Odrzivi turizam kao segment zelene ekonomije u svijetlu UN ciljeva

Report
Eko-sertifikacija kao odgovor na
klimatske promjene
Dr Nikola Perović, menadžer programa
Ključ zelene ekonomije je u kreiranju nove vrijednosti
Osnovni izazovi
Značenje
Primjer oblasti za inovaciju
Smanjiti
Koji parametri se mogu smanjiti ispod
prosjeka industrije?
Šta se novo može ponuditi na tržištu?
-troškovi
-vrijeme isporuke
-predstavljanje zdravijih stilova života
-eko brend
-eko pakovanje
-organoleptički parametri
-kvalitet
-snaga brenda
-dosadno pakovanje
-snobizam u konzumerizmu
Kreirati
Povećati
Koji parametri se mogu povećati iznad
prosjeka industrije?
Eliminisati
Koji uobičajeni parametri se mogu eliminisati?
Izvor: Adaptirano na osnovu: Mary Pugh & Richard
Fletcher(2002), Australasian Marketing Journal 10 (3)
Eko-sertifikacija:
• Germany's Blue Angel program (1978)
• The Swan (Nordic Eco labeling)
• Environmental Choice (Canada 1988)
• Eco Mark (Japan 1989)
• Green Seal (US 1990)
• Eco-Mark (India 1991)
• Eco-label (EU 1993)
Eko-sertifikacija u turizmu:
Manja emisija C02 kroz povećanu
energetsku efikasnost
“Zeleniji region”
Poboljšan imidž turističke destinacije
Benefiti eko-sertifikacije:
Na strani ponude: manji troškovi
poslovanja usljed povećane efikasnosti
Na strani tražnje: turisti cijene dodatu
vrijednost i spremni da plate 20-40%
više
Eco-label:
90 kriterijuma
29 obaveznih
61 fakultativnih
Oblasti sertifikacije:
• Energija
• Voda
• Menadžment
• Otpad
• Sredstva za čišćenje i dezinfekciju
• Ostale usluge

similar documents