de-oudere-vpk-in-de-zorg

Report
De oudere verpleegkundige in de zorg
schakels in de zorg
27/10/2014
Sebastian Wagener
[email protected]
1
2
http://www.pf.nl/siebe-swart-fotografeert-van-bovenaf/ (18/09/2014)
3
http://www.indatus.com/content/03-company/03-blog/21-the-silver-tsunami/main-image.jpg (11/07/2014)
wat is oud?
functioneel: vanaf waneer zijn bepaalde
lichaamsfuncties verminderd?
psychosociaal: vanaf waneer voelt zich iemand
„oud“?
maatschappij: vanaf waneer wordt iemand als
„oud“ gezien?
geen eeinheids-criterium
4
de oudere werknemer
„definities“
•
Arbeidsbureau
•
•
alle werknemer vanaf het 45 levensjaar
de OECD3-definitie:
•
„… in de tweede helft van het
beroepsleven,maar pensionenleeftijd nog niet
bereikt zoals gezond d.w.z. werkvermogen.“
5
leeftijd verpleegkundigen
6
www.cbs.nl „Verpleegkundigen aan het werk“
verpleegkundigen naar leeftijd
7
Taxatie OECD SimoensS, VilleneuveM, Hurst J (2005)
werkvermogen van oudere
verpleegkundigen
onschatbaar
deskundigheid
„kristallijne“
intelligentie
biologische factoren
- algemene kennis
- grote bestendigheid
spierkracht
- best practice
- beweeglijkheid
- hoge loyaliteit
- taalbegrip
- hoge sociaal-competentie
- inschatten van complexe
situaties
beter
inschatting
van
eigen
„fluide“ intelligentie
- strategisch denken
- snelheid/waarneming
competenties en grenzen
- combinatie
beter
omgang
met
emotioneel
- oriëntatie in nieuwe
situaties moelijke situaties
-
Lehr, 2007; Lehr & Kruse, 2006, S. 243; Schemme, 2005, S 168; Gravalas 1999, S 32ff.)
minder vaak ziek, maar
meer ziekteverlof
8
…. werkvermogen is een hulpbron,
welke ook in hogere leeftijd nog
uitbreidbaar is (1), ook in fysiek
zwaren beroepen
(2) erg
…werknemer van dezelfde
leeftijd zijn
1 (Pedersen et al., 2002;Ilmarinen&Louhevaara, 1999) 2 (Tuomi et
al., 1999)
divergent t.o.v. werkvermogen….
vooroordelen uit de weg
ruimen
9
WorkAbility Index, Nurses EU, Baua 2008
werkvermogen en
kwantiteit
OECD, 2010
Inflow
Outflow
opleiding
regulaire
Pensioen
contingent actiever
verpleegkundigen
emigartie
immigratie
vervroegde
uittreding
Re-entree
11
vervroegde uittreding
•
gemotiveerde verpleegkundigen, goed opgeleid
en op zoek naar uitdaging/ ontwikkeling
25-35 jaar
•
NEXT-Study
resigneerde verpleegkundigen, slechte
gezondheid, laag werkvermogen en afgebrand
50+er
NEXT-Study
12
risicofactoren voor de gezondheid
van verpleegkundigen
•
zwaar tillen en dragen
•
belasting door toxische, mutagenen en allergenen stoffen
•
infectiegevaar en blootstelling
•
onregelmatige diensten, nachtarbeid
•
weinig autonomie
•
omgang met ernstig zieke en stervenden
•
psychische belasting door regularisatie-hindernis
•
gebrek aan waardering door medische collega´s en maatschappij
13
reden van 50+er verpleegkundigen
voor vervroegde uittreding
•
spier- en skeletaandoeningen
•
psychische aandoeningen (Burnout!)
•
hart- en vaatziekten
•
aandoeningen van de ademhalingswegen
14
NEXT-Study,2010
SilverCare
speciale behoeften van
oudere verpleegkundigen
•
adaptieve werk- en rusttijden
•
zinnigheid van de arbeid
•
gelijke behandeling bij promotie en bijscholingen
•
respectvol leiderstijl van de leidinggevende
•
aangepast werkomgeving en gezondheidsbevordering
16
Ilmarine & Tempel,2012
werktijden
part-time werken
…maar nog genoeg werktijd om
vaardigheden en kennis
• langer tijd
te herstellen
aanom
jongere
verpleegkundigen
te kunnen doorgeven
• meer afstand ten dagelijks werk
Winkler, 2005

meer tevredenheid in het werk

positief voor gezondheid / kwaliteit van leven
Klimpel&Schütte,2006; Blaas,2003
17
werktijden
sabbatical-werktijd
•
in jonge leeftijd meer uren, later minder uren bij
hetzelfde contract
(32uur
contract >> eerst 36uur later 28uur)
•
niet goed te plannen
•
ongewis / arbeidsrecht?
•
ongezond (afhankelijk van uren)
18
het werken op
onregelmatige tijden
... de negatieve impact van onregelmatig werken /
nachtdienst kan het best vermindert worden door
eigen invloed op werktijden te hebben ...
Wagener,2012
19
de pauze
„… een oudere werknemer heeft meer tijd nodig om
zich te recreëren…“
(Oppolzer, 2006)
•
direct naar hoge belasting
•
tussendoor korte pauzen
20
dienstrooster
•
op lange termijn maken (beter planning aan beide kanten)
•
rekening houden met wensen
•
flexibel mogelijkheid om diensten te ruilen (naar
vastgelegd kriteries)
•
naar nachtdienst lange rustpauze (36-48uur)
•
voorwaarts roterende diensten (vroeg/laat/nacht)
•
overuren begrenzen en bij de tijd compensatie
21
gelijke behandeling bij
doorgroei en bijscholingen
•
•
loopbaanontwikkeling
•
verticale carrière
•
horizontaal loopbaanontwikkeling
congressen / bijscholingen / werkcolleges
•
voor iedereen
•
speciale aanbiedingen voor „kundige“
verpleegkundige
22
horizontaal
loopbaanontwikkeling
stimulatie van deskundigheid
 competentie classificeren / inschatten
 jaargesprek / competentiegesprek
 voorstel van verbijzondering
gemotiveerder verpleegkundige
verpleegkundige verblijft in werkomgeving
23
werkomgeving
•
ergonomische inrichting van alle werkplekken
•
lawaai vermijden / verminderen
•
bestaan van hulpmiddelen en adequaat
beschermingsmiddelen
24
gezondheidsbevordering
•
preventie, advies en gezondheidsbevordering door
bedrijfsgeneeskundigen / ARBO
•
individueel inzet van chronisch zieke
verpleegkundigen
•
medewerkers voor eigene verantwoordelijkheid met
omgang met hun gezondheid stimuleeren
Buck, 2009
25
26
Dank u wel !
27
28

similar documents