Det digitale nationalbibliotek

Report
Det digitale nationalbibliotek
Digitale materialer på
Det Kongelige Bibliotek
Lisbet Crone Markussen, forskningsbibliotekar
Nationalsamlingsafdelingen, Nationalbiblioteket
Tre grupper digitalt materiale
• Født digitalt materiale
• (Retro)digitaliseret materiale
• Høstet materiale
Født digitalt materiale
= materiale, som kun findes i en digital version
Vi arbejder på at finde systemer og retningslinjer for at
kunne modtage, forvalte og bevare født digitalt
materiale (fx ebøger, digitale noder, etidsskrifter osv.)
Mange udfordringer:
• Utallige formater
• Enorm mængde af materialer
• Værket skal overvåges og formateres, så det kan bevares
• Kuratering/udvælgelse: hvilken version
• Kombinerede materialer: hvordan gemmer man fx en
ebog med lyd, video i osv.
(Retro)digitaliseret materiale
= materiale, som oprindeligt var fysisk (bog, billede
osv.), men er blevet skannet
Hvorfor digitalisere fysisk materiale?
• Efterspørgsel – kan bruges af flere uden at slide på original
• Bevaring – skrøbeligt materiale (fx billeder)
• Formidling – særligt materiale, vi betragter som skatte eller har
”reklameværdi” (fx Søren Kierkegaards skrifter, Daells
Varehus’ kataloger)
• Understøttelse af forskningsprojekter (fx kildemateriale) eller
deltagelse i vigtige begivenheder (fx 1864-fotografier)
Retrodigitaliseret materiale
Digitalisering on Demand af læsesalsklausuleret materiale
• Alle danske bøger op til 1600 er digitaliseret
• Danske bøger 1601-1700 under digitalisering
• Danske bøger 1701-1900 kan bestilles vederlagsfrit som ebog
af alle borgere
• Danske bøger 1900- er omfattet af ophavsretsloven og kan
derfor ikke gøres tilgængelige som ebøger endnu
Danmark set fra luften – et crowdsourcingprojekt
• Unik samling af luftfotografier fra 1900-tallet skannet og
udgivet i en digital platform
• Brugerne kan placere billederne korrekt og dermed optjene
point
• http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/
Høstet materiale
= materiale, som indsamles igennem Netarkivet
Netarkivet (Det Kongelige Bibliotek/Statsbiblioteket) indsamler
og bevarer den danske del af internettet gennem ”høstninger”.
Indsamling i henhold til Pligtafleveringsloven 2005: ”Materiale,
som offentliggøres på elektroniske kommunikationsnet”
Dansk kultur (i bred forstand) på internettet
• alle netsteder under .dk-domænet
• andre relevante kriterier:
• skrevet på dansk
• skrevet af/om danskere
• rettet mod et dansk publikum
Netarkivet/høstet materiale
Automatisk indsamling
• vha. webcrawler-teknologi (høstere)
3 strategier
• tværsnitshøstning 4 gange årligt (KB)
• sikrer det brede billede
• selektiv høstning af 80 netsteder (SB)
• sikrer billedet af hyppigt opdaterede netsteder
• begivenhedshøstning (KB/SB)
• fx 2014: MGP 2014, EU valg, se og hør skandale
• Enormt arkiv: Over 500 Terabyte. Hvis det var en mp3fil ville man kunne spille musik i omkring 1000 år
kontinuerligt! Og printede man alle 0er og 1-taller på
papir, ville stabelen nå længere end til månen.
Netarkivet
• Arkivet rummer følsomme persondata og hele
arkivet kategoriseres derfor i udgangspunktet
som følsomt
• der kan kun gives adgang til forskere til
videnskabelige formål efter ansøgning
• skal der forskes i følsomme persondata skal
Datatilsynet give tilladelsen
• skal der ikke forskes i følsomme persondata, kan
nationalbibliotekerne give adgangen
• Netarkivet arbejder for en bedre adgang
• også for offentligheden
• evt. udvalgte dele af materialet
Det Kongelige Biblioteks digitale materiale
Vi har både større korpora, som tilgængeliggøres
og mindre samlinger, der specialformidles
Væsentlig forskel mellem biblioteker, som køber
sig adgang til digitale samlinger
(universitetsbiblioteket, folkebiblioteker) og
Nationalbiblioteket, som EJER sine digitale og
fysiske samlinger gennem pligtaflevering og
kulturarv
 Ansvar for og udfordringer med bevaring og
formidling
Fysiske samlinger
Stadig masser af fysiske samlinger
• Danske samlinger – bøger og tidsskrifter, udenlandske danica
• Småtryk
• Billeder – portrætter, gruppebilleder, topografi, kobberstik, litografier
etc.
• Kort – danske og udenlandske – gamle og nye – digital udfordring
(meget dynamisk)
• Orientalia (orientalsk samling)
• Judaica (jødisk samling)
• Musik – noder – manuskripter og tryk + afgrænsede
indspilningssamlinger
• Teater – Dramatisk Bibliotek – rollehæfter, teaterarkiver
• Dansk folkemindesamling – immaterielle kulturarv
• Håndskrifter – fra kulturpersonligheder og videnskabsfolk, gamle og
nye samlinger, større arkiver
• Boghistorisk samling – mange gamle bøger, inkunabler (bøger før
1500), bogbindskulturen
Oversigt over Det Kongelige Biblioteks digitale
samlinger:
http://www.kb.dk/da/nb/materialer/eressourcer/index.html
Eksempler:
Søren Kierkegaards manuskript til Begrebet Angest:
http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/HA/emss/kierkegaard_angest.html
Daells Varehus:
http://www.kb.dk/pamphlets/dasmaa/2008/feb/daellsvarehus/da/
Partiprogrammer 1872http://www.kb.dk/pamphlets/dasmaa/2008/feb/partiprogrammer/da/
Spørgsmål og
diskussion

similar documents