Morele kwaliteit

Report
Kwaliteit van Geestelijke Verzorging
2e Symposium Religie en Zorg, vrijdag 22 juni 2012
Morele Kwaliteit
Kwaliteit van Geestelijke Verzorging
Morele Kwaliteit
• These: De morele kwaliteit van ethische
begeleidingsprocessen in de geestelijke verzorging wordt
door twee criteria bepaald: door coherentie en door
authenticiteit.
Kwaliteit van Geestelijke Verzorging
Morele Kwaliteit
Meta-ethische definitie van coherentie: Een moreel
overtuigingssysteem is coherent als het
a. consistent, d.w.z. niet-contradictoir is en dus geen
tegenspraken bevat.
b. inclusief is en dus in principe voor elk moreel probleem een
eenduidige oplossing kent.
Coherentie is een nastrevenswaardig ideaal of een regulatieve idee
die nooit geheel verwezenlijkt zal worden.
Kwaliteit van Geestelijke Verzorging
Morele Kwaliteit
Ethische begeleiding heeft haar raison d’être in praktische
incoherentie-ervaringen. Ze doelt op
1. een verhoging van de interne coherentie van het morele
overtuigingssysteem van de cliënt
2. de volledige integratie van alle relevante feiten
3. de verdiscontering van algemeen geldige ethische normen
Kwaliteit van Geestelijke Verzorging
Morele Kwaliteit
De ontwikkeling van een persoonsidentiteit – en daarmee ook van
een morele identiteit – vindt altijd in een grotere sociale context
plaats die door machtsdiscoursen is bepaald.
Deze machtsdiscoursen kunnen individuele morele beslissingen op
een dusdanige manier beïnvloeden dat de beslissingen slechts de
machtdiscoursen reproduceren.
Op die manier worden authentieke morele beslissingen moeilijk of
zelfs onmogelijk gemaakt.
Dit geldt ook – en met name – voor het praxisveld van de
geestelijke verzorging.
Kwaliteit van Geestelijke Verzorging
Morele Kwaliteit
Een sociale ethiek van de geestelijke verzorging
• analyseert maatschappelijk dominante machtsdiscoursen met
behulp van sociaal-wetenschappelijke en hermeneutische
methoden
• kritiseert dominante machtsdiscoursen met behulp van ethische
methoden (bijv. morele rechten, erkenning, kritiek van ethisch
geweld)
• ontwikkelt alternatieve discoursen (denk- en spraakpatronen) die
authentieke morele beslissingen mogelijk maken

similar documents