PowerPoint-præsentation

Report
Studieaktivitetsmodel for Pædagoguddannelsen Midt-Vest 2012
Fælles for udbudsstederne Ikast, Thisted og Viborg
Formålet med studieaktivitetsmodellen er at vise en nuanceret opfattelse af undervisning og læring, som anskueliggør, at de
studerendes studium rummer klassiske undervisningsformer som forelæsningen, men også nye læringsformer og innovative
projekter i samarbejde med praksis. Modellen angiver vægtningen og progressionen mellem de samlede studieaktiviteter,
dvs. undervisnings- og læringsaktiviteter.
Formålet er at give et samlet overblik over alle studieaktiviteter svarende til tænkningen i ECTS-systemet og dermed
inkludere alle typer af læringsaktiviteter i en præsentation af uddannelsen – og ikke kun de dele, hvor en underviser er til
stede.
Herunder redegøres der for, hvilke kriterier der ligger til grund for udarbejdelsen af modellen:
•
Modellen tager udgangspunkt i syv semester af 20 uger x 40 timer om ugen dvs. i alt 800 timer pr. semester.
•
Modellens datagrundlag er undervisning i foråret 2012, da uddannelsesstedet er i konstant udvikling og skifter
projektformer og undervisning. Dermed skal modellen ses som et øjebliksbillede af uddannelsen anno 2012.
•
På 2., 3. og 6 semester er der placeret praktikperioder, disse perioders arbejde registreres i felt et (se modellen på side
2).
•
I modellen følger vi én studerendes møde med pædagoguddannelsens syv semestre, dvs. at timetallene, der bruges på
fx eksamensvejledning, er langt højere, hvis vi opgjorde summen for alle studerende.
•
Perioder, der er rammesat af uddannelsen fx projektarbejde og eksamen, fremgår ligeledes af felt et.
•
Felt tre er vanskeligt at opgøre præcist. Mange studerende deltager i politisk og studiesocialt arbejde, men vi har ikke
kendskab til det nøjagtige timetal.
•
Felt to er ikke særligt udviklet i forhold til det studiemæssige indhold
4
1
3
2
1. Semester Pædagoguddannelsen Midt-Vest
1. Semester består af tre forløb: Introduktionsforløb af en uges varighed med pædagogik (0,75 ECTS) og DKK (0.75 ECTS).
PKS forløb af 10 ugers varighed med pædagogik (12 ECTS) og DKK (7ECTS). 3) Medieforløb af 4 ugers varighed med DKK (5
ECTS) . Praktikforberedelse ”Den pædagogiske relation” 2 ½ uge. Pædagogik (2 ECTS), DKK (2 ECTS) IIS (0,5 ECTS)
Obligatorisk førstehjælpskursus.
• 219,5 timer
/28%
• 360,5 timer/
• 45%
Forelæsninger,
holdundervisning,
vejledning, workshop,
introduktioner,
klassemøder,
førstehjælp,
Bibliotekssøgning,
IT og studieadm. støtte,
studievejledning,
læsegrupper, fagligt
studenterpolitisk
arbejde, optræden i
offentlig rum,
• 11 timer / 1%
Projektarbejde,
underviserinitieret
forberedelse, PLS og
karrieredage
Selvstændige studier,
studiegruppearbejde,
tutoraktiviteter,
ajourføring af
studienet, mails, besøg
praktiksted
• 209 timer/26%
2. Semester Pædagoguddannelsen Midt-Vest
2. semester består af seks forløb. 1. praktikperiode ”Den pædagogiske relation” af varighed 9 uger og 2 dage (14 ECTS) .
Praktikopsamling af 2 ugers varighed pædagogik (0,5 ECTS) og DKK (0.5 ECTA). Linjefag af 3 ugers varighed, hvor der arbejdes med
SKB, UMD og VNT (1,5 ECTS hver). Fagforløb i pædagogik (3 ECTS) og DKK (2,75 ECTS) af 4 ugers varighed. Førsteårsprøve (2 ECTS)
intern prøve. Praktikforberedelse ”Den pædagogiske institution” IIS (2 ECTS) og pædagogik (0.75 ECTS) af 1 uges varighed.
• 134,5
timer/17%
• 10 timer/ 1%
• 522 timer/
65%
Studiedage,
forelæsninger,
holdundervisning,
vejledning,
studierefleksioner,
workshop, eksamen,
introduktioner
Praktik, arbejde med
læringsmål,
praktikdokument,
produktudvikling,
eksamensopgave,
studiebesøg, underviser
initieret forberedelse
Studenterpolitisk arbejde,
Forberede praktik
Praktikvalg, besøge
praktiksted, Selvstændige
studier, mails, studienet,
praktikportal,
eksamensforberedelse
• 133,5 timer
/17%
3. Semester Pædagoguddannelsen Midt-Vest.
3. semester består af 2. praktik ”Den pædagogiske institution” 6 måneder inklusiv 10 studiedage. I alt 30 ECTS, heraf 8
ECTS til det tværprofessionelle element.
• 21 timer /3%
• 780 timer/
97%
Forelæsninger,
holdundervisning,
workshops,
studievejledning, 2/3
møde, vejledning,
øvelser, orienteringer,
evaluering
Læsegruppe,
studenterpolitisk
arbejde
• 0 timer / 0%
Praktik, skemalagt
studiearbejde uden
underviser, skriftlig
individuel eksamen
Selvstændig
forberedelse til og i
praktik, udarbejde
diverse
praktikdokumenter.
Selvstændige studier
og forberedelse,
eksamensforberedelse
• 0 timer / 0 %
4. Semester Pædagoguddannelsen Midt-Vest
4. semester består af fire forløb. Praktikopsamling af 1 uges varighed IIS (1 ECTS) og pædagogik (1 ECTS). Individ, institution
og samfund af 8 ugers varighed (14 ECTS). Sundhedspædagogik af 5 ugers varighed pædagogik (6,5ECTS). Linjefagkernefaglighed af 5 ugers varighed hvor der vælges mellem SKB, UMD eller VNT (7 ECTS pr. fag)
• 135,5 timer /
17%
• 294,5 timer
/37 %
Forelæsninger,
holdundervisning,
workshops,
studievejledning,
feedback på opgaver,
vejledning, øvelser,
orienteringer,
evaluering
Læsegruppe,
studenterpolitisk
arbejde
• 15 timer/ 2%
Projektforløb,
skemalagt
studiearbejde uden
underviser, skriftlig
individuel eksamen
Selvstændige studier
og forberedelse,
eksamensforberedelse
• 355 timer/
44%
5. Semester Pædagoguddannelsen Midt-Vest
5. semester består af fire forløb. Linjefag-fordybelse 6 uger, hvor valget er mellem SKB, VNT, UMD (7 ECTS).
Sprogforløb af 6 ugers varighed, DKK (9ECTS) Specialiseringsforløb af 9 ugers varighed med pædagogik (10 ECTS),
Linjefag (5ECTS), specialisering (5ECTS). Praktikforberedelse praktikken (15 ECTS)
• 222 timer/28%
• 182 timer/23%
Forelæsninger,
holdundervisning,
studiegrupper.
studievejledning,
vejledning, studietur,
Sudenterpolitisk
arbejde
Se andres eksamen
Projektforløb,
produktudvikling.
Portfolio, skriftlig
individuel eksamen,
mini didaktiske
opgave, læringsmål
Selvstændige studier,
læsegruppe,
eksamensforberedelse
• 22 timer/2%
• 374 timer/47%
6. Semester Pædagoguddannelsen Midt-Vest.
6. semester består af 3. praktik og 10 studiedage. I alt 30 ECTS heraf 15 ECTS til specialisering.
• 780 timer/97%
• 21 timer/3%
Forelæsninger,
holdundervisning,
workshops,
studievejledning, 2/3
møde, vejledning,
øvelser, orienteringer,
evalueringi
Læsegruppe,
studenterpolitisk
arbejde
Se andres eksamen
• 0 timer/0%
Praktik incl. vejledning,
skemalagt
studiearbejde uden
underviser
Selvstændig
forberedelse til og i
praktik, udarbejde
diverse
praktikdokumenter.
Selvstændige studier
og forberedelse,
eksamensforberedelse
• 0 timer/0%
7. Semester Pædagoguddannelsen Midt-Vest.
7. semester består af . Praktikopsamling og afslutning af specialiseringsforløb af 1 uges varighed. Linjefageksamensforløb af 4 ugers varighed (4,5 ECTS). Pædagogik – eksamensforløb af 5 ugers varighed (5,5 ECTS).
Bachelorprojekt af 10 ugers varighed inkl. Eksamen (12 ECTS)
• 69 timer/9%
• 305 timer/38%
Praktikopsamling,
Holdundervisning,
vejledning,
orienteringer, mundtlig
eksamen
Eksamensforløb,
projektarbejde,
underviserinitieret
forberedelse,
eksamensopgave,
Læsegruppe,
studenterpolitisk
arbejde, dimission,
gæstevejledning
Selvstændige studier
eksamensforberedelse
• 13 timer/2%
• 413 timer/52%

similar documents