Rovfugle Hornslet 1774KB Nov 27 2014 01:17:01 PM

Report
Rovfugle
Rovfugle er kødædere med kraftigt næb og kløer (fangere).
Rovfuglene opdeles i grupper: våger, høge, kærhøge, falke, glenter, ørne, fiskeørn
og gribbe.
Hunnen er næsten altid større end hannen.
Rovfugle er fredede.
Musvåge
Kendetegn:
Musvågen er en kraftig,
bredskuldret rovfugl.
Den er brun, men med
mange farvevarianter – fra
næsten hvid til helt mørk.
Forveksling:
Musvåge kan især i flugt
forveksles med hvepsevåge
og fjeldvåge.
Musvåge
Fakta om musvåge
Orden:
Rovfugle.
Udbredelse:
Musvågen er udbredt over hele Europa.
Yngleforhold:
Musvågen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den er monogam.
De foretrækker skove med høje træer, hvor reden anbringes.
Trækfugl:
Der kommer mange musvåger fra Skandinavien på gennemtræk sidst
i oktober. En del bliver vinteren over, andre fortsætter mod syd-vest.
Danske fugle er både træk- og standfugle.
Føde:
Musvågen lever for en stor del af regnorme samt smågnavere og
ådsler. De ses ofte siddende på den bare jord eller på en hegnspæl
langs motorveje i vinterhalvåret.
Vildtudbytte:
Fredet.
Spurvehøg
Kendetegn:
Spurvehøgen har blå-grå overside og tværstribet bryst og bug (hvid med mørke tværstriber).
Den har en lang, smal hale og korte, afrundede vinger.
Der er stor størrelsesforskel på han og hun (hunnen er størst).
Forveksling:
Det kan være svært at se forskel på især duehøg han og spurvehøg hun.
Spurvehøg
Fakta om spurvehøg
Orden:
Rovfugle
Udbredelse:
Udbredt over hele Europa.
Yngleforhold:
Spurvehøgen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den er monogam
(pardannende). Den foretrækker skov med høje træer, hvor reden
typisk anbringes tæt på skovkanter og gerne i nåletræer.
Trækfugl:
Der kommer mange spurvehøge fra Skandinavien på gennemtræk om
efteråret
Føde:
Spurvehøgen er udpræget småfuglejæger, som overrasker byttet ved,
at høgen benytter terrænget til dækning under indflyvning til byttet. De
ses ofte tage småfugle op til solsortestørrelse på foderbrættet i
villahaver.
Vildtudbytte:
Fredet.
Forslag til spørgsmål i vildtbiologi:
Yngler spurvehøgen i Danmark?
Er polygam polygam?
Er spurvehøgens foretrukne bytte spurvefugle?
Duehøg
Kendetegn:
Blå-grå overside og tværstribet bryst og
bug (hvid med mørke tværstriber).
Lang smal hale og korte brede afrundede
vinger.
Stor størrelsesforskel på han og hun
(hunnen er størst og på størrelse med en
musvåge).
Forveksling:
Spurvehøg især spurvehøg hun og
duehøg han kan være svære at se forskel
på. Duehøgen er større og kraftigere og
virker mere dyb i bryst end spurvehøg.
Rørhøg
Kendetegn:
Han: Trefarvet gråblå, brun og sort.
Hun og ungfugle: brune med lys gullig kalot..
Vinger i V-form over ryggen – under svæveflugt.
Forveksling:
På afstand musvåger og andre kærhøge (blå kærhøg og hedehøg).
Fiskeørn
Kendetegn:
Vinger lange med tydeligt albueknæk.
Lys underside, lys nakke og kalot samt lys
strube.
Mørkt bånd fra nakken strækkende sig
frem langs midten af halsen og frem til
næbbet.
Mørk overside.
Forveksling:
På afstand i flugt ligner den i silhuet de
store måger ellers ingen forveksling.
Tårnfalk
Kendetegn:
Tårnfalkens vinger er lange og smalle.
Den har rødbrun ryg og vinger.
Hannen har grå isse, nakke og hale.
Den står ofte i svirreflugt over vejrabatter og udyrkede arealer.
Forveksling:
Tårnfalken kan i flugt og på afstand ligne andre småfalke samt unge spurvehøge.
Tårnfalk
Fakta om tårnfalk
Orden:
Rovfugle
Udbredelse:
Europa.
Yngleforhold:
Tårnfalken er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den er monogam
(pardannende). Den yngler gerne i redekasser, bygninger samt i gamle
krage- og rovfuglereder.
Habitat:
De foretrækker mosaiklandskab – men træffes også i byer, hvor der er
grønne ikke alt for intensivt plejede områder, jernbaneskråninger mv.
Standfugl:
Mange af tårnfalkene bliver hos os året rundt og kan ses i svirreflugt
over braklagte arealer og langs vejrabatter mv. En af de mest
almindelige rovfugle i Danmark.
Føde:
Den lever af smågnavere primært markmus og i sommerhalvåret også
insekter.
Vildtudbytte:
Fredet.
Tårnfalk han & hun
Vandrefalk
Kendetegn:
Vinger er lange og smalle.
Sort hætte
Kompakt bredskuldret storfalk.
Mørkegrå overside, lys underside med
mørke tværstriber.
Stor størrelsesforskel mellem kønnene,
hunnen er størst.
Forveksling:
Jagtfalk og lærkefalk

similar documents