TÜRKİYE`DE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK ÇALIŞMALARI VE ÖNERİLER

Report
Eylül 2013

Uçuş Emniyeti ve Sertifikasyon
 Uçuş Emniyeti
 Tasarım ve Üretim Faaliyetleri için Onaylar
 Sorumlular

Türk Havacılık Sanayii ve Sertifikasyon Faaliyetleri






Havacılık Sanayii Tarihçe
Havacılık Sanayii Durum Tespiti
Türkiye’ de Sertifikasyon Uygulamaları
Otorite Sertifikasyon Altyapısı Durum Tespiti
Türk Havacılık Sanayii Altyapısı Durum Tespiti
Değerlendirmeler
 Kazanımlar
 Öneriler
 Değerlendirme
UNCLASSIFIED
2
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
TÜRKİYE’DE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK ÇALIŞMALARI
VE ÖNERİLER
Uçuş Emniyeti ve Sertifikasyon
UNCLASSIFIED
3
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
 Havacılıkta sürdürülebilir bir
büyüme için uçuş
emniyetinin sağlanması
zorunludur.
UNCLASSIFIED
4
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
Uçuş Emniyeti
Teknik Uçuş
Emniyet Faaliyetleri
►Tasarım
►Üretim
►Bakım
Operasyonel
Operasyonel
Uçuş
Emniyet
Uçuşa
Faaliyetleri
Elverişlilik
►Havayolu İşletme Faaliyetleri
►Havaalanı işletme Faaliyetleri
►Hava Trafik Yönetimi
►Eğitim Faaliyetleri
►……
Uçuş Emniyeti
İnceleme İnceleme
Uçuşa Elverişlilik
►Emniyet İzleme
►Kaza/Kırım İnceleme
UNCLASSIFIED
5
►Uçuş Emniyeti Programları
►Kaza/ Kırım İnceleme
5
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
Faaliyet
Belge
Organizasyon Onayı
Hava Aracı Geliştirme
Tip Sertifikası (TC)
DOA
Diğer Ürün Geliştirme
Tip Sertifikası
DOA
Ekipman Geliştirme
ETSO Yetkilendirme
DOA veya A-DOA
Büyük Ürün Değişiklikleri
TC Değişiklik veya STC DOA
Küçük Ürün Değişiklikleri
Değişiklik Onayı
DOA (Zorunlu Değil)
Büyük Tamir Tasarımları
Tamir Onayı
DOA
Küçük Tamir Tasarımları
Tamir Onayı
DOA (Zorunlu Değil)
Üretim (Hava Aracı, Diğer
Ürün, Parça, Ekipman)
UE Belgesi, EASA
Form 1
POA (Duruma Bağlı)
•
•
•
DOA: Tasarım Organizasyon Onayı
POA: Üretim Organizasyon Onayı
A_DOA: Alternatif Tasarım Organizasyon Onayı
UNCLASSIFIED
6
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
SORUMLULAR
ULIUSLARARASI
DÜZENLEMELER
DEVLET
KANUNLAR VE İKİLİ
ANLAŞMALAR
OTORİTE
ALT DÜZENLEMELER
İŞLETME
……….
7
DÜZENLEMELER
UNCLASSIFIED
ULUSLAR ARASI
ORGANİZASYONLAR
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
TÜRKİYE’DE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK ÇALIŞMALARI
VE ÖNERİLER
Türk Havacılık Sanayi ve
Sertifikasyon Faaliyetleri
UNCLASSIFIED
8
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
1923 1930
UNCLASSIFIED
1950
1990
1980
9
2000
2010
9
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
SEKTÖR
MÜŞTERİ
KAPSAM
TSK
ASKERİ
YABANCI SON
KULLANICILAR
YABANCI FİRMALAR
SİVİL
TASARIM+ÜRETİM
YABANCI FİRMALAR
HAVA YOLU İŞLETMELERİ
UNCLASSIFIED
10
10
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
FAALİYET
PROJE
FİRMA
OTORİTE
Hava Aracı Geliştirme
HÜRKUŞ, A400M, A350
TAI
SHGM / EASA
Motor Geliştirme
OPERATİF İHA MOTORU TEI
SSM
ERCİYES, ARI T-38
TAI
SSM / Hv.K.K.lığı
MUHTELİF (Kabin içi)
THY-TEKNİK
SHGM / EASA
MUHTELİF (Kabin içi)
TCI
FAA (BOEING)
MUHTELİF
THY-TEKNİK
SHGM / EASA
MUHTELİF AVİYONİK
ASELSAN
-
KOLTUK
TSI
SHGM / EASA
BATARYA
ASPİLSAN
-
LASTİK
PETLAS
-
TAI
SHGM / EASA
SELEX
SHGM / EASA
Büyük Değişiklik
Küçük Değişiklik
Ekipman Geliştirme
MUHTELİF (AIRBUS,
Üretim
BOEING, EUROCOPTER…)
MUHTELİF
UNCLASSIFIED
11
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
Kanun /Alt düzenleme
Otorite
Askeri Havacılık
Sivil Havacılık
-
/
Kısmi
*
Evet / * Kısmi
*
-
SHGM
Yetkinlik
* Çalışmalar yoğun olarak devam etmektedir.
UNCLASSIFIED
12
12
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
 Havacılık sanayii şirketlerimiz değişik projelerde
tasarım ve üretim kapsamında; ana yükleniciler, askeri
ve sivil otoriteler tarafından değerlendirilmiş tasarım ve
üretim organizasyonu olarak yeterlilikleri onaylanmıştır.
 Havacılık sanayiimizin sertifikasyon ile ilgili kalifiye
personel ve tecrübe eksiklikleri mevcut proje
uygulamaları ile giderilmektedir.
UNCLASSIFIED
13
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
Organizasyon Firma
Organizasyon
Onayı
Kapsam
Otorite
TOYO
ERCİYES
SSM/Hv.K.K.lığı
DOA
HÜRKUŞ
EASA
THY-TEKNİK
DOA
Büyük
Değişiklik
EASA
TSI
A-DOA
Ekipman
EASA
TAI
POA
C2
EASA
SELEX
POA
C2
EASA
TAI
Tasarım
Üretim
•
•
•
•
TOYO: Tasarım Organizasyonu Yeterlilik Onayı
DOA: Tasarım Organizasyon Onayı
POA: Üretim Organizasyon Onayı
A_DOA: Alternatif Tasarım Organizasyon Onayı
UNCLASSIFIED
14
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
TÜRKİYE’DE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK ÇALIŞMALARI
VE ÖNERİLER
Değerlendirme ve Öneriler
UNCLASSIFIED
15
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
 Acil ihtiyaçları gidermek üzere hazırlanmış UE
Sertifikasyon mevzuat alt yapısı
 Sertifikasyon alan uzmanlıkları ve uzman havuzu
 Uyum gösterimi ve uyum kabulü için daha etkin planlama
ve proje takibi
UNCLASSIFIED
16
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
 Projelerde iyi tanımlanmış sorumluluk paylaşımı ve
yetkilendirme
 Projeye yayılmış uzmanlık bazlı kabul ve izlenebilirlik
 Nihai Kabullerin kısalması ve geri dönüşlerin azalması
(beklenti)
UNCLASSIFIED
17
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
 Havacılık Sanayi Kuruluşlarının tasarım ve üretim alt
yapısında gelişme ve tasarım ve üretim organizasyon
yapılarının onaylanması
 TAHO (Türkiye Askeri Havacılık Otoritesi) için denenmiş
süreçler
UNCLASSIFIED
18
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
 Kalıcı askeri havacılık otoritesinin kurulması ve ilgili
düzenlemeler ve uygulamalara yönelik olarak tüm
paydaşların bilgilendirilmesi.
 Askeri Sertifikasyon için sivil sertifikasyon kural ve
uygulamaları ve geçiş dönemi sertifikasyon
uygulamalarının örnek alınması
 Askeri havacılık otorite mevzuatının yalnızca Türk
tesciline girecek hava araçlarını değil, yurdumuzda
üretilecek ve yabancı devlet envanterine girecek devlet
hava araçlarını da kapsaması.
UNCLASSIFIED
19
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
 Askeri otoritenin oluşturulması sonrası, devam etmekte
olan projelerin mevcut geçiş dönemi sürecine göre
tamamlanması ve bu sürece göre yayımlanmış
belgelerin ilave bir uyum kabulü yapılmadan geçerli
olması.
 Sivil ve Askeri düzenlemelerin uçuşa elverişlilik
sertifikasyon destek faaliyetlerini (tescil, lisans, vb) de
içermesi.
UNCLASSIFIED
20
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
 Askeri ve sivil otoritelerin tecrübe paylaşımı.
 Askeri ve sivil otoritelerimizin yetkinliğinin uluslararası
alanlarda tanınması.
 Kalifiye personel ihtiyacı gidermek ve sürekliliğini
sağlamak için personel ve eğitim politikalarının
oluşturulması.
UNCLASSIFIED
21
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
 Sözleşme kurgu ve takvimlerinin tasarım ve sertifikasyon
süreçlerine uyumlu hale getirilmesi
 Kalite Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi, Sistem
Mühendisliği ve sertifikasyon faaliyetlerinin mükerrerliği
önleyecek şekilde planlanması ve sözleşme
maddelerinin buna göre hazırlanması.
 Uyum kabulleri esnasında tartışmaları azaltmak için,
sözleşmelerde ekipman model ve sayıları ile tasarım
çözümlerinin belirtilmesi yerine ihtiyaç duyulan
performans gereksinimlerinin belirtilmesi.
UNCLASSIFIED
22
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
 Müşteri malı ekipmanların kullanılması durumunda,
uyum kabulü esnasında tartışmaları azaltmak için,
yüklenici ve müşteri sertifikasyon yükümlülüklerinin
sözleşmede açık bir şekilde tanımlanması.
 Hava araçlarına takılacak ekipmanlar için yürütülen
geliştirme projelerinde ileride karşılanması zorunlu
sertifikasyon gereksinimlerine uyum göz önünde
bulundurularak planlama yapılması
önerilerinin dikkate alınmasının yararlı olacağı
değerlendirilmektedir.
UNCLASSIFIED
23
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
Ülkemizdeki havacılık kurum ve kuruluşlarında
sertifikasyon bilincinin yerleşmesi ve ilgili süreçlerin
hızla uygulamaya alınması Türk Havacılığı
açısından büyük önem arz etmektedir.
TUSAŞ bu konudaki bilgi birikimini havacılık sektörü
ile paylaşmaya hazırdır ve öncü kuruluşlar arasında
yer almaya olan kararlılığı ile ülkemize 21. yüzyılda
yeni ufuklar açmayı hedeflemektedir.
UNCLASSIFIED
24
A Turkish Armed Forces Foundation establishment
UNCLASSIFIED
25
A Turkish Armed Forces Foundation establishment

similar documents