1._installationer_-_introduktion

Report
Installationer
Introduktion
Energi
Radiator
Varmepumper
Fjernvarme
Gulvvarme
Materialer
Kedler
CO2
Miljø
Vedligeholdelse
Installationer
Tilskud
Varmefordelingsanlæg
Varmt vand
Rørisolering
Ventilationsanlæg
Lovgivning
Energistyring
Program
8.30
9.00
10.00
10.15
11.00
12.00
12.45
13.15
13.45
14.30
14.45
15.15
16.00
Velkomst og introduktion
Varmeanlæg
Pause
Varmeanlæg
Varmefordelingsanlæg
Frokost
Varmefordelingsanlæg
Intelligent energistyring
Ventilationsanlæg
Pause
Ventilationsanlæg
Varmt vand
Slut for i dag
Hvert hus har sine udfordringer
4
Varmeanlæg i byen og på landet
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjernvarme
Gaskedler
Oliefyr
Brændeovne
El-radiatorer og luft/luft varmepumper
Luft/vand varmepumper
Jordvarme
Træpille kedler
Fordeling i antal varmeanlæg
• Fjernvarme ca. 1.600.000
• Gaskedler ca. 400.000
• Oliefyr ca. 330.000
• Brændeovne 750.000
• Elvarme ca. 130.000
• Træpillekedler 80.000
• Varmepumper 45.000
Varmeudgifter overblik. Energistyrelsen
Har kunden behov for et nemt anlæg
• Fjernvarme og varmepumper er installationer som ikke
kræver meget i hverdagen og derfor er egnet til de fleste
kunder
Eller er et vist tidsforbrug ok
• Biobrændsel, herunder træpillekedler, fastbrændselskedler
og brændeovne, kræver en del pasning og bør derfor
typisk ikke anbefales til boligejere med få ressourcer fx
ældre
• Spørg fx ind til, om familien har lyst til at bruge tid på deres
varmeanlæg
Se på isolering før valg af varmeanlæg
• Ikke alle huse egner sig fx til varmepumpe løsninger
Kig i krystal kuglen
• Vurder hvad der vil være det rigtige varmeanlæg i
fremtiden
• Vil varmeanlægget påvirke salgsprisen
• Varmepumper påvirker energimærket positivt
• Træpille kedler påvirker energimærket i modsat retning
• Fjernvarme er neutralt i forhold til energimærket i
eksisterende huse
Typiske forbrug i energienheder
• Ved et standardhus på 130 m2
Typiske energiforbrug i
energienheder
Energimærke
B
Energimærke
D
Energimærke
F
Fjernvarme kWh (100%)
11.300
18.100
37.000
Gas m3 (95%)
1.080
1.730
3.540
Olie liter (85%)
1.330
2.130
4350
Elvarme kWh (100%)
11.300
18.100
37.000
Jordvarme kWh (SCOP 3)
3.800
6.030
12.300
Træpille kedel kg (85%)
2.700
4.350
8..880
Fastbrændsels kedel kg (70%)
Rm
3.840
8
6.160
13
12.600
27
12
Fradragsordningen gælder også i 2014
• Håndværkerfradrag giver alle over 18 år, der bor i en
helårsbolig, mulighed for at trække op til 15.000 kroner fra i
skat for køb af en række specifikke opgaver i hjemmet
Udvalgte fradrag vedr. installationer
•
•
•
•
•
•
•
Installation eller forbedring af ventilation
Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
Reparation eller fornyelse af elinstallationer
Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg
Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder
Installation af varmepumper, der ikke kan køle (herunder
jordvarmepumper)
• Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og
varmeanlæg (oliefyr dog kun for 2011).
Søge tilskud fra energiselskaber
• Der er flere netselskaber, der gerne vil købe kWhbesparelser
• Find fx selskaber på energisparesiden.dk
• Typisk tilskud er 20 - 30 øre pr. kWh
• Standardværdikataloget fra Teknologisk Institut
• Søg tilskud inden arbejdet udføres
Standardværdikataloget
Lidt forudsætninger for kurset
• Tal og beregninger er eksempler ud fra forudsætninger –
derfor ikke nødvendigvis hele sandhed
• Vi henviser generelt til beregninger og metoder i henhold til
af Videncenter for energibesparelser i bygninger
• Fokus er på de helhedsorienterede løsninger og dialogen –
ikke på resultater af beregninger
Spørgsmål?

similar documents