PowerPoint-præsentation

Report
Versailles-freden
Optakten
Fakta
Hvad nu hvis..?
Folkeforbundet
Tidslinje
”En må ud”
Østrig
Ungarn
TILBAGE
 Ærkehertug Franz Ferdinand & hustru Sophie myrdes af Gavrilo Princip
 Tidligere på dagen overlevede de et bombeattentat
Kilde: En forbandet
dumhed på Balkan
 Den berømte ”dråbe, der fik bægeret til at flyde over”
Baggrunden
TILBAGE
Uroen på Balkan:
 Det tyrkiske rige var i opløsning – Rusland og Østrig kæmpede om centrale punkter fra
1870´erne
 Serbien var ophidset over Østrig-Ungarns indtog i Bosnien-Hercegovina, der afskar dem
adgang til Adriaterhavet
 Serbien indgik alliance med Rusland, og gik i krig mod Tyrkiet sammen med Bulgarien –
en krig Serbien og Bulgarien vandt
 Østrig-Ungarn oprettede staten Albanien, hvilket fortsat afskar Serbien fra Adriaterhavet
 Serbien og Bulgarien kriger om deres ”bytte”
 Østrig-Ungarn søger opbakning hos Tyskland, og får den, hvorefter de sender Serbien et
ultimatum. Serbien går med på 9 af 10 punkter
 28. juli (præcis en måned efter mordet) erklærer Østrig-Ungarn krig mod Serbien
Kilde: Europa:
1000 års historie
TILBAGE
Forhistorie…
Hvor…
Hvem…
De andre…

Tyskland

 Alsace-Lorraine
tilbage til Frankrig.
 Frankrig fik råderet
over Saar-provinsen i 
15 år.
 Belgien fik Eupen
Malmédy-området
syd for Aachen.
 Danmark fik den
nordlige del af Slesvig
(det nuværende
Sønderjylland).
Polen bliver igen en
selvstændig stat.
Hæren skulle
indskrænkes til højst
100.000 soldater, og 
disse skulle være ansat
for 12 år ad gangen.
Ubåde, slagskibe,

kampvogne og større
kanoner blev forbudt.
Militærfly blev også
forbudt (dette fik det
tyske militær til
allerede i midten af
1920´erne at støtte
udviklingen af
raketter, som af gode
grunde ikke var
omfattet af Versaillestraktaten).
Erstatningskrav på
132 milliarder
guldmark.
Tyskland kunne dog
ikke tilbagebetale hele
beløbet, så franske
Kilde: Politikens
tropper besatte
Verdens Historie
Ruhrområdet.
Vis traktat
TILBAGE
Krigens pris
28. Juni 1919
5 års dagen for skuddet i Sarajevo
TILBAGE
Chateau de Versailles ved Paris
Den store fredskonference efter Første Verdenskrig åbnede i Paris d. 18. januar 1919. Datoen var
nøje valgt, som en slags tak for sidst overfor Tyskland, der d. 18. januar 1871 fejrede sin sejr over
franskmændene og udråbte deres nye kejser, netop i Versailles.
TILBAGE
Frankrig, Storbritannien, Belgien, Kongeriet Italien & USA
TILBAGE
Det var ikke kun Versailles-traktaten som blev fremstillet og underskrevet
efter 1. Verdenskrig. Der var 4 andre, som så dagens lys.
 Statstraktaten fra Saint-Germain-en-Laye med Østrig, undertegnet
den 10. september 1919
 Neuilly-sur-Seine-traktaten med Bulgarien, undertegnet den 27.
november 1919
 Trianon-traktaten med Ungarn, undertegnet den 4. juni 1920
 Sèvres-traktaten med Tyrkiet, undertegnet den 10. august 1920.
Denne traktat blev undertegnet af den tyrkiske sultan men afvist af
en mod-regering under ledelse af Kemal Atatürk, og traktaten blev
aldrig gennemført. I stedet opnåede Tyrkiet i 1923 en mere
favorabel fredsaftale, Lausanne-traktaten.
TILBAGE
Kroatien til Kongeriget
af Serbere, Kroater og
Slovener (i 1929 omdøbt
til Jugoslavien).
 Østrig afgiver den
Østrig
italienske og tyske del af
 Bliver selvstændig
Sydtyrol og området
nation.
omkring Trieste til
 Afgiver Tjekkiet til
Italien.
Tjekkoslovakiet.
 Østrigs ønske om at
 Mister Bosnientilslutte sig Tyskland
Hercegovina, Slovenien
Kilde: Politikens
bliver afslået.
og den sydligste del af
Verdens Historie
TILBAGE
Bulgarien
 Afstår mindre områder
til Jugoslavien og
Grækenland.
 Mister adgang til Det
Ægæiske Hav.
 Skulle betale 445 mio $
i krigsskadeerstatning
Kilde: Politikens
(75% blev senere
eftergivet).
Verdens Historie
TILBAGE
Konstantinopel
kommer under
fremmed kontrol. 
 Cypern, Egypten,
Irak og Palæstina
Tyrkiet
gik til England.
 Taber alle sine
arabiske områder.  Frankrig fik
Syrien og Kiliken. 
 Mister store dele
 Thrakien, Smyrna
af Lilleasien.
(nu Izmir) og
 Det livsvigtige
hovedparten af
område
øerne i Det
Ægæiske Hav til
Grækenland.
Italien fik De
Dodekanesiske
Øer (herunder
Rhodos) og
Libyen.
Tyrkiets Sultan
bliver afsat
grundet
utilfredshed. Kilde: Politikens
Verdens Historie
TILBAGE
… Tyskland ikke havde overholdt deres alliance med Østrig-Ungarn?
… mordet i Sarajevo ikke var sket?
… Storbritannien havde valgt at holde sig uden for krigen, hvad var der
så sket?
… Danmark havde deltaget i krigen, hvem havde de så holdt med?
TILBAGE
Fredsforhandlinger
Tyskland
Krigserstatning
Frankrig
Tyskland
Østrig-Ungarn
Osmannerriget
Rusland
U-både
USA
Danmark
England
TILBAGE
1914
1920
“Ved de efterfølgende fredsforhandlinger blev det besluttet at afholde
folkeafstemninger om grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland. Der
blev afholdt afstemninger i Nordslesvig (nutidens Sønderjylland) og området,
der dengang blev betegnet Mellemslesvig (det nordlige af nutidens
Sydslesvig)”
Kilde: http://www.uvm.dk/
TILBAGE
 Den 4. august erklærede
Storbritannien krig mod
Tyskland
 Officiel begrundelse:
Traktatligt forpligtede til at
beskytte Belgiens neutralitet.
 Dybereliggende begrundelse:
Magtbalance
TILBAGE
TILBAGE
Europa 1914
Frankrigs provinser
Alsace og Lorraine
er på dette tidspunkt
en del af Tyskland
Se i fuldskærm
TILBAGE
TILBAGE
1914
1917
1918
Russiske borgerkrig
1921
Med Vladimir
Lenin som leder
Zar Nikolaj 2.
Abdicere
endte med afsættelsen af den
siddende regering og førte til
Sovjetunionens oprettelse.
TILBAGE
Febuarrevolutionen
I marts 1917 kom det på grund af utilfredshed
med krigen til større demonstrationer i den
russiske by St Petersborg og den russiske
febuarrevolution betød, at den russiske zar måtte
gå af til fordel for en republik.
TILBAGE
Præsident Wilsons højeste prioritet under
fredsforhandlingerne, var at skabe en
organisation, der kunne sikre sig mod
fremtidige og fremme internationalt
samarbejde. Resultatet var Folkeforbundet med
48 medlemslande.
Folkeforbundet var, ligesom nutidens FN, delt
op i to organer; En delegeret forsamling hvor
alle medlemslande deltog, og hvor alle havde
Vetoret, samt et råd bestående af først 9 og
siden hen 16 medlemmer, hvor blande de store
sejrherrer – Frankrig, England, Italien og Japan
havde en fast plads.
USA havde også et fast sæde, men det blev
aldrig indtaget, da der ikke var et stort nok
flertal i kongressen i hjemlandet.
TILBAGE
Tabstal:
Ententemagterne: ca. 5.200.000
Centralmagterne: ca. 3.400.000
(heraf ca. 4.000 dansksindede
sønderjyder)
Civile: ca. 6.500.000 (heraf 722
danske søfolk)
Skyttegravskrigens ”hovedstæder”:
Verduns tabstal:
Frankrig ca. 330.000 mand
Tyskland ca. 380.000 mand
Sommes tabstal:
Storbritannien ca. 420.000 mand
(60.000 alene på slagets første dag)
Frankrig ca. 204.000 mand
Tyskland ca. 465.000 mand
TILBAGE
TILBAGE
TILBAGE
TILBAGE
TILBAGE
TILBAGE
TILBAGE
TILBAGE
Kilde: http://www.pbs.org/greatwar/resources/casdeath_pop.html
”Machine-Gun” af
Christopher Richard Wynne
Nevinson
”Selvportræt som Soldat” af
Ernst Ludwig Kirchner
”The Card Players”
af Fernand Léger
”Self-portrait as
Mars” af Otto Dix
TILBAGE
TILBAGE
TILBAGE
TILBAGE
TILBAGE

similar documents