DEFINICIJA OSNOVNIH POJMOVA

Report
DEFINICIJA OSNOVNIH POJMOVA
•
SPORT-u najširem smislu označava svaku motornu aktivnost koju čovjek vrši da bi postigao maksimalne
rezultate (dostignuća), a provodi se u natjecanju.
•
SPORT ZA OSOBE S INVALIDITETOM globalnim terminima-koja objektivno i možemo očekivati od
učesnika - mogu se opisati tri nivoa:
•
1. REKREATIVAC - užitak, modificirana oprema i pravila
•
2. NATJECATELJ - osobna želja da se natječe, standardi izvedbe, limiti i nametnuti uvjeti
•
3. VRHUNSKI SPORTAŠ - snažna osobna želja da se dosegnu osobne granice, visoki standardi izvedbe
•
KINEZIOLOGIJA-znanost o zakonitostima koje reguliraju maksimalnu efikasnost ljudskih pokreta i
transformacijskim procesima pod utjecajem motoričke aktivnosti.
•
KINEZIOLOŠKA AKTIVNOST- pojam za sve aktivnosti koje su prema određenim kriterijima
podijeljene na četiri skupine;
•
1. monostrukturalne aktivnosti (sportovi) - atletika, plivanje, skijanje, streljaštvo, biciklizam…
•
2. polistrukturalne aktivnosti - judo, mačevanje, stolni tenis, tenis...
•
3. kompleksne aktivnosti - košarka, nogomet, odbojka, ragbi…
•
4. konvencionalne aktivnosti – ples
•
TJELESNA VJEŽBA - motoričko gibanje koje čovjek izvodi i primjenjuje radi rješavanja određenog
motoričkog zadatka.
•
TRANSFORMACIJSKI PROCESI - obuhvaćaju planiranje, programiranje, provođenje i kontrolu
procesa vježbanja, a cilj im je da postignu takve promjene subjekta koje su najbliže idealnom finalnom
stanju.
•
•
MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE - opisuju građu tijela, odnosno somatotipske znakovitosti
sportaša.
Dok u nekim sportskim granama morfološke karakteristike značajno utječu na uspjeh, u drugima je njihov
utjecaj vrlo mali ili zanemariv.
•
MOTORIČKE SPOSOBNOSTI - uvjetno se definiraju kao latentne motoričke strukture koje su
odgovorne za praktički beskonačan broj manifestnih motoričkih reakcija i mogu se izmjeriti i opisati.
•
KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI - omogućuju prijem i obradu motoričkih informacija,vrlo su bitan
čimbenik uspješnosti u sportu.
Njihov utjecaj je veći što je strukturalna složenost sporta veća.
•
•
•
•
KONATIVNE DIMENZIJE LIČNOSTI - značajne su za efikasnu adaptaciju na uvjete koje postavlja
sport i sportski trening.
Struktura ličnosti je odgovorna za modalitete ponašanja tijekom procesa treninga i natjecanja.
To može pospješiti mikrosocijalnu adaptaciju pojedinca, njegov status i položaj u sportskoj grupi.
•
Prema Littleu (1994):
"integracija je uključivanje osoba s invaliditetom u različite aspekte društvenog
života, pa tako i u sport".
•
Integracija - uključivanje djece s manjim teškoćama u redovan sustav odgoja i obrazovanja.
•
Inkluzija - proces kojim u isto okruženje stavljamo djecu iste kronološke dobi sa i bez posebnih potreba
radi njihove zajedničke igre, druženja i učenja.
•
Pod pojmom prilagođenih tjelesnih aktivnosti podrazumijeva se prilagodba kinezioloških programa
sukladno motoričkim sposobnostima osoba s određenim oštećenjem
Prilagođena
tjelesna
aktivnost
Medicina
(rehabilitacija)
Specijalna
psihologija
Kineziološka
rekreacija
Fizioterapija
Specijalna
pedagogoija
Menagement
Sociologija

similar documents