Slides fra foredraget

Report
Et historisk perspektiv
Kvanteteoriens start: 1ste Solvay Kongres, 1911
Einsteins lov for fotoelektricitet:
Eelektron = hν – P
dvs. retlinet sammenhæng (E, ν)
Millikans måledata, 1916:
1 
 1
f  cR  2  2  ,
n 
2
n  3 , 4 ,...
2 Z  me
2
R 
2
h
3
4
“Jeg vil forfærdelig gerne lære
Bohr at kende, dette menneske er
af en herlig intuitiv begavelse.”
(Einstein, brev af 1919).
“Turen til Oslo var smuk, men det
smukkeste var de timer, jeg
tilbragte med Bohr i København.
Han er et højt begavet og
excellent menneske.”
(Einstein, brev af 1920).
Niels Bohr fik i 1922 tildelt Nobelprisen i fysik for ”hans studier af
atomernes struktur og den stråling, der hidrører fra dem.”
Bohrs orbital-model for
atomer, anno 1922
”Thomsen-Bohr” version af det
periodiske system
To forskningsprogrammer i kvantefysik
imod
● Lyskvanter
for
Bohr
● Rum-tids-beskrivelse
Einstein
Heisenberg
Pauli
Born
● Beskrivelse ved diff. ligninger
● Kontinuitet & kausalitet
Schrödinger
de Broglie
Laue
”Atomfysikkens
Mekka”
Bohrs Institut på
Blegdamsvej
Louis de Broglie: partikler som bølger?
”Hvis vi skal bibeholde disse forbandede kvantespring
(verdammte Quantenspringerei), så fortryder jeg at
jeg er blevet involveret i kvanteteorien.”
Schrödinger til Lorentz, 1926
Schrödinger: Elektronen
opfattet som en
”bølgepakke”
”Bohr er et usædvanligt intelligent menneske; han taler
med en så dyb indre overbevisning, at det er svært
ikke at blive bevæget af hans argumenter.”
Schrödinger til Einstein, 1936
1933: Nobel Prize, shared with
Dirac, for their ”discovery of new
and productive forms of atomic
theory.”
Heisenberg received the prize for
1932.
Dobbeltspalte-eksperiment,
lysbølger og elektroner
Heisenbergs usikkerhedsrelationer
”En intelligens der vidste,
hvordan alle kræfter virker i
naturen … ville i en enkelt formel
kunne omfatte universets største
legemer såvel som de mindste
atomers: Intet ville være uvist
for dette væsen, og hele
fremtiden såvel som fortiden
ville stå klar for dets øjne.”
Kvantemekanisk ubestemthed
◙ Henfald af Ra-kerne
Ra → Rn + α
t½ = 1600 år
→ akausalitet!
◙ Heisenbergs usikkerhedsrelation
∆p ∆q > h
→ indeterminisme!
(h = 6,6 × 10-34 Js)
Radioaktivitet – et (akausalt) kvantefænomen
  =  0  −λ = (0) −2 /½
Brownske bevægelser – tilfældige eller lovbestemte?
Robert Brown (1773-1858)
Ved Solvay-kongressen i 1927 diskuterede man kvantemekanikken
og dens fortolkning. Einstein var skeptisk og søgte at imødegå
Bohrs og Heisenbergs synspunkter.
Bohrs komplementaritetsprincip:
”En ny beskrivelsesmåde … i
den betydning at enhver
given anvendelse af klassiske
begreber udelukker den
samtidige brug af andre
klassiske begreber som i en
anden sammenhæng er lige så
nødvendige for en forståelse
af fænomenerne.”
Bohrs tankeeksperimenter i
hans diskussioner med Einstein.
-- er elektroner partikler eller
bølger?
-- er Heisenbergs usikkerhedsprincip absolut gyldigt?
EPR paradokset
Referencer til EPR-artikel
Lukket kasse
Ψkat =


(Ψdød + Ψlevende) ??
Kassen åbnes
Referencer til Schrödinger-kat-artikel
Einstein om kvantemekanikken
”Heisenbergs og Bohrs beroligelsesfilosofi – eller religion? – er så
snedigt konstrueret, at den udgør en blød sovepude for den sande
troende … På mig virker religionen forbandet dårlig.” (1926)
”Kvantemekanikken … er ikke den sande Jacob. Teorien bringer os
næppe nærmere til den Gamles hemmeligheder. Jeg er overbevist om,
at Han ikke spiller med terninger.” (1935)
”Det må synes, som om jeg ligner en struds, der altid gemmer sit
hoved i det relativistiske sand for ikke at skulle se på de onde
kvanter.” (1954)
”Mennesker er i deres tænkning, følelser og handlemåde ikke frie,
men lige så årsagsbestemte som stjernerne i deres bevægelse. … Jeg
tror overhovedet ikke på den frie vilje i en filosofisk forstand.”
Einstein og Bohr diskuterede
kvantemekanikkens mening og fortolkning ved
flere lejligheder, men uden at blive enige.
Bohr og Einstein 1930
Bohr, J. Franck, Einstein, og I. Rabi 1949
I 1949 beskrev Einstein Bohrs atomteori som et
”mirakel”, der var produktet af ”den højeste form
for tankemæssig musikalitet” og Bohrs
”enestående instinkt.”

similar documents