Jacob gadegaard

Report
Oplæg 1:
Perspektiver for traditionel undervisning
Jacob Gadegaard
The End
Oplæg 2
Perspektiver for Ny undervisning
Snak med: www.todaysmeet.com/kvuc1
Jacob Gadegaard
(Hvem er jeg?)
2004 – 2008 … verden ændrede sig
eleverne
lærerne
2000
2011
Hvad skete der?
–
–
–
–
–
Web1 blev til Web2
Billige bærbare
Wifi i klassen
Reformen i 2005 erstatter pensum med mål
”Utilstedelighed” præger eleverne
…og pludselig havde vilkåret for undervisning ændret sig
radikalt
The ecstacy of communication
En mulig tilgang?
Kombinér:
Massiv - forpligtende - it-inddragelse
(web2 tools, oma) med
CL principper/strukturer
I forsøget på at gøre computeren til en medspiller i
stedet for det modsatte.
Her primært med fokus på skriftlighed.
Eksempler











Hurtigskrivning
Skrivecirkler
Back channel
Side channel
Notetagning
Timeresumeer
Delte dokumenter
Ekspertkarussel
Blogskrivning
Wiki
Polls/clickers
Hurtigskrivning – godt til den lille skriftlighed
Redskab
Word
Mail
Timer - http://www.barryfunenglish.com/enter/toolsStopwatch.html
Delt dokument – fx. http://www.primarypad.com
Form
Individuelt, evt. opfølgning i grupper
Eksempler
Opstart af time, emne
Før gruppearbejde
Opsamling
Organisering
Skal kobles til noget af det der i øvrigt skal ske eller er sket
i timen
Fordel
Kan opfindes og igangsættes med meget kort varsel
Skaber koncentration og intensitet
Træner skriftlighed
Skrivecirkel
Redskab
Word
Mail
Form
Individuelt
Eksempler
Træning af nye begreber
Oplæg til gruppearbejde
Taksonomitræning
Organisering
3-4 hurtigskrivningsrunder a 3-5 minutter
(eksempel1/eksempel2)
1. Beskriv en forbrugsoplevelse – send og modtag
2. Sæt fagbegreber på det du har modtaget – send og
modtag
3. Analyser det du har modtaget – send og modtag
4. Hvordan kan det bruges – send og modtag
Opfølgning – måske gruppearbejde
Fordele
Meget elevaktiverende
Back channel – I prøver det jo lige nu
Redskab
http://todaysmeet.com
Og en linkforkorter, fx www.bitly.com
Form
Utallige
Eksempler
Utallige
”Hvisken”
Linkdeling
Diskussion mellem deltagere
Praktiske detaljer – hvem, hvad, hvor
Hvor er eleverne ift et nyt emne.
Kommentarer til video, præsentationer
Opsamling af spørgsmål og kommentarer
Organisering
Kræver intet at sætte op - demonstrér
Fordele
Utallige
Side channel
Redskab
Discussion boards i LMS, fx Sharepoint
Eller på nettet, fx http://www.threddie.com
Form
Klasse- eller gruppevis
Eksempler
Kast emner ud til skriftlig diskussion - med elevtid –
knyttet til undervisningens emne. Lad det løbe over en
periode og træk med ind i timerne.
Fx ”I’m so tired of Danishness and Dannebrog”
Organisering
Sæt selv op og styr eller udnævn ”redaktører”
Knyt evt. RSS til
Fordele
God træning af skriftlighed
”De stille”
Notetagning – en sørgelig oplevelse
Redskab
A-4, A-3, kuglepen
Word
Mindmap tool: fx http://www.mindmeister.com eller
www.bubbl.us
Form
Par eller gruppe
Ikke individuelt
Eksempler
Gennemgang af ”Checks and balances”
Organisering
En med hammer og mejsel
En på pc
Skriv sammen efterfølgende
Fordele
Opmærksomhed på hvad noter skal bruges til – ikke kun tavledumps. Refleksionsnoter
Forpligtet på den anden.
Timeresumeer
Redskaber
Word
Discussion board, LMS, eller tilsvarende
Selektor tool, fx: http://www.barryfunenglish.com/enter/toolsRandomStudent.php
RSS eller besked-funktion
Form
Individuelt
Eksempel
Ved timens slutning trækkes lod mellem eleverne.
”Vinderen” skal seneste sammen dag uploade et resume til
klassens forum af dagens lektion med følgende punkter:
Emner, Indhold, Kilder, Arbejdsformer, Væsentligste pointer,
Næste gang
Alle vinder 2-3 gang på et år og for en times elevtid
Organisering
Der skal være et forum alle i klassen abonnerer på
Fordele
Dagbog for alle (også de fraværende) over timerne
Lektiebogen bliver delvist uddelegeret til eleverne
Delte dokumenter
Redskab
http://primarypad.com
Google Docs/Apps kan mange af de samme ting
Form
Gruppearbejde
(Utallige anvendelsesmuligheder – eleverne begynder
hurtigt selv at udnytte det)
Eksempel
Grammatikundervisning i Engelsk
Skriftligt forløb i Afsætning
Organisering
Hver gruppe har et delt dokument, som følger dem for året.
Ved gennemgang tages noter til grammatik i det delte
dokumenter.
De skriver løsninger ind her, korrigerer her, når der rettes
Grammatiklektien er kollektiv – de fordeler selv.
Fordele
Eleverne laver selv tit disse og deler dem i en gruppe
Historik-funktion, så man kan se, hvem der har lavet hvad,
hvornår.
Chat ved siden af dokumentet
Læreren kan kigge og skrive med, mens de er igang
Ekspertkarrusel
Redskab
Digital poster: http://www.glogster.com
Flash side: http://www.wix.com
Eller et af de utallige andre præsentationsværktøjer – se ”Liste med links…”
Form
Grupper
Eksempel
The Primary election
Organisering
Tager minimum 2-3 lektioner
6 tekster valgt om emnet.
Klassen deles ind i 6 arbejdsgrupper, som på fx 2 lektioner, arbejder med
teksten og laver en digital præsentation om det – 10 minutters varighed.
1 lektion: Arbejdsgrupper splittes op – præsentationsgrupper på tværs. 6
digitale præsentation sættes op 6 forskellige steder. 6 runder af præsentation
– grupperne roterer. Tildelte roller hvert sted.
Fordele
Meget højt aktivitetsniveau
Alle præsenterer – alle ved, at den præsentation, de er med til at lave,
kommer de også til at afvikle.
Blog
Redskab
Måske i skolens eget LMS, men hvorfor ikke sende dem ud i
virkeligheden, så find en blog – med meget aktivitet – hvor det
emne, der arbejdes med, diskuteres
Form
Grupper eller individuelt
Eksempel
Multiculturalism
Hør BBC Radio dokumentar om højrebølgen i DK.
Læs Engelsk blog-artikel om denne udsendelse
Eleverne skriver gruppevis en blogindlæg om dette. Afleveres til
læreren. Rettes.
Poster det på en engelsk blog og ryger i diskussion med de
indfødte.
Organisering
Simpelt
Fordele
De oplever det som meget virkeligt.
Wiki
Redskab
Et eller andet wikiredskab, fx wikispaces, eller indbygget i
LMS
Form
Gruppe- eller klassevis
Eksempel
Wiki skabelon for Erhvervscase – vellykket
Britain – absolut ikke vellykket
Organisering
Lav meget stramme skabeloner/
Svært at bevare overblikket
Vælg redaktører
Fordele
Hvis man kan få eleverne til at tage ”ejerskab” for wiki’en kan
det sikkert være et fremragende redskab – jeg har ikke fået
det til at fungere endnu.
Polls/clickers
Redskab
www.polleverywhere.com
Form
Klassevis
Eksempel
Multiple choice
- Which is correct?
- Who was the second president in the US?
- Små meningsmålinger/afstemninger
Organisering
Hurtigt og nemt at bruge – kan være lavet på forhånd eller opfindes
undervejs – der skal bare deles et link.
De kan nemt lave deres egne og fx fyre den af ifm en præsentation
Fordele
Sjovt til lige at få dem op af stolen
Bare et lille udpluk
Men der er utallige tools derude:
Her er en liste over nogen af dem.
Det fungerer ofte bedst, hvis undervisningen
”står på hovedet”
Sådan kan det føles
Dét, der ikke passede ind andre steder
• Angst for redskab/teknik må ikke blive en hindring for at prøve, men
læreren skal altid have sig selv med, så det er ikke for alle.
• Variation er godt, men pas på med ikke at drukne dem i for mange tools
• Rummet er en udfordring
• Lad eleverne blive eksperter på nogle få redskaber hver – præsenter for
klassen
• Work shops for elever og lærere på tværs af klasser/årgange.
• Demo-videoer om redskaberne på deres sites og på Youtube
• Lær dem (jer selv) at holde styr på passwords/profiler
• To gode index:
• http://www.go2web20.net
• http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/Home
Konklusioner
•
Computeren integreres naturligt i det meste på mange forskellige måder. Eleverne
har givet udtryk for, at det er som om måden der undervises på er ”blevet ligesom
virkeligheden”.
•
De tillærer sig alsidige it-kompetencer, som kan anvendes – og bliver anvendt over i andre fag/sammenhænge.
•
Deres studieparathed og selvstændighed styrkes – de bliver bedre til selv at tage
ansvar for opgaveformulering, informationssøgning, kildekritik, lektier, etc.
•
De svageste elevers svaghed bliver i højere grad tydelig/”udstillet”, hvor de ved
traditionel undervisning nemmere kan ”gemme sig”.
•
Elever på Facebook eller andet irrelevant bliver et ret begrænset problem, når der
arbejdes på denne måde. De sanktionerer hinanden og har ikke tid.
Flere konklusioner
• Der opleves en høj grad af dynamik før, under og efter timerne og der er
rigtig mange ting i gang på en samme tid, så det kan være lidt svært at
bevare overblikket – især for underviseren.
• Forberedelse til denne form for undervisning er fra et lærerperspektiv
meget anderledes. Faktisk flyder tingene meget sammen og der bliver
reelt mere ”efterberedelse” end for-beredelse.
• En svaghed er klart at organiseringen og arbejdsformerne (nogle af dem)
er meget følsomme overfor fravær og/eller uforberedte elever. Følgelig
skal tilgangen til lektier gentænkes – ofte afvikles dele af denne i timerne,
og jeg giver så lidt som muligt for. Det er altid nødvendigt at have en Plan
B klar.
• I klasser, som er svage i udgangspunktet, bør dette afprøves i små
afgrænsede sammenhænge, ellers står de helt af.
Hellere miste noget af overblikket over at der sker en
masse, end bevare overblikket over at der sker meget lidt!
The End 2.0

similar documents