Beden Dili Kullanımı, Empati

Report
SAĞLIK DENETÇİLERİ EĞİTİM PROGRAMI
BEDEN DİLİ KULLANIMI
VE EMPATİ
07 MAYIS 2013/YALOVA
Yaşar ATEŞSOY
Liderlik Başarı ve Motivasyon Koçu
Dünya Liderlik Derneği Onursal Başkanı
www.liderlikdunyasi.com
DOKTORLAR, MUAYENEYE,
NE AMAÇLA, «NABIZ» VE «ATEŞ»
ÖLÇEREK BAŞLAR?!...
BU İŞLEM, BİR «DENETİM» dir!..
Bizler;
Tavır ve
davranışlarımız,
Duygularımız,
Düşüncelerimiz
ve kişiliğimizle
sözlü ya da
sözsüz şekilde
iletişim kurarız.
BEDEN DİLİ,
DUYGULARIN TANITIM,
DENETİM
VE YÖNETİM DİLİDİR
“Ya olduğun gibi görün/ya göründüğün gibi ol.”-Mevlânâ“Ete kemiğe büründüm/Yûnus diye göründüm.. ”
Güzelliğin on par’etmez/Bu bendeki aşk olmasa! –Âşık Veysel«Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir,
Gözlerin hayat verir aşkın ise eceldir..» Zeki Müren/Uşşak Şarkı
Beden Dilinin Unsurları
•
•
•
•
•
•
Beden Duruşu
Mimikler
Başın Kullanımı
Oturmak İçin Seçilen Yer
Giyim
Bakım Ve Makyaj
•
•
•
•
•
•
Jestler
Göz Teması
Ayakların Kullanımı
Oturma Biçimi
Mesafe
Kullanılan Aksesuarlar
ÖNCE GÖZLER
Gözler her şeyi anlatır; dolayısıyla beden dili için
gözler ilk sırada gelir.
• «Gözler kalbin aynasıdır/Yalan nedir bilmez onlar
Siyah, mavi, yeşil olsun/Aşkı inkâr etmez onlar»
YÜZLER.. MASKELER…
İNSANIN HALLERİ
 Aşırı İlgili
DÜŞÜNCE
 Etkilemeye çalışan
 Hakim olmak isteyen.
 Sıkılmış!..
 İlgisi Dağılıyor.
DÜŞÜNME-TAKİP
 İLGİSİZ
 DÜŞÜNCELİ
 KOPMUŞ
 ŞAŞIRMIŞ
 KONU DIŞI KALMIŞ
 TAKİPÇİ
 BAŞKA YERDE
 MUZİPLİK YAPMAYA
HAZIRLANAN
El, kol, baş hareketleri
«Bana el kol hareketi yapma!»/ «Elin-ayağın rahat dursun evlâdım!»
 Konuşma esnasında çok sayıda el, kol ve baş hareketleri
yaparız.
 Ellerimizi kontrollü hareket ettirmeli; karşıdakine dinleme
fırsatı tanımalıyız.
 Ellerini kollarını fazlaca savuran kişiler pek dikkate
alınmazlar.
 Fazla el kol hareketi yapmak insanın güvenini kırabilir ve
dikkatini dağıtabilir.
TOKALAŞMAK
ELLER
 TAKİPÇİ
 SİNİRLİ
 HUZURSUZ
 TAKİP EDİYOR
 RAHAT
 KARŞISINDAKİNE
GÜVENİYOR
ELLER
 ÜRKEK
 ÇEKİNGEN
 HUZURSUZ OTURUŞ
 RAHAT
 İLGİLİ
 BEKLEDİĞİNİ BULUYOR
ELLER
 ÇEKİNGEN
 İÇE KAPANIK
 DESTEK BEKLEYEN
 HAFİFE ALAN
 KENDİSİNE AŞIRI GÜVENEN
 KARŞISINDAKİNİ CİDDİYE
ALMAYAN
ELLER
 DÜŞÜNCELİ
 HUZURSUZ
 VERECEĞİ CEVAPTAN
EMİN OLMAYAN
 DÜŞÜNCELİ
 İLGİLİ
 RAHAT, TAKİPÇİ
KOL VE PARMAKLAR
 RAHAT
 DÜŞÜNCELİ
 İLGİLİ
 HUZURSUZ
 OLUMSUZ YAKLAŞIMLI
CEVABA HAZIR
BAŞ HAREKETLERİ
Kafa bir yana doğru eğildiğinde;
bu kişinin anlatılan konu ile
ilgilenmeye başladığı anlamına
gelir.
İnsanların bir şeyle ilgilenmeye
başladıklarında, başlarını yana
eğdikleri görülür.
BAŞ HAREKETLERİ
Baş aşağıya eğik olması,
tavrın olumsuz hatta
yargılayıcı olduğunu gösterir.
Eleştirel değerlendirmede baş aşağıya
eğiktir ve karşınızdakinin başını kaldırmasını
veya yana eğmesini sağlayamazsanız,
bir iletişim sorunuyla karşı karşıya
kalabilirsiniz.
BAŞ HAREKETLERİ
Her iki el de
başın arkasında
duruş hareketi
muhasebeci, avukat,
satış müdürü,
banka müdürü
gibi mesleklerden
olanlarda görülür.
Bu hareket, kendilerine güvenli
veya bir konuda kendilerini
üstün hisseden kişilere özgüdür.
İNSANIN HALLERİ
Çevreyi dikkate almaz.
Eleştirmen dinleyicidir.
Güvenlidir.
İNSANIN HALLERİ
Dikkatli dinlemeye
sahiptir.
Kendine güveni yüksektir.
Rahattır.
İlgilidir.
İNSANIN HALLERİ
• Sandalyeye Binmek
Sandalyenin arkalığı
vücudunu koruyan bir
kalkan görevi
yaparken onun
saldırgan ve egemen
bir savaşçıya
dönüşmesini sağlar.
İNSANIN HALLERİ
• Pamukçuk Toplayıcı Birisi
başkalarının görüş veya
davranışlarını onaylamadığı
ama kendi görüşünü
bildirmekten de
çekindiğinde yaptığı sözel
olmayan hareketler açığa
vurulmayan bir görüşten
kaynaklanan hareketler olup
bunlara yerine koyma
hareketleri denir.
İNSANIN HALLERİ
• Bir konuşma sırasında
bu hareketlerden biriyle
karşılaşmanız
durumunda öncülüğü
ele alıp konuşmayı sizin
bitirmeniz daha akıllıca
olabilir.
İNSANIN HALLERİ
• Kemer veya ceplere
sokulmuş başparmaklar
cinsel olarak saldırgan bir
tavrı göstermek için
kullanılan harekettir.
İNSANIN HALLERİ
• eleştirel ve yargıcı ve
saldırgan
bir davranış
gösterecek!!!!!!!
İNSANIN HALLERİ
• Vakit kazanmaya
çalışmak
«…eee..ıııı..hmmmmm?!!»
İNSANIN HALLERİ
• Bu hareket bir tür
şüphe veya emin
olmama işareti olup
´Sana katıldığımdan
emin değilim´ diyen
kişiye özgü olan bir
harekettir.
İNSANIN HALLERİ
• Konuşan kişi bu hareketi
kullanıyorsa bu yalan
söylediği anlamına
gelmektedir. Ancak bu
hareketi siz
konuşuyorken yapıyorsa,
bu da sizin yalan
söylediğinizi düşündüğü
anlamına gelir!
Ne söylediğiniz değil, onu nasıl söylediğiniz
önemlidir."
YAPILMASI
GEREKENLER
Konuşurken
göz iletişimi kurmak:
İnsanları rahatsız etmeyecek ölçüde, mümkün
olduğu kadar çok göz iletişimi kurmalıyız.
Konuşurken karşımızdaki kişinin yüzüne bakmak,
o kişiye verdiğimiz değerin, duyduğumuz saygının
ifadesidir.
LÜTFEN DİKKAT!
Uyarı niteliğindeki
işaret parmağını
kaldırmak,
en çok kullandığımız
parmak hareketlerinden
birisidir.
Bu işaret tehdit algısı
içerebilir. Karşılıklı
konuşmalarda bu ve
benzeri hareketleri
yapılmamalıdır.
Dinlediğimizi göstermek :
Karşımızdaki konuşurken
onu dinlediğimizi ve
anladığımızı
hissettirmeliyiz.
Tebessüm
etmek :
Canlı olmalı,
mümkün olduğu
kadar sıcak
ve dostça
gülümsemeliyiz.
Yüzümüz,
çevremize olan
ilgimizi yansıtır.
Yakın olmak : Kişisel
alan ilkelerini gözardı
etmeden insanlara
daima, onları rahatsız
etmeyecek, mümkün
olan en yakın
mesafede durmaya
gayret etmeliyiz.
Konuştuğumuz veya
bizimle konuşan
insana dönük
durmalıyız.
KİŞİSEL ALAN SINIRLARI
Etkili Beden Hareketleri İçin Dikkat edilmesi
Gereken Davranışlar






Aşırı göz temasında bulunmak,
Sürekli sabit durmak,
Fazlaca rahat hareketlerde bulunmak,
Duvara veya masaya yaslanmak,
Ayakları çaprazlamak,
Kolları önde veya arkada bağlamak.
Etkili Beden Hareketleri İçin Dikkat edilmesi
Gereken Davranışlar
 Konuşurken başı geriye




atmak, saçları geriye atmak,
gözleri kapamak,
Parmak uçlarını birbirine
dayamak,
Ellerimizi ovuşturmak ve
yüzümüzde dolaştırmak,
Parmakları masada
tıkırdatmak,
Saat ya da yüzükle
oynamak.
SONUÇ
Eğer beden dili iyi bir şekilde kullanılırsa;
çözümleyici, yapıcı ve kişilerin mutluluğuna,
toplumun huzuruna katkıda bulunacak
sağlıklı ve nitelikli bir iletişim
gerçekleştirilmiş olur.
HER YERDE HUZUR İÇİN EMPATİ
• “Ben onun yerinde
olsaydım, ………..
duygular içinde
olurdum”.
• Empati, yukarıdaki
cümleyi
tamamlama niyeti
ve becerisidir.
KENDiMiZLE DE EMPATi
Empati, kişinin;
• Olaylara
karşısındakinin bakış
açısıyla bakabilmesi,
• Karşısındaki kişinin
duygularını ve
düşüncelerini doğru
olarak anlaması,
• Anladığını
karşısındaki kişiye
ifade etmesidir.
EMPATİK İLETİŞMDE
• Karşımızdakine değer verdiğimizi ve onu anladığımızı göstermiş
oluruz.
• Böylece karşı tarafı daha iyi tanıyabiliriz.
• Karşı taraf duygularını daha açıklıkla ve samimiyetle ifade eder.
• • Daha anlamlı, yakın ve yardımsever ilişkiler kurulur.
EMPATİNİN AŞAMALARI
1) Karşımızdakinin bakış açısıyla bakabilmek
2) Kişinin duygularını ve düşüncelerini anlamak
3) Anladığımız karşımızdakine göstermek
Bunu; • Sözlerimizle,• Ses tonumuzla, • Beden dilimizle,
belli ederiz.
MUHATAPLARIMIZDA
OLUMLU İZLENİM
OLUŞTURMAK İÇİN
NASIL
DAVRANMALIYIZ?
TAKDİR VE İLTİFAT EDİN
TENKİT ETMEYİN
HATALARINIZI KABUL
EDİN VE DÜZELTİN
DAVRANIŞLARINIZDA DAİMA
İYİ NİYETLİ, SAMİMİ VE
NAZİK OLUN
İFADE ETMEK İSTEDİĞİNİZ
DUYGULARINIZI ORTAYA KOYACAK
DURUŞ SERGİLEYİN
İnsanları oldukları gibi kabul
edin, değiştirmeye çalışmayın
Kendinize ve başkalarına
seçim hakkı tanıyın.
Baskı ve zorlamalardan kaçının.
Yardıma açık olun
Kendinize
özen gösterin
İçten ve açık olun
Yöneliş
Daima konuştuğunuz veya sizinle
konuşan insana dönük durun.
Dinlediğinizi Gösterin
Karşınızdaki konuşurken sık sık başınızı
hafifçe aşağı-yukarı hareket ettirerek onu
dinlediğinizi ve anladığınızı hissettirin.
Dokunmaktan Kaçınmayın
Nezaketli olmayı ihmal etmeyin
Ses tonunuzu iyi ayarlayın
SESİNİZİ NASIL KULLANDIĞINIZIN VE SES
TONUNUZUN FARKINDA OLUN
Jestleri Unutmayın
Ellerinizi cebinizde tutmaktan ve kollarınızı
kavuşturmaktan, ellerinizle ağzınızı
örtmekten kaçının.
Konuşurken Gözlere Bakın
GÖZ TEMASINI İHMAL ETMEYİN
İnsan ilişkilerinin temelinde
karşılıklı sevgi ve saygının
yattığını unutmayın
TEŞEKKÜRLER

Yaşar ATEŞSOY

similar documents