Hovedsætninger og ledsætninger

Report
Kommakursus
”light”
Middelfart Gymnasium 2009
Hovedsætninger og
ledsætninger
 Hvis man ikke kan identificere
hovedsætninger og ledsætninger, kan
man ikke sætte korrekte kommaer!!
 Så lær at kende forskel på en
hovedsætning og ledsætning, så kan du
også sætte komma.
Hovedsætninger &
ledsætninger
 En hovedsætning er en selvstændig
sætning, der ikke er led i en anden
sætning
 De ved, at det er fedt at lære grammatik
Hovedsætninger &
ledsætninger
 En ledsætning fungerer som et led i en
anden sætning
 De ved, at det er fedt at lære grammatik
Måder at identificere en
ledsætning analysemetoden:
 Ledsætninger kan kendes på, at de på
én gang er sætninger og sætningsled.
De:
 Indeholder et finit verbal + subjekt
 Er fx. subjekt, objekt eller adverbial i en
anden sætning.
 De rejste, så snart papirerne var i orden.
 Alle så, at han kom for sent.
Måder at identificere en
ledsætning: Huskereglen
 Hun siger, at hun ikke kan komme i dag
 Hun kan ikke komme i dag
Hvad er huskereglen?
?
Huskereglen
 Hun siger, at hun ikke kan komme i dag
 Hun kan ikke komme i dag
Hvad er huskereglen?
I ledsætninger står ’ikke’ mellem subjekt
og verballed.
Ledsætningsindledere
 De ord, der forbinder sætningsdelene
(konjunktionerne), bestemmer, om den
følgende sætning er underordnet den
forudgående, eller om den er sideordnet.
 Det ses ved:
 Pigerne spiser og drengene drikker
 Pigerne spiser, mens drengene drikker
Ledsætningsindledere
 De underordnede er: og, men, eller og
derfor/så
 De sideordnede er alle de andre
 Fx: som, der, at, under, fordi, imens, da,
hv-ord (hvis, hvem, hvad, hvor, hvorfor,
hvordan) + en masse flere
!
Find ledsætningen
 De ved at hammeren falder hvis de ikke
betaler
 Ingen har sagt at det skal være nemt
 De sviner hvor de kan komme til det
 Hvorfor fortæller hun at de bliver glade?
 For at alle kan følge med går vi roligt
frem.
Og så endelig
kommer vi til
kommaerne!
,
Historien om kommakrigen i
Danmark:

I 1996 udbrød en lang og blodig kommakrig i
Danmark.
Dansk sprognævn anbefalede et nyt komma og
ville lade det så velkendte grammatiske komma
lide en pinefuld død.

Men det grammatiske komma ville ikke dø…

Historien om kommakrigen i
Danmark: valgfrihed


I 2003 måtte Dansk Sprognævn erkende,
at folket ikke ville tage det nye komma til
sig og lavede nye regler.
I det nye system er der en indbygget
valgfrihed, der afspejler det traditionelle
grammatiske komma og det nye komma.
Kommagrundreglerne



Den nye måde at sætte komma er – på nær en
vigtig undtagelse - identisk med det traditionelle
grammatiske komma.
En vigtig undtagelse - vil du sætte komma foran
ledsætninger eller ej?
Tag stilling og vær konsekvent i dit valg!
Kommareglerne: der sættes
komma
Mellem
helsætninger
Vinden peb, og tordenen rullede.
Lyset gik ud, og musikken standsede.
Mellem sideordnede
ledsætninger
Hvis du har tid og lyst, og hvis du
har råd til det, er du hjertelig
velkommen
Opremsning
Han havde dansk, matematik og
engelsk
Der sættes komma
foran men
Der kan
sættes komma
foran ledsætninger
Jeg tror, at eleverne har forstået
kommareglerne.
Jeg tror at eleverne har forstået
kommareglerne.
Der sættes altid
komma efter
ledsætninger
Hvis det bliver godt vejr lørdag, skal
vi i skoven.
Eksempler på det valgfrie
komma:
 Med startkomma:
 Vi forventer, at det
bliver regnvejr.
 Vi ved ikke, hvilke af
de nye elever der
kommer i elevrådet.
 Hvis det bliver godt
vejr i morgen, og hvis
vi kan få fri, skal vi i
skoven.
 Uden startkomma:
 Vi forventer at det
bliver regnvejr.
 Vi ved ikke hvilke af
de nye elever der
kommer i elevrådet.
 Hvis det bliver godt
vejr i morgen, og hvis
vi kan få fri, skal vi i
skoven.

similar documents