Resultat på det statslige område

Report
Kendetegn for IDAs/DdLs nye statslige OK
IDA/DdL-overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten,
men har enkelte resultater, der er specifikke for IDA/DdL
Forliget er 2-årigt. Det vil sige, at der skal forhandles ny overenskomst med virkning fra den 1. april 2015
IDA: Ingeniørforeningen, IDA
DdL: Den danske Landinspektørforening
Hvem forhandler IDA for?
Cand. Polyt. (Civilingeniør)
Akademiingeniør
Diplomingeniør
Cand.scient. i datateknik
Cand.scient. i human ernæring
Cand. Techn. Al (Levnedsmiddelkandidat fra levnedsmiddel-, kødindustri og mejerilinjen)
Cand. Scient. Med.
Cand. Brom. (Bromatolog)
Teknikumingeniør
Eksportingeniør
Levnedsmiddelingeniør
Cand. geom. - Landinspektør
Cand.scient.techn.
Hvem forhandler IDA for?
IDAs uddannelsesbilag
IDA forhandler overenskomst for uddannelser nævnt i overenskomstens
uddannselsesbilag, fx ingeniører.
Anden uddannelse, fx cand.scient.
• Kan være medlem af IDA pga. aftaler om frit organisationsvalg indgået med DM, GL,
DJØF m.fl.
• AC-fællesoverenskomsten for akademikere på det statslige område gælder - ikke
IDA/DdL-overenskomsten.
Men i øvrigt indgår fritvalgsmedlemmet i klubben på lige fod med øvrige medlemmer. Man
kan derfor være med til valg af tillidsrepræsentant og få sine interesser ved fx
tillægsforhandlinger og andre faglige spørgsmål varetaget af tillidsrepræsentanten. Endelig
kan man gøre brug af IDAs forskellige medlemstilbud.
.
Forhandlingsresultat på det statslige område
Overenskomstens dækningsområde
Overenskomstens dækningsområde er udvidet.
• Kandidatuddannelser, der gennemføres med udgangspunkt i en
professionsbacheloruddannelse omfattes af overenskomsten, når kandidatuddannelsen
fremgår af IDA/DdLs overenskomst, og der er tale om akademisk arbejde.
• Forhandlingsretten for cand.scient.techn. tilfalder IDA
• Nye teknisk videnskabelige kandidatuddannelser optages i overenskomsten
Staten
2013
2014
I alt
1. april
1. april
I alt
0,82
0,80 %
1,62 %
Reguleringsordning
(2014=skøn)
-0,82 %
0,30 %
-0,52 %
Samlet resultat
0,00 %
1,10 %
1,10 %
Rammen
Generelle lønstigninger
Generelle lønstigninger
2013: 0,00 pct.
2014 (skøn): 1,10 pct. (0,80 + 0,30)pct.
Reguleringsordningen
Reguleringsordningen er bevaret uændret
Reguleringsordningen sikrer parallelitet
Individuelle lønforhandlinger
Forsøgsordningen med mulighed for lokalt at aftale individuelle lønforhandlinger bliver nu
permanent.
Delpension
• Mulighed for delpension ved nedgang i arbejdstid
• Ansatte på delpension er omfattet af overenskomstens regler
TR-bemærkning
Bedre mulighed for at vælge mere end 1 tillidsrepræsentant, når en institution har flere
geografisk adskilte arbejdspladser.
Trivsel og samarbejde
I overenskomstperioden sættes der fokus på trivsel (projekt).
Samarbejdsaftalen er blevet fornyet, så den er blevet mere operationel og brugervenlig
for at fremme et konstruktivt lokalt samarbejde baseret på tillid og dialog.
Introduktionsstillinger
For dimittender, der har været ledige, er der mulighed for at indgå aftale om en
introduktionsstillinger:
• 80 % af begyndelseslønnen
• Arbejdsgiveren har pligt til at yde efteruddannelse
Kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling – SCK bliver til Kompetencesekretariat, udvalgsstruktur forenkles
Den statslige kompetencepakke er videreført ved OK13. Dvs. at der fortsat kan ske kompetenceudvikling for:
• den enkelte
• en personalegruppe, fx akademikergruppen
• hele arbejdspladsen
Projekter af særlig relevans for IDA og DdL
IDA og DdL vil i overenskomstperioden etablere et eller flere projekter efter nærmere aftale med moderniseringsstyrelsen, som
tager udgangspunkt i forhold, der er særligt relevante for IDA/DdL.
Det er dog allerede nu aftalt, at projekterne blandt andet skal tage afsæt i følgende to emner:
1. Trivsel på arbejdspladsen
2. Design og ledelse af projekter i netværk
Universitets- og forskningsområdet
Forhøjelse af tillægget til lektorer og seniorforskere fra 87.900 til 89.-100 kr./år
(grundbeløb 31. marts 2012).
I samarbejde med AC afholdes en konference om psykisk arbejdsmiljø og dialog mhp. at øge
fokus på det psykiske arbejdsmiljø på universiteterne.
Erhvervsakademier og professionshøjskoler
• Nye regler om arbejdstid og nye tillæg (stillingsstruktur)
• For ansættelser efter den 1. august 2013
Erhvervsgymnasier
• Nye regler om arbejdstid og ny tillægsstruktur med forhøjede tillæg (stillingsstruktur).
• Resultatet indebærer ensartede arbejdstidsvilkår for alle gymnasiale lærere.
• Reglerne gælder for alle lærere med virkning fra den 1. august 2013
Diplomingeniøruddannelsen
Ingen ændringer

similar documents