PowerPoint-presentatie - Associatie voor Coaching

Report
Teamcoaching
Een theoretische verkenning
Teamcoaching versus individuele
coaching
Wat maakt teamcoaching anders dan individuele
coaching?
 Individuele coaching -> Focus op intra, in de persoon,
d.w.z. gericht op het analyseren van de
achtergronden van de persoon. Je blik is naar binnen
gericht
 Teamcoaching -> Focus op inter, tussen de personen,
d.w.z. gericht op de wijze van communiceren en
elkaar beïnvloeden. Je blik is naar buiten gericht
Wat voor soort coach ben je?
 Wie heeft ervaring met teamcoaching als coach?
 Kan een individuele coach met zijn/haar
coachingskills een team coachen?
 Ben ik een teamcoach of een individuele coach of
allebei?
Teamcoaching Tools





Testen/vragenlijsten (hardcopy/online)
Enquetes
Spellen
Maatwerk programma’s
Theorie
Definitie teamcoaching
Teamcoachen is het stimuleren van het
nemen van gezamenlijk eigenaarschap
voor professionele
team(competentie)ontwikkeling en het
resultaat ervan (Marijke Lingsma)
Teamcoach richt zich op
 Ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden,
teamvaardigheden en denkpatronen
 Dat medewerkers zich meer bewust worden van de
effecten van hun eigen gedrag op elkaar
 Dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor
de gevolgen van hun eigen gedrag
Systeemdenken
 We zien de groep, een organisatie, een leerteam als
een systeem
 Zo’n systeem is een sociaal geheel, waarbij de delen in
onderlinge verbinding staan
 Deze delen hebben een rol en bijdrage in de
ontwikkeling van het geheel
 Teamcoaching is het in beweging brengen van de
mentale patronen van een systeem.
Drie petten aanwezig
Voor het teamcoachen is vanuit het systeemdenken het
essentieel dat in een team de drie petten aanwezig zijn:
 De pet van de leider met een visie waarom teams,
samenwerking en afstemming cruciaal zijn voor de
organisatie
 De pet van de manager die de doelstellingen met teams in
resultaten wil neerzetten
 De pet van de coach die gericht is op professionele
competentieontwikkeling van het team en de teamleden
Doelen Teamcoaching
 het teamleren te ontwikkelen
 het bewustzijn van een team te vergroten
 het team in beweging te krijgen ofwel in ontwikkeling
te krijgen
Circulair denken
 Bij teamcoaching richt de coach zich op de
interactieprocessen
 Deze manier van analyseren wordt circulair denken
genoemd. Je denkt niet in één lijn, maar in cirkels van
beïnvloeding
Werkwijze teamcoach
De teamcoach richt zich tijdens het coachen concreet
op:
 Het in beeld brengen van het systeem: Wie zijn er
allemaal betrokken? Maar ook: wie zijn de
belangrijkste afwezigen?
 Het zoeken van het patroon: Welke interactie komt
steeds terug en welke opvattingen van de
betrokkenen ondersteunen dit gedrag?
IJKPUNTEN VAN TEAMCOACHING
Effecten
Persoonlijke
ontwikkeling
Groepsdynamiek &
synergie
Draagvlak &
cultuur
Vaardigheden van de coach
Een goede teamcoach beschikt over:
 Coachvaardigheden
 Houding die zich kenmerkt door voorbeeldgedrag
 Zelfreflectie
 Analyse- en helikopterview
 Lui te lijken
 Opstellen als een O.E.N.
 Het vermogen de groep te laten swingen
Kwaliteit interactie is bepalend
De zwakste schakel bepaalt
de sterkte van de ketting!
4 soorten teams
Situationeel leiderschap
 Elk niveau vraagt om een bepaald gedrag van de
leidinggevende en van de medewerkers
 Elk niveau kent onderliggende denkpatronen
 Bij het coachen van groepen zal de teamcoach zich
daarvan bewust moeten zijn en daarop moeten
inspelen

similar documents