Presentatie Dr. Machteld Verbruggen

Report
“Teneinde dit recht te
verzekeren, waarborgen
zij een inclusief
onderwijssysteem op alle
niveaus”
De paradigmashift
in het onderwijs
Inhoud
•
Inclusief onderwijs?
•
Standard rules
•
Richtlijnen voor actie (op
nationaal niveau)
•
Universal design (for learning)
Vaststellingen
•
België wereldrecordhouder buitengewoon onderwijs (voor Duitsland)
•
Toekomstperspectieven personen
met een handicap (tewerkstelling,
participatie, …) liggen lager in België
dan meeste omringende landen
•
Buitengewoon onderwijs kost meer
dan dubbele gewoon onderwijs
•
Effectiviteit van buitengewoon
onderwijs werd nooit aangetoond
Vaststellingen
Pupils identified as having special educational needs
as a % of the total school population
Vaststellingen
Pupils identified as having special educational needs
as a % of the total school population
Vaststellingen
Vaststellingen
•
België wereldrecordhouder buitengewoon onderwijs (voor Duitsland)
•
Toekomstperspectieven personen
met een handicap (tewerkstelling,
participatie, …) liggen lager in België
dan meeste omringende landen
•
Buitengewoon onderwijs kost meer
dan dubbele gewoon onderwijs
•
Effectiviteit van buitengewoon
onderwijs werd nooit aangetoond
Vaststellingen
Vaststellingen
•
België wereldrecordhouder buitengewoon onderwijs (voor Duitsland)
•
Toekomstperspectieven personen
met een handicap (tewerkstelling,
participatie, …) liggen lager in België
dan meeste omringende landen
•
Buitengewoon onderwijs kost meer
dan dubbele gewoon onderwijs
•
Effectiviteit van buitengewoon
onderwijs werd nooit aangetoond
Vaststellingen
Evolutie kostprijs per leerling in secundair onderwijs
Vaststellingen
•
België wereldrecordhouder buitengewoon onderwijs (voor Duitsland)
•
Toekomstperspectieven personen
met een handicap (tewerkstelling,
participatie, …) liggen lager in België
dan meeste omringende landen
•
Buitengewoon onderwijs kost meer
dan dubbele gewoon onderwijs
•
Effectiviteit van buitengewoon
onderwijs werd nooit aangetoond
Inclusief onderwijs?
•
Niet
•
•
•
recht op het regulier onderwijs
recht op redelijke aanpassingen in
het regulier onderwijs
Wel
•
•
•
onderwijssysteem ontworpen om
alle leerlingen te bedienen
onderwijssysteem zonder segregatie
onderwijssysteem waarin
ondersteuning én flexibiliteit binnen
de reguliere setting aanwezig is
Inclusief onderwijs?
Bronnen binnen menseninstrumentarium
•
Tallinn Guidelines for action in Human Resources
Development in the Field of Disability (1989)
•
Standard Rules on the Equalization for Opportunities
for Persons with Disabilities (1993)
•
Salamanca Statement on Principles, Policy and
Practice and Practice in Special Needs Education
(1994) + Framework for action
•
General Comment N° 9 (2006) Committee on the
Rights of the Child
Standard rules
•
Duidelijk beleid uitwerken, dat
begrepen en aanvaard wordt door
scholen en ruimere maatschappij
•
Flexibiliteit in het curriculum
brengen, door toevoeging aan dit
curriculum en aanpassing ervan
toe te laten
•
Zorgen voor kwaliteitsmateriaal,
voortdurende professionalisering
en ondersteuning van leerkrachten
Standard rules
•
Geïntegreerd onderwijs en gemeenschapsgebaseerde programma’s
voor kostenefficiënt onderwijs aan
personen met beperking
•
Wanneer schoolsysteem NOG NIET
adequaat voor personen met
beperking, mag speciaal onderwijs
MAAR dit moet voorbereiden op
gewoon onderwijs
•
Enige uitzondering op specifieke
categorieën: blind, doof, doofblind
Richtlijnen voor actie
•
Beleid en organisatie
•
beleid moet bepalen dat kind met
handicap naar buurtschool kan,
(d.w.z. school waar kind naartoe
zou gaan als geen beperking had)
•
wanneer niet volledig mogelijk, dan
streven naar parttime schoollopen
in reguliere school (voor dove,
blinde, doofblinde kinderen)
•
beleid én vooral financiering moet
totstandkoming inclusieve scholen
bevorderen
Richtlijnen voor actie
•
Beleid en organisatie
•
er moet gewerkt worden aan
flexibiliteit van curriculum, inclusief
wijze van toetsing
•
centrale rol schoolleiderschap:
bevorderen van juiste attitude
•
Verantwoordelijkheid wordt
gedeeld door schoolteam en ligt
niet bij één leerkracht alleen
Richtlijnen voor actie
•
Rekrutering en opleiding
onderwijskundig personeel
•
•
•
•
belangrijkste competentie is en blijft
goed les kunnen geven
positieve attitude t.o.v. handicap en
goed begrip van wat kan bereikt
worden in school met juiste
ondersteuning
eigen autonomie en vaardigheden
versterken om instructie en
curriculum te kunnen aanpassen
aan noden van leerling
training in samenwerking met ouders
Richtlijnen voor actie
•
Externe ondersteunende diensten
•
•
•
•
doorslaggevend belang voor succes
speciale scholen moeten in
toenemende mate functioneren als
‘resource centres’
coördinatie van deze scholen op
clusterniveau
Gemeenschapsperspectieven
•
•
•
niet taak van scholen of ministerie
van onderwijs alleen
samenwerking met families
mobilisatie lokale gemeenschap
Universal design
Universal design
Universal design
Universal design for learning
Universal design for learning
Universal design for learning
•
Spellingcorrector voor alle
studenten
•
Standaard ICT-tools om op
verschillende manieren actief
om te gaan met leerstof
Universal design for learning
•
Vanzelfsprekendheden in de
organisatie
•
Programma zonder afstandsleren
•
Informatiedragers
•
Openingsuren bibliotheek
•
Avondlessen of daglessen
•
Lesrooster spoorregeling
Universal design for learning
•
… in onderwijswerkvormen
•
Cursusmateriaal: vooraf flexibel
(digitaal) ter beschikking; vormgeving (eenduidige indeling,
studeerinstructies, …)
complementair tekst-, audio-,
beeldmateriaal; …
•
Evaluatie: evaluatievormen
overeenkomstig onderwijsvormen; studenten zelf kiezen
uit meerdere evaluatievormen
Universal design for learning
•
•
… in het curriculum
•
Wat behoort tot de kern van
een opleiding?
•
Wat betekent het weglaten
van de noodzaak om bepaalde
competentie te bereiken?
(dispenseren)
…t.o.v. diploma
•
Wat is civiele effect van
diploma?
Conclusie
•
Regulier onderwijs omschrijven
als ‘voor wie het gemeenschappelijk curriculum aankan’ is
conceptueel fout
•
Vlaanderen heeft
paradigmaprobleem
•
•
•
•
Bij overheid
Bij onderwijs
Bij (sommige) juristen?
Fundamenteel andere visie en
beleid is nodig
Conclusie
Vandaag beginnen
= over 15 jaar landen
Uitstel onaanvaardbaar

similar documents