OZ_19_Ekologicke chovani na pracovisti

Report

Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“
 Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.
 Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236
 Tematická oblast: Člověk a ochrana zdraví
 Autor: Ing. Iveta Kubistová
 Téma: Ekologické chování na pracovišti
 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_OZ_19_EKOLOGICKE
CHOVANI NA PRACOVISTI
 Datum tvorby: 23.8.2013
 Anotace: materiál určen k procvičení ekologické problematiky
 Klíčová slova: ekologické materiály, recyklace
Ekologické chování na
pracovišti
 Třídění
odpadu je dnes již běžnou
součástí ekologického chování firem.
 Některé
produkty denní potřeby v
kancelářích jsou vyráběny z
ekologických materiálů, které jsou
recyklované a následně dále v přírodě
snadno rozložitelné.
 Jedná se například
 spisové desky
 papíry
 složky
 bloky
 rychlovazače
 pořadače
 lepicí pásky
 balící materiály
o:
 Pokud
se chceme i na pracovišti
chovat ekologicky a šetrně k
životnímu prostředí, tak můžeme
využívat služeb těch dodavatelů,
kteří nabízejí tzv. eco-friendly
výrobky.
 Úloha:
 Zkuste
vysvětlit pojem eco-friendly
produkt.
 Eco-friendly znamená být přátelský k
přírodě. Eco-friendly produkty jsou ty,
při jejichž výrobě je dbáno na postupy
šetrné vůči přírodě. Je hlavně o
výrobky z recyklovaných materiálů.

Má smysl dát starým věcem jiný rozměr a
funkci.

Zdroje:
Ekologické chování: ekologické chování. [online]. [cit. 2013-0823]. Dostupné z: http://www.vybavujemekancelar.cz/clanek/ekologick%C3%A9-chov%C3%A1n%C3%ADv-kancel%C3%A1%C5%99i
 Eco-friendly: produkt. [online]. [cit. 2013-08-23]. Dostupné z:
http://www.mwl.cz/shop/eco_friendly
 Galerie Klipart


similar documents