KYSELINY

Report
KYSELINY
• jsou dvouprvkové nebo
víceprvkové sloučeniny,
které ve vodných roztocích
odštěpují vodíkové kationty H
• ve většině případů jsou kyseliny
silně žíravé, existují však
i méně nebezpečné kyseliny
• rozdělení kyselin: 1. bezkyslíkaté
2. kyslíkaté
1. BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY
• dvouprvkové sloučeniny
H X
•
•
•
•
X … halogen
kyselina chlorovodíková
kyselina bromovodíková
kyselina jodovodíková
kyselina fluorovodíková
• kyselina sulfanová
H 2S
HCl
HBr
HI
HF
Br
I
F
2. KYSLÍKATÉ KYSELINY
• tříprvkové sloučeniny
H XO
•
•
•
•
•
•
kyselina sírová
kyselina dusičná
kyselina siřičitá
kyselina uhličitá
kyselina fosforečná
kyselina chlorná
X…nekov (většinou)
H2SO4
HNO3
H2SO3
H2CO3
H3PO4
HClO
Názvosloví kyslíkatých kyselin
Tvorba vzorce:
kyselina dusičná
• napíšeme značky prvků
H NO
• určíme oxidační čísla atomů H+I N+V O-II
• určíme počet vodíkových atomů (liché, sudé číslo)
• dopočítáme počet kyslíkových atomů, použijeme
pravidlo:
Součet oxidačních čísel všech atomů ve
sloučenině je roven nule!
kyselina dusičná
HNO3
Tvorba názvu:
H2SO4
• doplníme oxidační čísla vodíku a kyslíku
• dopočítáme oxidační číslo
kyselinotvorného prvku
podle pravidla pro součet oxidačních čísel
• určíme zakončení přídavného jména podle
oxidačního čísla kyselinotvorného prvku
H2SO4
kyselina sírová
Procvičuj názvy a vzorce kyselin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kyselina křemičitá
kyselina bromičná
kyselina chromová
kyselina chlorná
kyselina jodovodíková
kyselina sírová
kyselina boritá
kyselina fluoristá
kyselina uhličitá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H2SO3
HMnO4
HBrO
H 2S
HNO3
HCl
HClO3
H3PO4
H2SO4
Procvičuj názvy a vzorce kyselin - řešení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kyselina křemičitá
kyselina bromičná
kyselina chromová
kyselina chlorná
kyselina jodovodíková
kyselina sírová
kyselina boritá
kyselina fluoristá
kyselina uhličitá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H2SiO3
HBrO3
H2CrO4
HClO
HI
H2SO4
HBO2
HFO4
H2CO3
Procvičuj názvy a vzorce kyselin - řešení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kyselina siřičitá
kyselina manganistá
kyselina bromná
kyselina sulfanová
kyselina dusičná
kyselina chlorovodíková
kyselina chlorečná
kyselina fosforečná
kyselina sírová
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H2SO3
HMnO4
HBrO
H 2S
HNO3
HCl
HClO3
H3PO4
H2SO4
Vyzkoušej se:
•
•
•
•
•
•
•
•
kyselina bromičná
H2SO3
kyselina chlorovodíková
H3PO4
kyselina sírová
H 2S
kyselina uhličitá
HNO3
Vyzkoušej se – řešení:
•
•
•
•
•
•
•
•
kyselina bromičná
H2SO3
kyselina chlorovodíková
H3PO4
kyselina sírová
H 2S
kyselina uhličitá
HNO3
•
•
•
•
•
•
•
•
HBrO3
kyselina siřičitá
HCl
kys. fosforečná
H2SO4
kyselina sulfanová
H2CO3
kyselina dusičná
Bezpečnost při práci s kyselinami
Kyseliny jsou žíraviny a při práci s nimi
používáme ochranné pomůcky.
• Jak postupujeme při ředění kyselin?
• Jaká je první pomoc při zasažení kyselinou?
- při ředění kyselin naléváme vždy
kyselinu do vody, nikdy naopak!
- při potřísnění kyselinou
omýváme postižené
místo proudem
studené vody
Zdroje:
• otevřená galerie office.microsoft.com
• http://commons.wikimedia.org
• http://www.hokr.cz/var/www/hokr.cz/files/image/Znackynebezpecnosti/GSH05_korozivni_small.gif
• http://www.oskole.sk/userfiles/image/novy/adriana/image007.gif
• http://www.zschemie.euweb.cz/kyseliny/kyselina1.jpg
• http://www.oskole.sk/userfiles/image/novy/adriana/image005(4).gif
• http://www.helpforenglish.cz/file.php?id=23_1250427128_kyselina_sirova
• http://www.techmania.cz/edutorium/data/fil_1428.gif
• http://www.precheza.cz/_tpl/default/menu/3.jpg
• http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEBCHEMIE8/obrazky/kyselina%20do%20vody.jpg
• http://www.balzam.cz/newbalzam/balzam/image/curani.jpg

similar documents