pptx - 1zsdobrisprojekt.cz

Report
KONSTRUKCE
TROJÚHELNÍKU
4. ROČNÍK
Autorem materiálu je Ing. Eva Skalická,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram
Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz
Trojúhelník je rovinný útvar, který se skládá
ze tří stran, tří vrcholů a tří vnitřních úhlů.
C
3 vrcholy – A, B, C
3 strany – a, b, c
b
a
strana a leží proti vrcholu A
strana b leží proti vrcholu B
strana c leží proti vrcholu C
AB = c, BC = a, CA = b
A
c
B
Při konstrukci dodržuj následující postup:
1. Náčrt
 načrtni trojúhelník
 popiš vrcholy
 označ strany (!strana a leží proti vrcholu A…!)
a zapiš jejich délku
Sestroj
ABC, a = 5 cm, b = 3 cm, c = 4 cm
C
a = 5 cm
b = 3 cm
A
c = 4 cm
B
2. Rozbor
 promysli si, jak budeš při konstrukci postupovat
 postup znázorni náčrtkem
k
l
C
A
B
p
3. Konstrukce
 sestroj trojúhelník podle promyšleného postupu
a) Začni stranou c. Narýsuj přímku p, zvol bod A, naměř 4 cm
a vyznač bod B.
A
B
p
b) Sestroj oblouk kružnice l, která má střed v bodě A
a má poloměr 3 cm (délka strany b).
l
A
B
p
c) Sestroj oblouk kružnice k, která má střed v bodě B
a má poloměr 5 cm (délka strany a).
k
l
A
B
p
d) Vznikne bod C – průsečík kružnicových oblouků
k a l. Sestroj úsečky AC a BC.
k
l
C
A
B
p
4. Ověření
 přeměř délky stran zda odpovídají zadání
a = 5 cm
b = 3 cm
c = 4 cm
Procvičuj:
Sestroj:
ABC; a = 5 cm, b = 5 cm, c = 6 cm
KLM; k = 4 cm, l = 80 mm, m = 70 mm
EFG; e = 70 mm, f = 3 cm, g = 60 mm
Pozor na
jednotky!
www.planimetrie.kvalitne.cz
Blažková, R. a kolektiv Matematika pro 4. ročník ZŠ 2. díl
Praha: Alter, 1996. ISBN 80-85775-96-4

similar documents