Vwo 2 hoofdstuk 6.3

Report
Nederland tot 1848
In 1815 Nederland een constitutionele
monarchie d.w.z.
-erfelijk vorst (koning Willem I)
-zijn macht beperkt door grondwet
3 bestuurslagen (Rijk, provincie, gemeente)
Rijk
Wetgevende macht: Staten Generaal→
1ste Kamer benoemd door de koning
2de kamer gekozen via Provinciale Staten
Uitvoerende macht
Koning en de ministers→ dienaren koning
Koning kan veel buiten parlement om
regelen via Koninklijk Besluit
Rechterlijke macht
Hoge raad en daaronder lagere rechtbanKen
Provincie en gemeente
Provinciale Staten en gemeenteraad
gekozen met censuskiesrecht
In 1830 Belgische opstand (revolutiejaar!)
In 1839 België officieel onafhankelijk
In 1840 Willem I → Willem II
In 1848 weer revolutiejaar →
Willem II “in 1 nacht van conservatief tot
liberaal” →
Geeft Thorbecke opdracht een nieuwe
grondwet te schrijven
Inhoud
Uitbreiding grondrechten (vereniging en
vergadering, onderwijs)
Wetgevende macht
1ste kamer gekozen via Provinciale Staten
2de kamer direct gekozen
(censuskiesrecht)→ 10% stemt
Uitvoerende macht
Koning onschendbaar, ministers
verantwoordelijk (aan het parlement)
In 1830 scheidt
België zich af
van Nederland
1839 officiële
erkenning van
België

similar documents