Slide 1

Report
‫تعریف لیپیدها‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ترکیبات آلی‬
‫نامحلول در آب‬
‫محلول در حالل های آلی مانند اتر‪ ،‬بنزن وکلروفرم‬
‫چگالی چربی ها کمتر از آب‬
‫چرا باید چربی مصرف کنیم؟‬
‫‪ .1‬تأمین انرژی‬
‫بهترین منبع سوخت ماهیچه ها‬
‫‪ %34‬از انرژی دریافتی رژیم غذایی از چربی ها ‪ :‬هرگرم چربی ‪ 9‬کیلوکالری انرژی تولید می‬
‫کند‪.‬‬
‫تقریبا کل انرژی ذخیره ای بدن ما چربی می باشد‪.‬‬
‫چرا بدن چربی ها را برای ذخیره انرژی انتخاب می کند؟‬
‫‪ ‬چربی ها پایدارند‪ ،‬سبک هستند‪.‬‬
‫‪ ‬برعکس کربوهیدرات‪ ،‬چربی ها بدون آب ذخیره می شوند‪.‬‬
‫‪ .2‬ساختمانی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫غشاهای سلولی از فسفولیپیدها‬
‫‪50‬درصد وزن خشک مغز از چربی است‪.‬‬
‫محافظت استخوان ها از فشارهای مکانیکی‬
‫‪ .3‬چربی ها مانند عایق نیز عمل می کنند‪.‬‬
‫‪ .4‬برررای ه ررج ب وررام بیتررامین هررای مبیر ف تو چربرری ب ایت کمی رراف هررا ا‬
‫کاوبتن ئیدها‬
‫‪ .5‬ساخت برخی ا ه وم ن ها‬
‫یررل لی ر‬
‫هررا ب‬
‫اسید چرب‬
‫فرمول کلی اسیدهای چرب به صورت ‪ RCOOH‬است‪.‬‬
‫‪CH3-(CH2)n-COOH‬‬
‫اسید چرب به ندرت در طبیعت به صورت آزاد وجود دارد‪.‬‬
Program Content Areas
‫‪ 4‬ویژگی اسیدهای چرب‬
‫‪ .1‬ط ف نجیره ( نقطه ذبم ب حاللیت تو آم)‬
‫اسید چرب کوتاه زنجیر(‪ 4-6 :)SCFA‬کربن‬
‫اسید چرب متوسط زنجیر(‪ 8-12 :)MCFA‬کربن‬
‫اسید چرب دراز زنجیر(‪ <12 :)LCFA‬کربن‬
‫‪ .2‬بو ت یا عدم بو ت پی ند تبگانه‬
‫‪ ‬اسیدچرم اا د پی ند تبگانه (‪)SFA‬‬
‫منابع غذایی‪ :‬گوشت و چربی حیوانی‪ ،‬فرآورده های لبنی‪ ،‬روغن نخل و نارگیل‬
‫‪ LDL–c‬را افزایش می دهد‪.‬‬
‫میرستیک اسید‪ ،‬پاملیتیک اسید‪ ،‬الریک اسید به ترتیب دارای بیشترین قدرت در افزایش کلسترول‬
‫خون هستند‪.‬‬
‫کمتر از ‪ 10‬درصد انرژی افراد باید از ‪ SFA‬تأمین شود‪.‬‬
‫‪ ‬غیر اش اع با یک پی ند تبگانه‪:‬‬
‫روغن زیتون و کانوال‪ ،‬آووکادو‪ ،‬مغزدانه ها‬
‫کاهش ‪ LDL-c‬و افزایش ‪HDL-c‬‬
‫‪‬‬
‫‪PUFA‬‬
‫در برابر آسیب اکسیداتیو حساس هستند‪.‬‬
‫در غشاهای سلولی وجود دارند‪.‬‬
‫چربی ذخیره شده در بدن‪:‬‬
‫اسید پاملیتیک (‪)C16:0‬‬
‫اسید استئاریک (‪)C18:0‬‬
‫)‪Arashidonic acid(20:4ω-6‬‬
‫اسیدهای چرب امگا‬
‫سه دسته(امگا‪ ،3-‬امگا‪ ،6-‬امگا‪)9-‬‬
‫‪ )1‬امگا‪3-‬‬
‫‪ALA‬‬
‫‪α-Linolenic acid(18:3ω-3) α‬‬
‫آلفا لینولنیک اسید‬
‫بهتری منابع ‪:ALA‬‬
‫روغن بذرکتان(‪ ،)%57‬کانوال(‪ ،)%8‬سویا(‪ )%7‬و برگهای سبز گیاهانی مانند خرفه‬
‫منابع ‪ EPA‬و ‪:DHA‬‬
‫عمدتا منابع دریایی مانند روغن کبد ماهی‪ ،‬ماهی آزاد‪ ،‬ساردین‪ ،‬خرچنگ‪ ،‬میگو و صدف های‬
‫خوراکی‬
‫نقش امگا‪3-‬ها‪:‬‬
‫‪ ‬در کاهش کلسترول خون و تری گلیسرید خون‪ ،‬فشار خون و ضربان قلب‪ ،‬افزایش جریان‬
‫خون و افزایش ایمنی و باروري‪ ،‬ضد التهاب و انعقاد خون و ‪...‬‬
‫‪ )2‬امگا‪6-‬‬
‫‪ ‬جهت تولید ایکوزانوئیدها‬
‫‪ ‬منابع غذایی‪ :‬بیشتر روغن های گیاهی‬
‫به خصوص گلرنگ‪ ،‬ذرت‪ ،‬سویا‪ ،‬پنبه دانه‬
‫‪ ‬سالمتی سیستم قلبی‪-‬عروقی‪ ،‬التهاب‪،‬‬
‫درد‪ ،‬انقباض ماهیچه صاف‪ ،‬تجمع پالکتی‬
‫‪ .3‬ن ع پی ند تبگانه‬
‫اسیدهای چرب ترانس در روغن های‬
‫جامد هیدروژنه‪ ،‬شیر‪ ،‬کره و چربی‪،‬‬
‫چیپس ها و کیک وجود دارد‪.‬‬
‫‪TFA ‬بر سیالیت غشاء اثر منفی دارد‪.‬‬
‫‪ ‬تأثیر ‪ TFA‬بر افزایش کلسترول خون‬
‫بیشتر از ‪ SFA‬می باشد‬
‫ مبل شربع پی ند تبگانه‬.4
ALA
α-Linolenic acid(18:3w-3)
GLA
γ-Linolenic acid(18:3w-6)
‫پروتئین ها‬
‫اهمیت پروتئین ها در بدن‬
‫نیمی از وزن خشک و ‪ 20‬درصد از وزن کل فرد بالغ را پروتئین ها تشکیل می دهد‪.‬‬
‫تقریبا نیمی از پروتئین ها در عضله‪ ،‬یک پنجم ان در استخوان ها و غضروف‪ ،‬یک دهم در پوست‬
‫و بقیه ان در بافتهای دیگر و مایعات بدن می باشد‪.‬‬
‫‪ %16‬وزن پروتئین ها از ازت تشکیل شده است‪ .‬به عبارت دیگر هر گرم ازت معادل ‪6/25‬گرم‬
‫پروتئین می باشد‪.‬‬
‫بیش از ‪ 300‬اسید آمینه در طبیعت وجود دارد اما فقط ‪ 20‬اسید آمینه از آن در پروتئین سازی‬
‫در بدن ما شرکت می کند‪.‬‬
‫‪AMINO ACIDS‬‬
‫تعریف‪ :‬کربوهیداتهائی با یک گروه آمین متصل به کربن آلفا‬
‫‪ -1‬تقسيج بندي ا لحاظ غاايي‪:‬‬
‫اسید های آمینه ضربوی‪:‬‬
‫ایزولوسین‪ ،‬تریپتوفان‪ ،‬لوسین‪ ،‬متیونین‪ ،‬ترئونین‪ ،‬لیزین‪ ،‬هیستیدین‪ ،‬والین‪ ،‬فنیل آالنین‬
‫اسید های آمینه غیر ضربوی‪:‬‬
‫گلیسین‪ ،‬آالنین‪ ،‬سرین ‪ ،‬سیستئین ‪ ،‬آسپارتیک اسید ‪ ،‬گلوتامیک اسید‪ ،‬گلوتامین‪ ،‬آسپارژین‪ ،‬سیستین ‪ ،‬تیروزین‪ ،‬پرولین‪ ،‬آرژنین‬
‫‪ -2‬تقسيج بندي ا لحاظ طبی ب تن(پ الويته)‪:‬‬
‫‪ -3‬تقسيج بندي ا لحاظ‬
‫ويشه وانبی‪:‬‬
‫اسيدهای آمينه غیر طبی(آليفاتيک)‬
‫م ن آمین –م ن کرب کسيل(اسيد)‪:‬‬
‫‪-1 :‬خطي‬
‫‪Gly ,Ala‬‬
‫‪ - 2 Ileu,leu,Val‬شاخه تاو‪:‬‬
‫گاليسین‬
‫آالنین‬
‫بالین‬
‫ايزبل سین‬
‫متي نین‬
‫ل سین‬
‫م ن آمین‪-‬م ن اسيد(آل لي)‬
‫م ن آمین‪-‬م ن اسيد(گ گرتتاو)‬
‫سري‬
‫ال ل ن ع ابف‬
‫تره ابنین‬
‫ال ل ن ع تبم‬
‫سيستئین‬
‫گربه تي ف‬
‫سيستین‬
‫متي نین‬
‫تي اتر‬
‫م ن اسيد‪-‬م ن آمین حیق ي‬
‫شاخه وانبي غیر طبي=‬
‫هيستيدي‬
‫حیقه ايميدا بف‬
‫پربلین‬
‫تريپت اان‬
‫حیقه ايندبلی‬
‫تیرب ي‬
‫حیقه انلی‬
‫انيل آالنین‬
‫حلقه بنزني‬
‫ايمين اسيد‬
‫تي اسيد‪-‬م ن آمین (اسيدي)‬
‫اسيد گی تاميک‬
‫اسيد آسپاوتيک‬
‫م ن آمین‪-‬م ن اسيد(آميدی)‬
‫آسپاوژي‬
‫گی تامین‬
‫گربه آميدی‬
‫تی آمین‪-‬م ن اسيد (با ی)‬
‫هيستيدي‬
‫آوژنین‬
‫ايميدا بف‬
‫گربه گ انيدب‬
‫لیزي‬
‫تش يل پي ند پپتيدی‬
Structure of Protein
a-helixes
Intra-chain
H-bonds
Secondary Structure
b-strands
Inter-chain
H-bonds
Secondary Structure
‫نقش پروتئین ها در بدن‬
‫‪ )1‬رشد و نگهداری بافتها‬
‫در کودکان و زنان باردار برای سنتز بافت ها‬
‫در بیماران در حال بهبودی برای ترمیم و دوباره سازی بافت ها‬
‫‪ )2‬سنتز آنزیم ها‪ ،‬هورمون ها‪ ،‬پادتن ها‬
‫‪ )3‬سنتز ویتامین‬
‫‪ )4‬حفظ فشار اسمزی‬
‫‪ )5‬تنظیم ‪ PH‬خون‬
‫‪ )6‬تولید انرژی‬
‫کمبود کالری مصرفی‬
‫مازاد پروتئین مصرفی‬
‫ناکافی بودن اسید های امینه ضروری‬
‫عوارض کمبود پروتئین‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫توقف رشد در اطفال‪.‬‬
‫اتالف عضالني‪.‬‬
‫استعداد به عفونت‬
‫تأ خیر ترميم زخم‬
‫آنمي‬
‫ادم‬
‫کبد چرب‬
‫پروتئين ها‬
‫به عنوان یک منبع انرژی‬
‫چقدر انرژی تولید می کنند؟‬
‫بیش از ‪ 5‬کیلوکالری با ازاء هر گرم‬
‫‪Deamination‬‬
‫یک کالری برای دآمیناسیون کم می شود‪.‬‬
‫نیتروژن طی دامیناسیون از اسید آمینه جدا می شود و کربوهیدرات منتج شده منبع تامین‬
‫انرژی می شود‪.‬‬
‫مقدار انرژی یک تخم مرغ(‪ 50‬گرم)‪ 82 :‬کیلوکالری‬
‫‪Pro=13%‬‬
‫‪CHO=1%‬‬
‫‪Fat=12%‬‬
transport
small molecules are often carried by proteins in the physiological setting (for
example, the protein hemoglobin is responsible for the transport of oxygen
to tissues). Many drug molecules are partially bound to serum albumins in
the

‫كراتينها يکی ديگر از پروتئينهای رشته ای غير محلول در آب بوده‬
‫که تقريبا َ تمام وزن خشك مو‪ ،‬ناخن‪ ،‬پشم‪ ،‬شاخ و‪ ...‬را تشكيل‬
‫ميدهند‪ .‬كراتينها به دو صورت آلفا كراتين در پستانداران و بتا‬
‫كراتين در پرندگان و خزندگان وجود دارند‪ .‬آلفا كراتينها جزيي از‬
‫خانواده بزرگ پروتئينهاي حد واسط فيالمنتي ‪(Intermediate‬‬
‫)‪ filament proteins‬بوده و همگي نقش ساختماني دارند‪ .‬ساختمان‬
‫كراتين از دو مارپيچ دو رشتهاي تشكيل شده كه به دور يكديگر تاب‬
‫خورده و بصورت مارپيچهاي پيچدار )‪ (Coiled Coil‬در ميآيند‪.‬‬
‫وجود اسيدآمينه سيستئين و ايجاد پلهای دی سولفيدی باعث استحکام‬
‫ساختمان کراتين می گردد‪.‬‬
Elastin gives young skin it’s
“snap back” firm quality
‫کيفيت پربتئین ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .1‬پروتئین کامل ‪ :‬اگر ماده غذائی بتواند اسیدهای آمینه به نسبت و مقدار مورد نیاز‬
‫تامین کند‪.‬‬
‫‪ . 2‬پروتئین ناکامل‪ :‬فاقد حداقل يک اسيد آمينه ضروري ميباشند مثل غالت‪،‬‬
‫حبوبات‪ ،‬ميوه جات و سبزيجات‪.‬‬
‫‪ .3‬پروتئین با کيفيت باال‪ :‬بهترين تعادل بین اسيدهاي آمينه ضروري و غیر ضروري مي‬
‫باشند مثل تخم مرغ و شیر‪.‬‬
‫کيفيت پربتئین ها‬
‫پروتئینی که حداکثر رشد یک حیوان جوان را تأمین می کند دارای باالترین کیفیت می باشد‪.‬‬
‫برای ارزیابی کیفیت پروتئین از روش نسبت کفایت پروتئین استفاده می شود‪.‬‬
‫نسبت کفایت پروتئین‪ :‬نسبت مقدار وزن اضافه شده (برحسب گرم) به مقدار پروتئین مصرف‬
‫شده(برحسب گرم) در طول مدت مشخص‬
‫پروتئین های حیوانی از دسته پروتئین های کامل محسوب می شوند‪.‬‬
‫اسید آمینه محدود کننده‪ :‬اسید امینه ضروری ای که به کمترین مقدار در پروتئین موجود می‬
‫باشد‪.‬‬
‫غالت‪ :‬لیزین حبوبات‪ :‬متیونین ذرت‪ :‬تریپتوفان‬
‫کيفيت پربتئین ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تخم مرغ بهترین است‪.‬‬
‫سپس شیر و مواد غذائی گوشتی‬
‫حبوبات و مغز ها‪ ،‬غالت و سبزیها‬
‫پروتئین میوه ها پائین ترین است‬
‫بیشتر غذاهای گیاهی به استثناء لوبیا و حبوبات نسبتآ منابع ضعیفی از‬
‫پروتئین هستند‪.‬‬
‫در بزرگساالن تامین حداقل یک پنجم از پروتئین روزانه از منابع غذائی‬
‫پروتئین کامل‬
‫در کودکان دو پنجم‬
‫راه های افزایش کیفیت پروتئین های گیاهی‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫مصرف همزمان غالت و حبوبات‬
‫مصرف پروتئین های حیوانی همراه با پروتئین های گیاهی‬
‫مقدار مورد نياز‪ :‬بر اساس میزان گردش و نيازهاي متابوليک (‪ 0/8‬گرم به ازاي‬
‫هر کيلوگرم وزن و براي ورزشکاران ‪1-1/5‬گرم به ازاي وزن مي باشد)‪.‬‬
‫)‪RDA =0.8 g/kg (50 grams/day‬‬
‫‪For a man=58-63 g‬‬
‫‪For woman= 46-50‬‬
‫‪10 to 15% of total energy‬‬

similar documents