***** 1

Report
Складання хімічних
формул за валентністю
елементів
Цей урок поглибить
ваші знання про
речовини, їх формули
та про валентність
хімічних елементів
Проблемне
питання
Як скласти
формулу?
Як допоможе нам
формула правильно
описати склад речовини?
Завдання
нашого
уроку
Давайте
згадаємо
Що нам відомо
про хімічну
формулу?
Попрацюємо в
парах
Завдання №1
Хімічна формула
1. Що
таке
хімічна
формула?
2. Що показує хімічна
формула?
3. Що показує індекс у
хімічній формулі?
4. Що таке коефіцієнт?
5. Що показує коефіцієнт?
Акількість
структурних
частинок
речовини.
Б- число перед хімічною формулою.
В- число атомів елемента,що входять до
складу молекули.
Г- склад речовини.
Д - якісний і кількісний склад речовини.
Е – умовний запис складу речовини з
допомогою символів та індексів.
1- Е ; 2 – Г, Д; 3 – В;
4 – Б; 5 – А.
Дайте
відповідь на
питання:
1. Що лежить в основі складання формул?
2. Чому атоми хімічних елементів
приєднуються лише до суворо визначеної
кількості атомів ?
3. Що прийнято за одиницю валентності?
4. Як визначити валентність хімічних
елементів?
№2
Як можна визначити валентність
елементів у бінарних сполуках
Гідрогену:
І
І
І
ІІ
ІІІ І
H Cl , H2O , NH3 ,
ІV І
CH4
Що ж таке
бінарна
сполука?
Бінарною називають
сполуку, яка утворена
двома хімічними
елементами
Яким правилом слід
користуватися, щоб визначити
валентність елемента у бінарній
сполуці з Оксигеном?
№4
Визначити валентність Йоду в
його сполуці з Оксигеном, яка має
формулу
І2О5
І (V)
О (II)
Визначення
валентності елементів у
бінарній сполуці
Гра
І. PbCl2
ІІ. N2O3
ІІІ. P2O5
IV. BaS
V. SiH4
VI. NO
VII. CaO
VIII. Na2O
“Знайди пару”
I-7
II-3
III- 1
IV- 6
V- 4
VI- 8
VII- 5
VIII- 2
№5
1.P(V), O(II)
2.Na(I),O(II)
3.N(III), O(II)
4.Si(IV), H(I)
5.Ca(II), O(II)
6.Ba(II), S(II)
7.Pb(II), Cl(I)
8.N(II), O(II)
Виберіть з переліку
сполуки Оксигену
з атомами хімічних
елементів з
валентністю….
Cr2O3 , K2O , FeO , Fe2O3 , As2O5 , Cl2O7 ,
CrO3 , Li2O , HgO , SiO2 , P2O5 , SO3 ,
PbO2 ,
Mn 2O7
І
ІІ
ІІІ
ІV
Li2O FeO Cr2O3 SiO2
V
VІ
VІІ
As2O5 CrO3 Cl2O7
K2O HgO Fe2O3 PbO2 P2O5
SO3
Mn2O7
Чи можна, знаючи
валентність, скласти
формулу бінарної
сполуки
Скористаємося
алгоритмом
1. Запишіть символи елементів.
2. Запишіть валентність
елементів.
3. Знайдіть найменше спільне
кратне (НСК) між
числовими значеннями
валентності.
4. Знайдіть індекси, ділячи
НСК на відповідну
валентність хімічних
елементів і запишіть їх внизу
праворуч від елемента.
1. Al S
III II
2. Al S
3. НСК = 6
III
II
4. Al 2 S3
C(IV)O
Попрацюйте
в групах
CO2
NaP(III)
Na3P
Fe(III)Br(I)
FeBr3
S(IV)O
SO2
NaS(II)
Na2S
AlBr(I)
AlBr3
MgO
MgO
А тепер уявіть
що ви ...
Молекула води
Ba
O
Na
Cl
Бажаю
успіхів!

similar documents