Letöltés

Report
A KELER Csoport szolgáltatásai a
CEEGEX-en
2012. december 3.
Continental Hotel Zara****
Tartalom
1. A KELER Csoport bemutatása
2. A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX számára
3. Kockázatkezelés
4. A taggá válás folyamata, számlanyitás, szerződések
5. Díjak, tesztelési lehetőségek és további teendők
6. Kérdések és válaszok
2
KELER Csoport
Legfontosabb adatok
millió EUR konszolidált EBITDA 2011-ben
8
68,2
millió EUR konszolidált sajáttőke (2011 év vége)
7.500
a BÉT-nek elszámolt és klíringelt ügylet naponta
82
millió MJ átlagos napi forgalom elszámolása az NFKP-n
5,5
GWh átlagos napi forgalom elszámolása HUPX-en
86,3
1.
százalék elégedett ügyfél a 2012-es felmérés szerint
az az elszámolási szolgáltatások innovációjában a régióban
3
A KELER Csoport bemutatása
A KELER Rt.
megalakulása
1993
Korlátozott banki
licensz
megszerzése
2004
KELER KSZF
létrejötte
2008
KELER KSZF működésbe
lép és átvesz bizonyos
feladatokat a KELER-től
2009
A KELER KSZF
Az energia
KELER KSZF
kiterjeszti a
elszámolások
kiterjeszti a
szolgáltatásait a
kiterjesztése a szolgáltatását
HUPX –re és NFKP-re HUPX PhF-re
EPEX-re
2010
2011
2012
A KELER aláírja a
T2S csatlakozási
szerződést
Tulajdonosi struktúra
Célcsoportok

Bankok

Brókerházak

Kibocsátók

Letétkezelők

Központi elszámolóházak és
értéktárak

Alapkezelők

Energiakereskedők

Magyar Nemzeti Bank

Államadósság Kezelő Központ
KELER KSZF
kiterjeszti klíring
szolgáltatását a
CEEGEX-re
2013
A független, teljes körűen
meghatalmazott KELER KSZF
megkezdi működését
2016
20??
A KELER
hivatalosan is belép
a T2S-be
A KELER Csoport ügyfeleinek
köre jelenleg Európa szerte 10
országra terjed ki
Földrajzi célterület

Főképpen Magyarország, és a középkelet/ dél-európai régió

Nyugat-európai ügyfelek
4
KELER Csoport
Stratégiai lépések és törekvések
A KELER CSOPORT 2010-BEN KILÉPETT AZ ENERGIAPIACOKRA, EZZEL LEFEKTETTE A RÉGIÓS ELSZÁMOLÓHÁZ ALAPJAIT
•
NFKP: a hazai gázpiacot megreformáló, a kiegyenlítő gáz hatékony kereskedését lehetővé tévő platformon kötött ügyletek klíringjének
és pénzügyi teljesítésének kialakítása
•
HUPX Spot: a régiós babérokra törő áramtőzsdén általános klíringtagság megszerzése a hazai ügyfelek kiszolgálása érdekében
AZ ENERGIAPIACI JELENLÉT FOKOZÁSA
•
Szolgáltatás kiterjesztése HUPX PhF és EPEX piacokra
•
További tervek az EEX és a CEGH piacok bekapcsolására
•
A KELER KSZF és a CEEGEX megállapodása a CEEGEX klíringszolgáltatásainak elvégzésére
•
További terjeszkedés a régiós gáztőzsdék irányába a tervek között szerepel
ÖNÁLLÓ KLÍRINGHÁZ LÉTREHOZÁSA
•
A KELER Csoport középtávú stratégiájának megfelelően 2013. január 1-el a KELER KSZF funkcionálisan is különválik a KELER Zrttől, így létrejön a független klíringház
•
Az önálló klíringház tőkéjét a tulajdonosok megemelik
•
A klíringház az EMIR előírásainak és a piaci igényeknek teljes mértékben megfelel
•
Fenntartható, versenyképes működést és további terjeszkedést tesz lehetővé
•
Teret nyit a további terjeszkedés irányába
SZINERGIÁK KIHASZNÁLÁSA
•
A KELER Csoport kifejezett törekvése, hogy kihasználja, és Ügyfelei javára fordítsa a piacok közti szinergiákat

Hosszú távon csökkenő díjak

Kedvezőbb garanciarendszer
5
Tartalom
1. A KELER Csoport bemutatása
2. A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX számára
3. Kockázatkezelés
4. A taggá válás folyamata, számlanyitás, szerződések
5. Díjak, tesztelési lehetőségek és további teendők
6. Kérdések és válaszok
6
KELER Csoport szolgáltatásai
A CEEGEX-tagok részére
Üzletkötés
A KELER CSOPORT ÁLTAL A CEEGEX TAGOK RÉSZÉRE
VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁROM KATEGÓRIÁJA:
•
A CEEGEX-en kötött ügyletek elszámolása és
teljesítése:

Üzletkötések valós idejű fogadása

Napi klíring

Pozíciók nyilvántartása

Pénzügyi pozíciók meghatározása
(árkülönbözet, vételár)

Biztosítékigény meghatározása

Napi elszámolási kivonat készítés

Pénzügyi rendezés
•
Nominálás
•
Számlázás
Üzletkötés
Üzenetek
Üzenetek
Letét
Letét
Klíring tag (ELADÓ)
Klíring tag (VEVŐ)
Pénz
Pénz
Pénzügyi teljesítés
Fizikai teljesítés
Nominálás
Kínálat/Betáplálás
Kereslet/Fogyasztás
KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNA: KID
► TELJES KÖRŰ, ZÁRT RENDSZER
•
Bérelt vonalon vagy interneten keresztül
► AZ NFKP ÉS HUPX ELSZÁMOLÁSOK
•
Fájl export/import funkció
TAPASZTALATAINAK HASZNOSÍTÁSA
•
STP (azonnal végrehajtott feldolgozás)
•
Kétnyelvű (magyar-angol)
► PIACOK
KÖZÖTTI SZINERGIÁK
7
KELER Csoport szolgáltatásai
Az elszámolás folyamata
8
KELER Csoport szolgáltatásai
Napi teljesítés és biztosítékrendezés
NAPI KLÍRING TELJESÍTÉSE – NAPONTA 8:15-IG
•
Spot piaci ügyletek vételára
•
Szállításban lévő fizikai határidős ügyletek napi vételára
•
Nyitott fizikai határidős pozíciók napi árkülönbözete
Pénzügyi nettósítás eredményeként
teljesítendő pozíció
NAPI BIZTOSÍTÉKIGÉNY RENDEZÉSE – NAPONTA 8:15-IG
•
Alapszintű pénzügyi fedezet (folyamatosan, indulást megelőzően)
•
Spot piaci és szállításban lévő fizikai határidős ügyletek alapján számított forgalmi
biztosíték
•
Fizikai határidős pozíciók alapján számított alapbiztosíték
Összevont napi rendezendő
biztosítékigény
9
KELER Csoport szolgáltatásai
Havi elszámolási feladatok, számlázás
AZ ADOTT
/ ÉVES HATÁRIDŐS KONTRAKTUS UTOLSÓ KERESKEDÉSI NAPJÁN A LEJÁRATIG
POZÍCIÓK FELBONTÁSA A MEGFELELŐ HAVI ÉS NEGYEDÉVES POZÍCIÓKRA (‚CASCADING’)
NEGYEDÉVES
NYITVA MARADT
TÁRGYHÓT KÖVETŐ ELSŐ BANKI NAPON
•
Kollektív garancia alap számítása
•
Vételár számla összeállítása, e-számla kiküldése (spot és fizikai határidős termék fizikai
szállítása)
•
Díjszámla összeállítása, e-számla kiküldése
HAVI KOLLEKTÍV GARANCIA ALAP
TELJESÍTÉSE
– HAVONTA 2. ELSZÁMOLÁSI NAP 8:15-IG
•
Spot piaci és szállításban lévő fizikai határidős ügyletek alapján számított forgalmi
biztosíték
•
Fizikai határidős pozíciók alapján számított alapbiztosíték
VÉTELÁR SZÁMLÁZÁS
•
Havonta egyszer, gyűjtőszámlán, amely minden ügyletet tételesen tartalmaz
•
Kompenzációs jegyzőkönyv
•
Számlázási megállapodás alapján
► NEMZETKÖZI BEST
PRACTICE-EK
ALKALMAZÁSA
► TELJES KÖRŰ
SZOLGÁLTATÁS
► SZÁMLÁZÁS A PRIMER
INFORMÁCIÓ-FORRÁSBÓL
ESZÁMLA
•
Új, korszerű és kényelmes lehetőség
•
A Nemzeti Adó – és Vámhivatal elvárásainak megfelel
•
Maximális biztonság
10
Tartalom
1. A KELER Csoport bemutatása
2. A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX számára
3. Kockázatkezelés
4. A taggá válás folyamata, számlanyitás, szerződések
5. Díjak, tesztelési lehetőségek és további teendők
6. Kérdések és válaszok
11
Kockázatkezelés
CEEGEX klíringtagság
CEEGEX KLÍRINGTAG
•
A KELER KSZF szabályzatban meghatározott feltételeket kielégítő,
•
CEEGEX kereskedési joggal rendelkező jogi személy lehet;
•
Kizárólag saját számlára jogosult klíringelni;
A CEEGEX KLÍRINGTAGSÁG
ELŐFELTÉTELEI
► HATÉKONYAN
•
Hatályos NFKP klíringtagsági jogviszony,
SEMLEGESÍTI A
•
Magyarországi székhely vagy telephely.
PARTNERKOCKÁZATOT
► A NEMZETKÖZI
GYAKORLATTAL
ÖSSZHANGBAN
KIALAKÍTOTT RENDSZER
12
Kockázatkezelés
CEEGEX klíringtagság
AZ ÜGYLETEK GARANTÁLÁSA
•
Az azonnali piaci CEEGEX ügyletek a CEEGEX pozíciós limitellenőrzést követően válnak validált és
befogadott ügyletté. - A KELER KSZF a CEEGEX pozíciós limitet meghaladó ügyletet nem fogadja be.
•
A KELER KSZF a gázpiaci ügyletek tekintetében kizárólag a pénzügyi teljesítésért vállal garanciát.
•
A fizikai teljesítés biztosítása NFKP ügylet esetében az FGSZ, CEEGEX ügylet esetében a teljesítésre
kötelezett CEEGEX klíringtag feladata.
A CEEGEX KLÍRINGTAGOK KÖTELEZETTSÉGEI
•
Folyamatosan megfelelni a tőke-, limit-, adatszolgáltatási- és egyéb követelményeknek,
•
Az előírt biztosítékokat, pénzügyi fedezeteket, kollektív garancia hozzájárulást a meghatározott
értékben, formában és határidőre rendelkezésre bocsátani.
13
Kockázatkezelés
Kockázatkezelési eszközök - áttekintés
Saját tőke
követelmény
Garancia rendszer
Limitek kezelése
Szankciók
Kényszerintézkedések
Biztosíték-eszköz
befogadás
14
Kockázatkezelés
Kockázatkezelési eszközök – Saját tőke követelmény
CÉLJA
• Partnerkockázatok csökkentése
MÓDJA
• Auditált mérleg és eredmény kimutatás benyújtása
MÉRTÉKE
• 75 millió Ft
•
Lehetőség van „tőkepótló biztosíték” elhelyezésére is
► EGYSÉGES,
VERSENYSEMLEGES
KÖVETELMÉNYEK
► HAZAI SZEREPLŐK
SZÁMÁRA IS
TELJESÍTHETŐ
SZANKCIÓK
• A Klíringtagsági szerződés rendkívüli felmondása
15
Kockázatkezelés
Kockázatkezelési eszközök – garancia rendszer
ALAPSZINTŰ PÉNZÜGYI
FEDEZET
•
ÁRKÜLÖNBÖZET
•
ELSZÁMOLÁS
(fizikai határidős)
ALAPBIZTOSÍTÉK
EGYÉNI
BIZTOSÍTÉKOK
•
• Forgalmi biztosíték
(másnapi piac)
• Alapbiztosíték
(fizikai határidős)
KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI
CEEGEX Spot
10.000.000 Ft
CEEGEX Fizikai határidős
10.000.000 Ft
Klíringjog megszerzésekor
egyszeri tétel
Bármely, a KELER KSZF által
elfogadott eszköz
Kötésár/előző napi és
aktuális napi elszámoló ár
eltéréséből adódó
veszteség/nyereség érték
Napi számítás és rendezés
HUF
Napi számítás és ellenőrzés
Bármely, a KELER KSZF által
elfogadott eszköz
Egyedi jelleggel
Bármely, a KELER KSZF által
elfogadott eszköz
CEEGEX Spot piac
• Historikus adatsorból várható
forgalom becslés
• Delivery-ben lévő ügyletek
• Minimum:10.000.000 Ft
CEEGEX Fizikai határidős
piac - SPAN algoritmus:
• Nyitott kötésállomány
függvénye
(vételre és eladásra is)
• Havi termék: A termék
értékének kb. 10%.
• Negyedéves termék: A
termék értékének kb 7%-a
FEDEZET
Szankció jellegű, egyedi fix
vagy % érték
KOLLEKTÍV
BIZTOSÍTÉKOK
GARANCIA ALAPOK
Mértéke: Biztosíték alapú
átlagérték 40%-a
KELER CSOPORT
SAJÁT ESZKÖZEI
1.
2.
3.
Saját vagyon
KELER készfiz. kezesség
Saját vagyon
200 M Ft-ig
8 Mrd Ft
200 M Ft-felett
Havi gyakoriság
Folyamatos
HUF
HUF
16
Kockázatkezelés
Kockázatkezelési eszközök – Limitek
Piac
Limit
Megnevezése
Módja
Ellenőrzés
gyakorisága
Mértéke
Szankciók
CEEGEX
spot
Pozíciós limit
Megköthető vételi
ajánlatokat korlátozza
Folyamatos
(KSZF)
Elhelyezett biztosítékok
mértéke csökkentve a
fizikai futures igénnyel
Nem léphető át, az
üzletkötés
visszautasítódik
CEEGEX
fizikai
határidős
Tőkepozíciós
limit
Az alapbiztosíték
követelmény / saját tőke
arányát méri
Naponta
400 % KPÜF nélkül
800 % KPÜF
KPÜF kivetés, klíringjog
felfüggesztés, pozíció
zárásra kötelezés
CEEGEX
fizikai
határidős
Piaci pozíciós
limit
A piaci részesedés
arányát méri
Naponta
Teljes piaci nyitott
kötésállomány 20%-át
meghaladó pozíció
KPÜF kivetés, klíringjog
felfüggesztés, pozíció
zárásra kötelezés
17
Kockázatkezelés
Kockázatkezelési eszközök – Szankciók
LEHETSÉGES OKAI
• Saját tőke követelmény elégtelensége
•
Biztosíték fedezetlenség
•
Pénzügyi teljesítés elmulasztása (pénzügyi fedezetlenség elszámoláskor, díjfizetéskor)
•
MEH/FGSZ általi felfüggesztés
•
Klíringtagság feltételét képező más szerződés megszűnése
•
Limitek átlépése
•
Helyszíni vizsgálat eredménye alapján
KÖVETKEZMÉNYEI
•
KELER KSZF csak pénzügyi pozíciót javító ügyleteket fogad be (eladás)
•
Kiegészítő pénzügyi fedezet kivetése
•
Klíringjog felfüggesztése
•
Klíringtagság megszüntetése
•
Helyszíni vizsgálat elrendelése
18
Kockázatkezelés
Kockázatkezelési eszközök – Kényszerintézkedések
CÉLJA
•
Pénzügyi teljesítés biztosítása minden körülmények között
INTÉZKEDÉSEK
NAPI/HAVI ELSZÁMOLÁS PÉNZÜGYI NEMTELJESÍTÉSE ESETÉN
•
Klíringtagi egyéni biztosíték eszközök elvonása / kényszerértékesítése
•
Klíringtag szabad rendeltetésű saját eszközeinek elvonása
•
Garancia alap klíringtagi saját hozzájárulás felhasználása
•
Teljes garancia alap felhasználása
•
Klíringtag más gázpiachoz kapcsolódó egyéni biztosíték eszközök elvonása / kényszerértékesítése
•
KELER KSZF saját eszközeinek felhasználása (200M Ft-ig)
•
KELER készfizető kezességének igénybe vétele (8mrd Ft)
•
KELER KSZF fennmaradó eszközeinek felhasználása (200M Ft-on felül)
19
Kockázatkezelés
Befogadási kondíciók, kollaterál
A KELER KSZF ÁLTAL
SZABÁLYOZÓ
TÁMASZTOTT MARGIN KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS BIZTOSÍTÁSA
IRATOK
•
Hatályos értékpapír és deviza befogadási kondíciós listák
•
Hatályos bankgarancia befogadási kondíciós lista
LEHETSÉGES
ESZKÖZÖK
•
Bankgarancia (max. 500.000.000 Ft, forma szöveggel, elfogadott bankoktól)
•
HUF, EUR és egyéb devizák
•
Állampapírok
•
Egyes részvények, kötvények
► PÉNZÜGYI
ESZKÖZÖK SZÉLES
NAPI
ÉRTÉKELÉS
•
Értékelőárak és
•
„Haircut”-ok alkalmazása
KÖRÉNEK
BEFOGADÁSA
20
Kockázatkezelés
Összefoglalás, további információ
CEEGEX
GARANCIA ELEM
Spot - alapszintű pénzügyi fedezet
PhF - alapszintű pénzügyi fedezet
CEEGEX KGA - minimum mértéke
Spot - minimum forgalmi biztosíték
PhF - minimum biztosíték
Összesen
CEEGEX ÉS NFKP
ÖSSZEG
10.000.000 Ft
10.000.000 Ft
5.000.000 Ft
10.000.000 Ft
0 Ft
35.000.000 Ft
GARANCIA ELEM
Spot - alapszintű pénzügyi fedezet
PhF - alapszintű pénzügyi fedezet
CEEGEX KGA - minimum mértéke
Spot - minimum forgalmi biztosíték
PhF - minimum biztosíték
NFKP alapszintű pénzügyi fedezet
NFKP KGA - minimum mértéke
NFKP minimum forgalmi biztosíték
Összesen
ÖSSZEG
10.000.000 Ft
10.000.000 Ft
5.000.000 Ft
10.000.000 Ft
0 Ft
10.000.000 Ft
5.000.000 Ft
10.000.000 Ft
60.000.000 Ft
LEIRATOK
•
Alapszintű pénzügyi fedezet
•
Garancia rendszer
•
Kollektív garancia alapok
SZABÁLYZATOK
•
•
KELER KSZF Általános Üzletszabályzat
► A PIACRA SZABOTT
BIZTOSÍTÉK- ÉS
GARANCIARENDSZER
► HUF-BAN IS
TELJESÍTHETŐ
BIZTOSÍTÉKOK
KELER KSZF Díjszabályzat
21
Tartalom
1. A KELER Csoport bemutatása
2. A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX számára
3. Kockázatkezelés
4. A taggá válás folyamata, számlanyitás, szerződések
5. Díjak, tesztelési lehetőségek és további teendők
6. Kérdések és válaszok
22
Tagsági feltételek - belépés
BELÉPÉSI FELTÉTELEK:
A KLÍRINGJOG GYAKORLÁSÁNAK
FELTÉTELEI:
 A Magyar Energia Hivatal engedélye a
tevékenység végzésére
 Auditált éves beszámoló megküldése
 Saját tőke feltétel:
• min. 75 M HUF
 Gázpiaci klíringtagsági szerződés
 A megfelelő szerződések megkötése
az FGSZ-szel
 Magyarországi székhely vagy
telephely
 Számlázásra vonatkozó megbízási
szerződés
 Szolgáltatási szerződés gázpiaci klíringtagok
számára
 KID elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer
használatára vonatkozó szerződés
 A megfelelő szerződések megkötése a
CEEGEX-szel
 Az alapszintű pénzügyi fedezet és a forgalmi
biztosíték feltételeinek való megfelelés
 Hozzájárulás a gázpiaci kollektív garancia
alapokhoz
NFKP TAGSÁGGAL RENDELKEZŐ ÜGYFELEK ÁLTAL TELJESÍTENDŐ KRITÉRIUMOK
 Gázpiaci klíringtagsági szerződés megújítása (kiegészítése)
FOLYAMATOS
MEGFELELÉS:
 Az NFKP-n és a CEEGEX-en kötött
ügyletek teljesítése
 A megfelelő szintű saját tőke és
biztosítékok megléte
 Hozzájárulás a gázpiaci kollektív
garancia alapokhoz
 Pénzügyi információk szolgáltatása
(éves pénzügyi jelentés)
 Megfelelés a KELER KSZF által
meghatározott követelményeknek
► EGYSÉGES,
VERSENYSEMLEGES
KÖVETELMÉNYEK
 Szolgáltatási szerződés gázpiaci klíringtagok számára megújítása
(kiegészítése)
► HAZAI SZEREPLŐK SZÁMÁRA
 Tagsági szerződés megkötése a CEEGEX-szel
► NFKP TAGSÁG SZÁMÁRA
 Számlázásra vonatkozó megbízási szerződés
IS KÖNNYEN TELJESÍTHETŐ
MINIMÁLIS ADMINISZTRÁCIÓ
 A megfelelő biztosítékok elhelyezése és a garancia alaphoz való hozzájárulás
23
Tagsági feltételek - dokumentumok
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
SZERZŐDÉSEK
Az új tagok által teljesítendő dokumentációs követelmények
1)
2)
3)
4)
Gázpiaci klíringtagsági szerződés
Szolgáltatási szerződés gázpiaci klíringtagok számára
KID elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer használatára vonatkozó szerződés
Számlázásra vonatkozó megbízási szerződés
5)
6)
7)
8)
9)
30 napnál nem régebbi cégkivonat
Hatályos alapító okirat vagy alapszabály
Auditált éves beszámoló
A Magyar Energia Hivatal által kiadott engedély
A 2007. évi CXXXVIII. Tv. ‚A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól’-nek
megfelelő kérdőív
10) Megfelelően aláírt ‘Aláírásbejelentő karton’ 2 példányban
11) Egy eredeti és legális aláírási címpéldány a felhatalmazott aláíróknak
12) Pmt. azonosítási adatlap tulajdonosi nyilatkozatra vonatkozó kitöltéssel (2. oldal),
cégszerűen aláírva;
24
Tartalom
1. A KELER Csoport bemutatása
2. A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX számára
3. Kockázatkezelés
4. A taggá válás folyamata, számlanyitás, szerződések
5. Díjak, tesztelési lehetőségek és további teendők
6. Kérdések és válaszok
25
Díjak
A CEEGEX ügyletek vonatkozásában
DÍJTÁBLÁZAT
KLÍRIGDÍJAK
•
Spot piaci klíring díj
•
Határidős piaci klíring díj
•
Határidős termék fizikai
szállítása
•
Belépési díj
•
0,75
Ft/MWh
3,00
Ft/egyszeri
0
Klíringtagsági díj
Ft/hó
224.000
•
Számlanyitási díj
Ft/egyszeri
0
•
Számlavezetési díj
•
KID felhasználói díj
•
Settlement díj
TAGSÁGI DÍJAK
SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK
MEGJEGYZÉSEK
3,00
10.000
Ft/hó
15.000 + Áfa
Ft/tranzakció
• CEEGEX Spot és NFKP tagsági díj szempontjából közös piacnak tekintendő
• Költséghatékony csatlakozás a rendszerhez
• Hosszú távon fenntartható
600
► KÖLTSÉGHATÉKONY
CSATLAKOZÁS
► HAZAI SZEREPLŐK
SZÁMÁRA IS KÖNNYEN
TELJESÍTHETŐ
► ÁTLÁTHATÓ, TERVEZHETŐ
DÍJSTRUKTÚRA
26
Tesztelési lehetőségek
TESZTELÉS IDŐPONTJA (CEEGEX-KELER-ÜGYFELEK)
 2012. december 10-14. (naponta 11:00 – 14:00)
TESZTELÉS IDŐPONTJA (CEEGEX-KELER-FGSZ-ÜGYFELEK)
 2012. december 17-21. (a pontos forgatókönyvet a hét végéig megküldjük)
TESZTELÉS FOLYAMATA
 Jelentkezés a tesztre
 2012. december 5-ig a KELER Service Desknél lehetséges email-en:
[email protected]
 A tesztelés feltétele a teszt KID megléte
 Teszt KID csak a KELER-ben számlával rendelkező ügyfelek számára
telepíthető.
 Azon ügyfeleknek akik nem rendelkeznek számlával szükséges a „KID
elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer próbahasználatára vonatkozó
egyedi megállapodás” aláírása.
► A TESZTELÉS SORÁN
MEGISMERHETŐEK A
FOLYAMATOK
► A TESZTELÉS ELŐSEGÍTI A
BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉST
 A tesztelés során kereskedhető instrumentumok:
A tesztelés során az adott napon kereskedhető instrumentumok körét a CEEGEX
határozza meg.
27
További teendők
•
Keler Csoport részéről a
csatlakozáshoz szükséges
szerződések, dokumentumok
megküldése
2012. DECEMBER 5.
•
Tesztre történő jelentkezés
2012. DECEMBER 10-14.
•
CEEGEX-KELER-Ügyfélteszt
•
CEEGEX-KELER-FGSZÜgyfélteszt
•
KELER KSZF Általános
Üzletszabályzatának és
Díjszabályzatának
hatálybalépése
2012. DECEMBER 4.
2012. DECEMBER 17-21.
2013. JANUÁR 1.
► A SIKERES INDULÁS
ÉRDEKÉBEN
ELENGEDHETETLEN A
HATÁRIDŐK BETARTÁSA
2013. JANUÁR 2.
•
CEEGEX első kereskedési napja
28
Tartalom
1. A KELER Csoport bemutatása
2. A KELER Csoport szolgáltatásai a CEEGEX számára
3. Kockázatkezelés
4. A taggá válás folyamata, számlanyitás, szerződések
5. Díjak, tesztelési lehetőségek és további teendők
6. Kérdések és válaszok
29
MÁTRAI KÁROLY
Tel: +36 1 483 6230
Email: [email protected]
HORVÁTH TAMÁS
Tel: +36 1 483 6232
Email: [email protected]
SERES CSABA
Tel: +36 1 483 6292
Email: [email protected]
SZARKA GERGELY
Tel: +36 1 483 6213
Email: [email protected]
NYÍRI SZABOLCS
Tel: +36 1 483 6187
Email: [email protected]
Web:
http://www.keler.hu
http://www.kelerkszf.hu
30
Lejáratkori felbontás (‚Cascading’)
•
A szállítási hónap szállítási napokra bomlik.
Q4
Q4
DEC.
A negyedéves kontraktus az utolsó
kereskedési napon havi kontraktusokra
bomlik, melyből a legközelebbi hónap a
szállítási hónap.
Q3
NOV.
•
Q4
OKT.
Az éves kontraktus az utolsó kereskedési
napon negyedéves és havi kontraktusokra
bomlik, melyből a legközelebbi hónap a
szállítási hónap.
Q3
SZEPT.
•
JÚL.
FELBONTÁS:
JÚN.
MÁJ.
ÁPR.
Q2
AUG.
MÁRC.
FEB.
JAN.
ÉV
31
Kivonatok
NAPI ELSZÁMOLÁSI KIVONATOK (PDF, XLS):
• Spot Piaci Kereskedési Kivonat
•
Spot Piaci Elszámolási Kivonat – Összesítő
•
Spot Piaci Elszámolási Kivonat – Részletező
•
Határidős Piaci Kereskedési Kivonat
•
Határidős Piaci Pozíciós Kivonat – Összesítő
•
Határidős Piaci Pozíciós Kivonat – Részletező
•
Szállítási Kivonat
•
Összevont Biztosítékigény Kivonat
•
Összevont Elszámolási Kivonat
HAVI KIVONATOK:
• Gyűjtőszámla a kereskedés eredményéről
•
Kompenzációs jegyzőkönyv
•
Díjszámla (eSzámla)
32

similar documents