durumu)
İDARİ PERSONEL
(Kadroların Doluluk Oranına
Göre)
Dolu
Boş
Toplam
Genel İdari Hizmetler
7
3
10
2.Yıllara Göre Öğrenci Sayıları ve Artış Oranları
ÜNİVERSİTE
BARTIN
ÜNİVERSİTESİ
20082009
Öğrenci Sayıları
20092010- 2011- 20122010
2011
2012 2013
20132014
2086
2737
9086
3861
5621 7439
9086
9000
7439
8000
7000
5621
6000
5000
3861
Öğrenci Sayısı
4000
3000
2737
2086
2000
1000
0
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
AKADEMİK BİRİMLERİN YABANCI ÖĞRENCİ SAYILARI
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
İKTİSAT İ.Ö.
İŞLETME
İŞLETME İ.Ö
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ İ.Ö.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLKÖĞRETİM
SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ
YABANCI UYRUKLU
ÖĞRENCİ SAYISI
VE BÖLÜMLERİ
(15/11/2013)
FEN FAKÜLTESİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK İ.Ö.
ÖĞRENCİ SAYISI
28
3
3
6
1
7
7
1
1
1
2
ORMAN FAKÜLTESİ
2
19
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
PEYZAJ MİMARLIĞI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
6
9
4
14
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
TOPLAM
5
5
4
64
2013-2014 Eğitim ve Öğretim Taban ve Tavan Puanları
En Düşük Puan En Yüksek Puan
203,59048
203,59048
202,37966
290,20742
Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
198,93958
252,03292
Peyzaj Mimarliğı
239,80797
276,58894
İktisat
209,98504
251,2406
İktisat (İ.Ö)
226,78967
273,38797
İşletme
212,09812
254,16664
İşletme (İ.Ö)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
275,32281
333,34369
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
245,15942
309,62832
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö)
233,65318
318,752
Yönetim Bilişim Sistemleri
250,43848
270,44231
Yönetim Bilişim Sistemleri (İ.Ö)
207,03608
263,41847
Çevre Mühendisliği
207,43512
227,11332
Çevre Mühendisliği (İ.Ö)
297,58536
376,97243
İnşaat Mühendisliği
283,18719
308,20184
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
256,07122
281,44956
Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
241,16829
289,28336
Makine Mühendisliği (İ.Ö)
220,01232
251,71199
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
199,33893
235,29809
(İ.Ö)
221,55348
240,3103
Tekstil Mühendisliği
Akademik Birim
Bölüm
Orman Endüstri Mühendisliği
Eğitim Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
222,9994
255,19753
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
242,15397
346,75832
Sınıf Öğretmenliği
255,88876
341,39477
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
349,32099
388,46277
355,58316
394,79182
302,83523
313,39406
Türk Dili ve Edebiyatı
342,5351
381,25211
Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö)
284,30734
369,96461
251,63943
331,85416
293,17449
312,52808
255,99141
339,35109
232,88954
276,6737
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğrt.
Sosyoloji
Edebiyat Fakültesi
Tarih
Tarih (İ.Ö)
Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İ.Ö)
Meslek Yüksek Okulu
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö)
Deniz Liman İşletmeciliği
Gemi İnşaatı
Giyim Üretim Teknolojisi
Grafik Tasarım
Grafik Tasarım (İ.Ö)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İ.Ö)
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İ.Ö)
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö)
Yat İşletme ve Yönetimi
_
207,30781
_
213,77428
175,22807
_
233,1072
246,76019
161,10112
195,50552
169,54698
_
211,45419
298,00000
234,35798
177,32095
173,83197
177,11323
183,00054
_
287,79168
_
268,63514
241,01524
_
296,1367
352,55135
271,511
253,48910
233,59695
_
267,96322
298,12409
246,25067
245,65897
261,89342
256,42671
242,61306
285,71359
216,86213
267,58982
264,27433
310,24912
249,9660
347,33867
236,71041
289,83574
197,32404
231,63188
226,52899
294,50504
214,41815
238,62254
Evde Hasta Bakımı
Evde Hasta Bakımı (İ.Ö)
Optisyenlik
Sağlık Hizmetleri ve Meslek
Yüksekokulu
Optisyenlik (İ.Ö)
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İ.Ö)
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İ.Ö)
Öğrencilerin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı
71%
26%
Lisans Üstü
Lisans
Ön Lisans
3%
Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı
58%
42%
Erkek
Kız
2013 YILI YAPILAN ÇALIŞMALAR
*2012-2013 kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları belirlenip, ilave yatay geçiş kontenjanı ile başvuru ve
değerlendirme takvimi YÖK'e gönderildi.
* 2013 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim lisans programlarının kontenjanları ile
koşulları, ÖSYM’ye bildirildi.
*Not giriş işlemleri sırasında karşılaşılacak sorunlar konusunda akademik personele yardımcı olundu.
*Ceza alan öğrenciler YÖKSİS’ e girildi.
*Üniversitemiz bölümlerinden kayıt sildiren, kayıt donduran, yatay geçiş yapan ve mezun olan öğrencilerin
Öğrenci Bilgi Sisteminden kontrolleri yapıldı.
*Üniversitemiz bölümlerinden mezun olan 987 öğrencinin diploma ve diploma eki basım işlemleri yapıldı.
*Üniversitemize yeni kayıt olan 2616 öğrencinin kimlikleri özel bir firmaya bastırılmış olup, Üniversitemizde
okuyan öğrencilerden kimliği zayi olan 1426 öğrencinin kimliği Daire Başkanlığımızca basıldı.
* Üniversitemiz öğrencilerinden burs ve öğrenim kredisi alanlardan durumunda değişiklik olanlar Kredi Yurtlar
Kurumu Müdürlüğüne giriş işlemleri koordine edildi.
*Daire Başkanlığımıza 2004 adet yazı gelmiştir. Bunun 1708’ine işlem yapılmış olup, kurum içi ve Kurum
dışına 907 adet yazı gönderilmiştir.
*ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alacak yükseköğretim
programlarının kontenjanları ile koşulları, ÖSYM’ye bildirildi.
*Öğrencilerin harç bilgileri hesaplanarak bankaya gönderildi.
*2012/2013 yılı Üniversitemiz öğrencilerinin derse yazılım/kayıt yenileme işlemleri yapıldı.
* Hazırlanan birim faaliyet raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderildi.
*Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderildi.
*Yurtdışından öğrenci kabulü kontenjanlarından yararlanarak kendi imkanları ile öğrenim
görmekte olan öğrenci sayısına ilişkin liste Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderildi.
*Üniversitemiz bölümlerine alınacak olan yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili takvim hazırlanarak
yayımlandı.
*2013-2014 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimi hazırlanarak Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına gönderildi.
*Birimlerin 2013-2014 öğretim yılı ders planları Üniversitemiz Senatosuna sunularak
otomasyona işlendi.
*Yeni öğrenci kayıtları için Öğrenci Otomasyon Sisteminde hazırlıklar yapıldı.
*Ders alma dönemi süresince öğrencilere ve danışmanlara destek sağlandı.
2014 YILINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
*2013-2014 kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları belirlenip, ilave yatay geçiş kontenjanı ile başvuru ve
değerlendirme takvimi YÖK'e gönderilecek.
* 2014 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim lisans programlarının kontenjanları ile
koşulları, ÖSYM’ye bildirilecek.
*Not giriş işlemleri sırasında karşılaşılacak sorunlar konusunda akademik personele yardımcı olunacak.
*Ceza alan öğrenciler YÖKSİS’ e girilecek.
*Üniversitemiz bölümlerinden kayıt sildiren, kayıt donduran, yatay geçiş yapan ve mezun olan öğrencilerin Öğrenci
Bilgi Sisteminden kontrolleri yapılacak.
*Üniversitemiz bölümlerinden mezun olması muhtemel 1500 öğrencinin diploma ve diploma eki basım işlemleri
yapılacak.
*Üniversitemize yeni kayıt olması muhtemel 3500 öğrencinin kimlikleri özel bir firmaya bastırılacak olup,
Üniversitemizde okuyan öğrencilerden kimliği zayi olması muhtemel 2500 öğrencinin kimliği Daire Başkanlığımızca
basılacak.
* Üniversitemiz öğrencilerinden burs ve öğrenim kredisi alanlardan durumunda değişiklik olanlar Kredi Yurtlar Kurumu
Müdürlüğüne giriş işlemleri koordine edilecek.
*Daire Başkanlığımıza 3000 adet yazı gelmesi, ve Daire Başkanlığımızdan 1000 adet yazının gitmesi tahmin
edilmektedir.
*ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alacak yükseköğretim programlarının
kontenjanları ile koşulları, ÖSYM’ye bildirilecek.
*Öğrencilerin harç bilgileri hesaplanarak bankaya gönderilecek.
*2013/2014 yılı Üniversitemiz öğrencilerinin derse yazılım/kayıt yenileme işlemleri yapılacak.
* Hazırlanan birim faaliyet raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecek.
*Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilecek.
*Yurtdışından öğrenci kabulü kontenjanlarından yararlanarak kendi imkanları ile öğrenim görmekte olan öğrenci
sayısına ilişkin liste Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilecek.
*Üniversitemiz bölümlerine alınacak olan yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili takvim hazırlanarak yayımlanacak.
*2014-2015 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimi hazırlanarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
gönderilecek.
*Birimlerin 2014-2015 öğretim yılı ders planları Üniversitemiz Senatosuna sunularak otomasyona işlenecek.
*Yeni öğrenci kayıtları için Öğrenci Otomasyon Sisteminde hazırlıklar yapılacak.
*Ders alma dönemi süresince öğrencilere ve danışmanlara destek sağlanacak.
2013 YILINDA YAPILAN HARCAMALAR VE ÖDEMELER
BÜTÇE TERTİBİ
KURUMSAL
KOD
FONKSİYONE
FİNANSAL
L
KOD
KOD
EKONOMİK
KOD
(2 DÜZEY)
38.88.00.01
09.6.0.00
2
Maaşlar
01.01.
38.88.00.01
09.6.0.00
2
SGK kesintileri
02.01.
38.88.00.01
09.6.0.00
2
Tüketim
Malzemeleri
03.02.
38.88.00.01
09.6.0.00
2
Yolluklar
03.03.
38.88.00.01
09.6.0.00
2
Hizmet
Alımları
03.05.
TOPLAM
2013
YILINDA
AYRILAN
ÖDENEK
YAPILAN
HARCAMALAR
KULLANILABİLİR
ÖDENEK
MİKTARI
181.500,00
181.482,98
17,02
26.500
26.112,18
387,82
11.000,00
10.642,06
357,94
16.000,00
1.237
14.763
5.000
442
4.558
240.000,00
219.915,72
20.084,28
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
MİSYON VE VİZYON
Öğrenci merkezli; teknolojik yenilikleri etkin kullanan, çalışanların
kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının
desteklendiği, paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime dayalı
istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip; Üniversitenin diğer
birimleri ile işbirlikleri yaparak eğitim ve öğretime katkıda bulunan, tüm
paydaşlarımızın memnuniyetinin üst düzeyde olduğu hizmetler ile
Üniversitemizde örnek bir Birim olmaktır.
Üniversitemizin asıl hedefi olan, eğitilmiş çağdaş insan yetiştirme
görevine katkı sağlamak olup üniversitemizin eğitim-öğretim etkinliklerinin
verimli bir biçimde gerçekleştirilmesinde gerekli bilgi ve bilgi kaynaklarını
yapısında toplayıp, iç ve dış paydaşların hizmetine en iyi ve hızlı bir biçimde
sunabilmektir. Bu çerçevede; Çağın teknolojik değişimlerini yakalayarak, ilk
kayıttan mezuniyete kadar süren;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yeni öğrencilerin kayıt işlemlerinin organizasyonu,
Her dönem yapılan kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerinin organizasyonu,
Her dönem öğrencilerden alınan katkı paylarının Öğrenci Bilgi Sistemine
yüklenmesi
Kredi ve burs işlemlerinin takibi,
İstatistiksel bilgilerin hazırlanması,
Mezuniyet işlemleri,
Kimlik basım işlemleri,
Var olan güçlü yönler ile olanaklardan en iyi şekilde ve en üst düzeyde yararlanarak
olumsuzlukların ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve izlenecek yolu
belirleyerek geliştirmek,
Birimin insan kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak ve çalışanlar arasında
işbirliğini güçlendirmek,
Çeşitli yönetmelik ve yönergelerle öğrencinin yararına ve öğrencilik haklarını
koruyacak kararlar alınmasına katkı sağlamak,
Öğrencilerle ilgili her türlü istatistikî bilgileri düzenlemek, yatay-dikey geçiş
kontenjan ve ilanlarını vermek, hukuki davaların yazışmalarını yapmak, öğrencilerle
ilgili her türlü duyuruları izlemek,
Eğitim-Öğretim ve Öğrenci ile ilgili YÖK, ÖSYM, Valilik, KYK ve diğer kurum ve
kuruluşlar ve Üniversitemizin birimleri ile yazışmaların yapılması gibi iş ve
işlemlerin yapılmasıdır.
A-Temel Değerler ve Politikalar
1.Temel Değerler
Bartın Üniversitesi öğrenciyi bütün eğitim çalışmalarının
merkezine yerleştirir ve şu temel değerler üzerinde durur:
1.Kişiye saygı,
2.Zihinsel gelişmişlik,
3.Bilimsel üretkenlik,
4.Yenilik ve dinamizm,
5.İşbirliği yapma,
6.Sosyal sorumluluk,
7.Dünyaya açılma ve farklılık
B-Amaç ve Hedefler
1. Katılımcı Yönetim Anlayışı ile Altyapı ve Kaynakları
Geliştirmek
• Hedef 1.1. Başkanlığımızda 2017 yılına kadar kurum kültürü ve kimliğini
geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.
• Hedef 1.2. Bartın Üniversitesinin tanıtım etkinliklerini geliştirmesine
yardımcı olmak.
• Hedef 1.3.Katılımcı yönetim anlayışını bütün personeline yaymak.
2. Personel Gelişimini Sürdürmek
• Hedef 4.1. Personelin sayısı ve niteliği artırılacaktır.
• Hedef 4.4. Teşvik etme ve ödüllendirme sistemi oluşturulacaktır.
AMAÇ 1. KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞI İLE ALTYAPI VE
KAYNAKLARI GELİŞTİRMEK
Bartın Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı olarak yönetim
anlayışımızın temel ilkesi, akademik ve idari personelimizle iş birliği
içinde çalışmaktır. Personelimizin üniversiteye bağlılığını artırmak,
eğitim ve araştırmayı geliştirmek, sorunları daha hızlı çözmek için
katılımcı yönetim anlayışını yaşama geçirmek amacındayız. Personelin
motivasyonunun sağlanması, grup çalışması, yetki devri, karşılıklı
güvenin tesisi için çok yönlü iletişim içindeyiz. Bu anlayıştan hareketle
kurum kültürü ve kurum kimliği oluşturma, üniversitemizi tanıtım
etkinliklerini iyileştirme, katılımcı yönetim anlayışını yaygınlaştırma,
birimler arası iletişim ve etkileşimi artırma, destek hizmetlerini
geliştirme gibi çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar Toplam Kalite
Yönetimi anlayışına uygun bütüncül bir model çerçevesinde
yürütülecektir.
Stratejiler
Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler:
• Kurum kültürünün geliştirilmesi için öğrenci ile personel memnuniyeti esas
alınacaktır.
• Çeşitli toplantı ve etkinliklerle kurum kimliği ve kültürü farkındalığı artırılacaktır.
• Girişimci, yenilikçi, yaratıcı, katılımcı ve insan odaklı yaklaşıma önem verilecek ve
bütün birimlere yaygınlaştırılacaktır.
• Fiziksel ve teknolojik altyapının iyileştirilmesinde bütçe imkânlarının yanı sıra dış
kaynaklardan da yararlanılacaktır.
• Misyon, vizyon ve temel değerlerimiz moral ve motivasyonu arttırıcı olarak
kullanılacaktır.
• Öğrenci otomasyon altyapısının güçlendirilmesi ve yeni sistemlerin
uygulanmasında diğer kamu kurumlarıyla iş birliği yapılacaktır.
• Amaçlara ulaşmada toplam kalite yönetimi anlayışıyla sürekli gelişen ve öğrenen
birim yaklaşımı esas alınacaktır.
• Tüm paydaşlar ile karşılıklı iş birliği ve bilgi alış verişi sağlanacaktır.
• Üniversitemizin ürün ve hizmetleriyle ilgili hedef kitleye, yazılı, görsel ve elektronik
iletişim araçlarıyla zamanında ve hızlı bilgi aktarılacaktır.
• Altyapı ve donanım eksikliklerinin giderilmesine hız verilecektir.
• Kaynaklar adil ve şeffaf biçimde dağıtılacaktır.
AMAÇ 2. PERSONEL GELİŞİMİNİ SÜRDÜRMEK
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında personelin nicelik ve nitelik
yönünden yeterli olması, üniversitenin hizmet kalitesinde belirleyici
olmaktadır. Amaçlarımızdan biri de nitelikli personelimizin sayısını
artırmaktır.
Stratejiler
Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler:
• Kurumsal dönüşümü sağlayan, yenilik ve gelişmelere duyarlı personel
yetiştirmeye ağırlık verilecektir.
• Nitelikli personel yetiştirmeye yönelik eğitim programları desteklenecektir.
• Teşvik ve ödüllendirme sistemi uygulanacaktır.
• Personele yönelik eğitim etkinlikleri artırılacaktır.
• Akademik ve idari personel arasında iş birliği güçlendirilecektir.
ARZ EDERİZ.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

similar documents