Consumer Run Organizations

Report
WORKSHOP:
CONSUMER-RUN ORGANIZATIONS
Programma
• Twee praktijken: 2nd Story Respite House &
Human Service Research Institute
• Discussie en Droom
• Twee praktijken: Howie the Harp & Housing
First Resource Center
• Discussie en Droom
2nd Story Respite House
• Letterlijk een huis
• Biedt respijt voor zes gasten
• Ervaringsdeskundigen in
dienst
• Leren relaties benutten om:
– Uit oude patronen en rollen
te komen;
– Verandering te ervaren;
– Verhalen te delen;
– Met staf een crisisplan op te
stellen.
• “It’s like a deer caught in
the headlights of a car”.
• Filmpje 2nd Story
2nd Story Respite House
• Fonds
• Onderzoek (5 jaar) of dit effectief is om
discussie aan te gaan met ‘medische wereld’
• Van ziekenhuis direct naar 2nd Story, ipv
‘traditionele route’ van behandeling
• Doorbreken vicieuze cirkel
• Door 2nd Story ‘beter’ benutten van
‘traditionele route’
Human Service Research Institute
• Onderzoek naar 2nd Story en Intentional Peer
Support (IPS)
• Shery Mead over IPS
Intentional Peer Support
• Behouden van integriteit van ‘peer support’
• Opgenomen door ‘systeem’ als ‘handelswaar’ ipv
dwingen systeem anders te denken (community
development)
• Dat benutten in alternatieve crisisvoorzieningen
• Spontaan ontstaan van peer support?
• Intentional: elkaar helpen en uitdagen in andere
manier van denken
• Mensen halen uit comfortzone
IPS kerncompetenties
• Intentie leren ipv helpen
• Focus op relatie
• Bewust van eigen intenties (agenda, veronderstellingen,
etc)
• Wederzijdse empathie (waarderen en valideren van
ervaringen)
• Taal (vrij van medische jargon)
• Onzekerheidshantering
• Focus van probleem naar creatie
• Bewust van invloed ervaring op identiteit
• Geven en ontvangen van moeilijke boodschappen
• Zelfreflectie
Empowerment van CRO
• Steven Segal: Meet-instrument voor persoonlijke en
organisatorische empowerment
• Onderzoek naar ervaren gevoel empowerment van
bezoekers CRO
• Bezoekers langdurige zorg
• Bezoekers, staf en bestuur organisaties bestaan uit (ex-)
cliënten
• Type 1: democratische besluitvorming  meest
positieve invloed op organisatorische empowerment
• Type 2: hiërarchische besluitvorming  slechte invloed
op empowerment, zelfs in vergelijking met regulier
American Dutch Dream
•
•
•
•
Wat heeft jullie geïnspireerd?
Wat nemen jullie mee?
Wat zouden jullie (samen) kunnen opzetten?
Een respijthuis in Amsterdam?
Howie the Harp, Peer Advocacy and
Training
• Opleiding voor
ervaringsdeskundigen
• Arbeidsbemiddeling
• Intro filmpje
Curriculum
• Zes maanden ‘in-class training’ (40 studenten)
en drie maanden stage met supervisie
• Focus op werk- en sociale vaardigheden en
sollicitatietraining
• Didactische vaardigheden, groepsactiviteiten
en rollenspellen
Thema’s training
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Peer Wellness and Coaching (o.a. WRAP)
Culturele competenties
Harm Reduction
Zelfbeschikking (vrij van) en zelfredzaamheid (vrij
tot)
Belangenbehartiging en activisme
Groepsprocessen en leiderschapsvaardigheden
Rapportage schrijven
CV schrijven en solliciteren
Computervaardigheden
Housing First Resource Center
• Dagactiviteiten ontworpen door bewoners
Housing First
• Gerund door peers
• Sociaal werker ondersteunt en faciliteert
• Wijk betrokken bij HFRC
• Detacheert peers bij ACT teams Housing First
• Supervisie en coaching
American Dutch Dream
• Wat heeft jullie geïnspireerd?
• Wat neem je mee?
• Howie the Harp in Nederland?
• Of
• Samenwerking met:
–
–
–
–
Hogeschool van Amsterdam (TOED, GEO);
Herstelbureau;
Housing First;
en Cliëntgestuurde organisaties (bijvoorbeeld SCIP) van HVOQuerido?
• Andere ideeën?

similar documents