Oplæg – Michael Nørager

Report
Hvorfor er det så svært – og hvad
skal der til for at skabe en positiv
forandring i trivsel og arbejdsmiljø?
Lektor, ph.d. Michael Nørager
Aarhus Universitet
Business and Social Sciences
AU Herning
[email protected]
Juni 2013
Oplægget i hovedpunkter
• Hvad er I/vi udfordret af?
• Hvorfor er forandring og udvikling så svært – og hvorfor
vinder kultur (den vanemæssige adfærd) - næsten altid?
• Vi skal være bedre til at fokusere og skabe den rette
stemning omkring forandring og udvikling.
• Implementering – er jo altid det STORE spørgsmål – hvad
gør vi?
[email protected]
Men først et lille klip – fra
Assens!!!!!
Juni 2013
Hvor sætter du dit fokus?
Positiv (vind)
Hippocampus
Glæde, tilfredshed.
Styr på tingene.
Tilføjende læring.
Passiv
Aktive
Frygt, vrede,
bedrøvelse, afsky.
Amygdala
Negativ (tab)
Fredens K. & Prehn A. ”Coach dig selv –
og få hjernen med til en forandring”
Gyldendal Business 2009
[email protected]
Hvad er vi udfordret af?
Juni 2013
[email protected]
Juni 2013
Velfærdssamfundets næste fase –
mandag morgen februar 2013
• Velfærdsdanmark vil de næste 10 år komme til at opleve
forandringer, der tåler sammenligning med de historiske sociale
reformer fra 1930’erne. En ny velfærdsmodel kommer til at bygge på
langt større inddragelse af borgerne, private virksomheder og
civilsamfundet. Men også på en stram økonomisk styring og svære
prioriteringer.
• Som velfærdssamfundet er skruet sammen i dag, vil en nyfødt
dansk pige i snit modtage 1,6 million kr. mere fra det offentlige i form
af overførsler og offentlige velfærdsydelser,end hun kommer til at
bidrage med via skatter og afgifter gennem sit liv. En nyfødt dreng
vil omvendt bidrage med 0,6 millioner kr. mere, end han vil modtage.
Bundlinjen er et underskud på en halv million kr. pr. dansker regnet
over et helt livsforløb.
[email protected]
Juni 2013
Et utal af reformer – og der er
flere på vej
• Kommunalreformen var bare en ud af
mange – der er grund til at tro at det vil
fortsætte med forstærket kraft
• Struktur, budget, globalisering, kvalitets,
skatte, arbejdsmarkeds, kontanthjælp …….
I kan selv fortsætte rækken
• Hjælper det – løser det vores udfordringer?
[email protected]
Hvordan gennemfører vi så
disse reformer og hvilken
“tænkning” ligger der bag?
Juni 2013
[email protected]
Udvikling i et klassisk paradigme
Accounting
Finance
HR
Strategy
Vækst som en
betingelse
Nytte
maksimering
R&D
Adam Smith (17231790). The wealth of
nations. Starter moderne
økonomisk teori
Manufacturing
Marketing
Communication
Konkurrencen
– tallene lyver ikke!
Quality
Change
Knowledge
Leadership
Juni 2013
[email protected]
Juni 2013
Hurtig problemløsning
er det godt?
• Vi er trænet (meget intensivt) i at komme med en
løsning (fix it) hurtigt – fordi vi har jo travlt og vi
skal jo også være effektive!
• Kom med en ”lean” løsning NU - med minimalt
ressourceforbrug – tak!
• Fokuser på de komplicerede udfordringer og lad
dem så ligge lidt – det hurtige tanke system vil
formentlig komme op med en bæredygtig løsning!
[email protected]
Juni 2013
Hver femte dansker i den arbejdsdygtige
alder har psykiske problemer
• Det koster samfundet 45 milliader om året
• Det nedenslående faktum fremgår af en ny OECD-rapport
Dr.dk/nyheder/indland 12.3.13
[email protected]
Vi har enormt brug for at
videreudvikle vore mindset
Juni 2013
[email protected]
Juni 2013
En psykologisk og social
opblomstring
• Hvad kan vi gøre for at fremme deltagelsen i
udviklingen af et nyt samfund?
• Et samfund hvor velstandsudvikling sætter fokus
på at mennesker trives, blomstrer op, udvikler
større livskvalitet og indgår i fælles deltagelse af
denne udvikling.
• Vi har brug for den form for fællesskaber
(Tim Jackson ”Prosperity without growth”)
[email protected]
Juni 2013
Kan vi skabe en mening i vores fælles
udvikling?
• Vi kan godt skabe en dyb meningsfuld udvikling af vore
samfund med udgangspunkt i det vigtigste (når det kommer
til stykket), det handler bl.a. om:
–
–
–
–
Vore familiers helbred
Tillid fra familie, venner og andre vi omgås
Tryghed i de områder vi lever i
Deltagelse i samfundets og vort eget livs udvikling
– Mening i livet og et håb for fremtiden
(Tim Jackson ”Prosperity without growth”)
[email protected]
Juni 2013
MEN - hvorfor er det så svært at
lave forandringer der holder?
[email protected]
Juni 2013
”Culture always beats strategy”
• Personlig udvikling, ledelse og
organisationsudvikling er vanskelig – og
ofte mislykkes projekterne
• Kotter 70 % (20 % og 10 %)
• Drejer 90 % af alle strategiprojekter
• MEN HVORFOR ER FEJLPROCENTEN
SÅ HØJ og hvordan udvikler vi skolen og
uddannelserne?
[email protected]
Juni 2013
Vi oplever en meget lille del af
virkeligheden
- men vi tror vi oplever tæt på 100 %!
• Fakta (Tor Nørretranders) siger:
– Hvert sekund modtager hjerne 11 millioner impulser via cellerne i
alle sanserne
– Via koncentreret opmærksomhed kan mennesket opfange 40
impulser pr/sek
– Almindelig koncentration 16 impulser pr/sek
– Det svarer til 1/700.000 del!!!!
• Men vi tror vi opfanger tæt på 100 %!!!!
[email protected]
Juni 2013
Bruce Lipton
Intelligente celler:
Underbevidstheden er 1.000.000 gang så stærk
som vores bevidsthed
[email protected]
Juni 2013
Det automatiserede system – vore vaner
• Biologisk princip om at bruge mindst mulig
energi – derfor kører vi på vanerne
• OG VANERNE KØRER OS!
• 95 % af vores tænkning er ubevidst
• Det kræver virkelig meget energi at ændre
tingene og det kræver at vi fokuserer på det nye
det er vanskeligt – derfor skynder vi os tilbage til
vanerne
•
Fredens K. & Prehn A. ”Coach dig selv – og få hjernen med til en forandring”
Gyldendal Business 2009
[email protected]
Juni 2013
Den ældre dame fra Ikast – og hjernens ide om at
spare på energien (I dette tilfælde suspenderes
den ide – overlevelsesstrategi nr. 1)
[email protected]
Hest og rytter!
Hvem er stærkest og hvem er klogest?
Det limbiske system (vanen - vi gør som vi plejer) og
neocortex (viljen/ideen – vi ønsker noget andet)
Juni 2013
[email protected]
Juni 2013
How are habits formed: Modeling habit
formation in the real world
• To investigate the process of habit formation in everyday life, 96
volunteers chose an eating, drinking or activity behaviour to carry
out daily in the same context (for example ‘after breakfast’)
• The time it took participants to reach 95% of their asymptote of
automaticity ranged from18 to 254 days; indicating
considerable variation in how long it takes people to reach their limit
of automaticity and highlighting that it can take a very long time.
18+254/2 = 136 dage = 4,5 måned
PHILLIPPA LALLY*, CORNELIA H. M. VAN JAARSVELD, HENRY W. W. POTTS AND
JANE WARDLE
European Journal of Social Psychology
Eur. J. Soc. Psychol. 40, 998–1009 (2010)
Published online 16 July 2009 in Wiley Online Library
[email protected]
Juni 2013
Det du fokuserer på får du mere af……valget er dit
Fokus og mental
energi
OG hvordan vi styrker
samarbejdsdrevet
innovation
[email protected]
Juni 2013
Det du fokuserer på får du mere
af……valget er dit
• Hjernens formbarhed gør at det er vigtigt at lægge mærke til hvad vi
fokuserer på fordi former vore framing/opfattelse
• Det du giver opmærksomhed, giver du også energi – og det du giver
energi vokser! (lytte til en dryppende vandhane – pludselig lyder det
højere – men det er blot perceptionen der snyder)
• Hjerneforsker J.M. Schwartz siger det meget tydeligt:
– Hvor end vi retter vores hjernes opmærksomhed hen, så er det der, vi
skaber og styrker hjerneforbindelser. Hvis vi retter opmærksomheden
hen på positive/negative ting, er det de forbindelser, der skabes og
styrkes.
• Vi ved at ca. 125 milliarder hjerneceller forbinder sig til hinanden via
synapser og at der skabes ca. 1 million nye forbindelser hvert
sekund.
Hvor sætter du dit fokus?
Positiv (vind)
Hippocampus
Glæde, tilfredshed.
Styr på tingene.
Tilføjende læring.
Passiv
Aktive
Frygt, vrede,
bedrøvelse, afsky.
Amygdala
Negativ (tab)
Fredens K. & Prehn A. ”Coach dig selv –
og få hjernen med til en forandring”
Gyldendal Business 2009
[email protected]
Juni 2013
Fokus aktiverer – amygdala og/eller hippocampus!
• Hjernen producerer nye nerveceller hver dag hele livet.
• I hippocampus produceres der hver dag 1000 nye celler – men det
kan forhøjes helt op til 2000 nye nerveceller hver dag
• Hvis vi overholder nogle få spilleregler (5)
– Bevæge os fordi når vi bevæger os (motion) dannes en vækstfaktor der
fremmer celledelingen i hippocampus
– Spise rigtigt kost (hjernerigtig kost)
– Beskæftige os med det der gør os glade fordi glæde er en stærk
befordre for at lære noget
– Sove – i den dybe fase i søvnen opbygger vi hukommelsen – vi
konsoliderer hukommelsen
– Meditation fremmer udviklingen i hippocampus
•
Fredens K. & Prehn A. ”Coach dig selv – og få hjernen med til en forandring”
Gyldendal Business 2009
[email protected]
Juni 2013
Sprogets betydning for hvor vi har vort fokus
• I en UDVIKLENDE virksomhed skal sproget pege opad
i stedet for nedad, det skal skabe muligheder frem for
begrænsninger.
• Det er sproglige spilleregler eller normer, som er
rettesnor for et bestemt fokus og deraf afledt adfærd
–
Fredens K. & Prehn A. ”Coach dig selv – og få hjernen med til en forandring” Gyldendal
Business 2009
[email protected]
Juni 2013
Fokus påvirker vort ”set point”
• Sonja Lyubomirsky argumenterer for at 50 % af vores
”lykkeregnskab” er fastlagt via vores genetiske
arvemasse
• Dertil kommer 10 % fra hvad man kunne kalde objektive
livsbetingelser
• 40 % kan henføres til vores egen opfattelse/perception
af virkeligheden
• Samlet set kalder hun det vores ”set point”
• Der er noget at arbejde med!!!!!!
[email protected]
Juni 2013
Stemning styrer energi, lyst og motivation –
og det smitter meget mere end influenza!
[email protected]
Juni 2013
Stemning!
– stemthed i situationen + spejlneuroner
• Vi smitter hinanden med stemning og følelser og
det er meget mere udtalt end med forkølelse og
influenza!
• Forandring begynder IKKE med det forhold vi vil
ændre (eller den genstand, tekst, situation
færdighed eller tanke)
• Det er følelserne i situationen der bestemmer
hvordan og hvor godt man ændre sig selv og sin
adfærd og dermed organisationens udvikling.
[email protected]
Juni 2013
Spejlneuroner
• Egen cellegruppe reagerer når vi ser andre bruge den
tilsvarende cellegruppe
• Vi spejler os i det de andre gør
• Cellerne er resonante på omgivelserne og simulerer det
andre gør
• Vi får signaler fra de nervebaner der efterligner den
pågældende følelse i vores egen krop – dermed sker
smitten
• Amygdala registrerer det hele og bearbejder det ubevidst
• Vi tuner ind på samme bølgelængde vore hjerner er
trådløst forbundne
– Goleman, D.: ”Social intelligens” Borgen 2006
[email protected]
Juni 2013
Kropssprog og følelser
• ”Micromessaging” små subtile beskeder der
kommunikeres uden ord mellem mennesker.
• På MIT (Massachusetts Institute of Technology)
argumenteres for at vi sender mellem 2000 og
4000 mikrobeskeder om dagen via kropssprog,
mimik og intonation mv.
• Men disse beskeder ligger oftest uden for det bevidste
og sproglige plan. Derfor er det svært at arbejde med!
• Mikro beskederne opfanges i amygdala – som lynhurtigt
uddrager den følelsesmæssige betydning af beskederne
– Fredens K. & Prehn A. ”Coach dig selv – og få hjernen med til en forandring”
Gyldendal Business 2009
[email protected]
Juni 2013
Vi er som stemmegafler der udsender
energi og påvirker
omgivelserne/hinanden! (Bruce Lipton)
[email protected]
Gode vibrationer
Bruce Lipton foredrag oktober 2012
Juni 2013
[email protected]
Dårlige vibrationer
Bruce Lipton foredrag oktober 2012
Juni 2013
[email protected]
Et netværk med 1020 venner.
Gul er de mest glade, blå de mindst glade
Kvinder (cirkel). Mænd (firkant)
Christakis NA & Fowler JH (2009). Connected. Little, Brown. New York
Juni 2013
[email protected]
Juni 2013
Men det skal jo også meget gerne implementeres!
[email protected]
Neuroleadership approach
• Neuroleadership is the study of leadership through the lens of
neuroscience and
• explores central elements of leadership, including:
–
–
–
–
(a) self-awareness
(b) awareness of others,
(c) insight,
(d) decision making, and (e) influencing
• Neuroleadership Institute. [Internet] New South Wales (Australia):
NeuroLeadership Institute Pty Ltd; 2010. [cited 2010 03 17].
Available from: http://www.neuroleadership.org
40
Juni 2013
[email protected]
Juni 2013
The neuroleader
Laurie Ellington | Paul McFadden 2012
• The new leader has a growth vs. fixed mindset, values
transparency, and is adaptive and resilient – able to
engage multiple generations in innovative thinking and
problem solving.
• This leader doesn’t try to change others, they change
themselves. Neuroleaders are conscious that the
groundwork vital to accessing human potential and
expanding talent in any organization or system is selfexpansion.
• The facilitation of positive change in an organization,
family system, or community starts with personal change
– personal, deliberate change in the human brain.
41
[email protected]
Juni 2013
2 forskellige kredsløb I hjernen
dominerer når vi står overfor nye ting
• Helt generelt prøver vi (hjernen) at minimere frygt og
maksimere beløning (Gordon 2009)
1. Aktivering af frygt systemet (kredsløbet) – resulterer i
tilbagetrækning, de-engagering og selv-beskyttende
2. Aktivering af belønningssytemet – nye indsigter,
engagerende og udviklende processer startes
[email protected]
Juni 2013
I overskrifter
• Fokuser på det I gerne vil have der skal ske!
• I må arbejde viljefast og målrettet med
stemningen omkring jer – det flytter vildt meget!
• Vær meget konkret i forhold til implementering af
forandringen.
• Brug neuroleadership tankegangen
• Lad det hele gro hos dem forandringerne handler
om!
[email protected]
Juni 2013
Litteraturliste – foredrag 2013
• Kjeld Fredens ”innovation og ledelse” Academica
• Kjeld Fredens og Anette Prehn ”Coach dig selv” Gyldendal Business
• Play Your Brain : Adopt a Musical Mindset and Change your Life
and Career [Paperback] http://www.amazon.com/Play-Your-BrainMusical-Mindset/dp/9814328588
• Rock, David (2009): “Managing with the Brain in Mind”. Strategy +
Business, issue 56, autumn 2009.
• Steven Covey ”7 gode vaner” Gyldendal Business
[email protected]
• Flemming Poulfelt og Mikkelsen ”Strategi med mening” Børsens
forlag
• Otto Scharmer ”Teori U” Ankerhus forlaget
• Den kreative kraft i innovationsledelse» af Mette Møller, Thea
MikkelsenTeori U omsat i liv, læring og lederskab. Psykologisk
forlag 2011
• Fortællinger fra U'et
• » af Ann Charlotte Thorsted, Anne Mølholm, Birgit Toft, Finn
Kollerup, Finn Thorbjørn Hansen, Hans Henning Nielsen, Karen
Boel Tidemand, Kirsten Mellor, Lone Belling (red.), Michael
Stubberup, Morten Ziethen, Ragnhild Christensen, Steen
Hildebrandt, Thomas Gerstrøm (red.), Thorkil Molly-Søholm, Tina
Bue Frandsen. Psykologisk forlag
Juni 2013
[email protected]
Juni 2013
• Eckhart Tolle ”Nuets kraft – nøgle til personlig frigørelse” Borgen
• Dainel Goleman ”Social Intelligens” Borgen 2006
• http://www.webpsykologen.no/video/positiv-psykologi-med-martinseligman/
• Tim Jackson: Prosperity without Growth- Economics for a Finite
Planet
• Nørager, Michael: “How to manage SMEs through the
transformation from non innovative to innovative” CBS 2009.
• Bruce Lipton: “INTELLIGENTE CELLER” Borgen 2009.
[email protected]
Juni 2013
• Flemming Andersen ”Selvledelse – selvet på arbejde”
Dansk Psykologisk forlag
• Mihaly Csikszentmihalyi ”Flow – Optimaloplevelsens
psykologi” Dansk Psykologisk forlag
• Karl E. Weick ”Sensemaking in organizations” Sage
• Sonja Lyubomirsky “Sådan bliver du lykkelig” Lindhart og
Ringhof

similar documents