Dronefly til særlige indsatser

Report
Dronefly til særlige indsatser
Idé Resumé/Forklaring
• Vi ønsker et til flere dronefly indkøbt til
særlige indsatser, fx brande i Albertslund eller
rocker/bande konflikter.
Formål
• Tanken er, at Lima10 eller efterforskningen kan
monitere eller afsøge større områder ved særlige
indsatser. Der kan fx være tale om brandene i
Albertslund, hvor der kan dannes et hurtigt overblik
over folk i området på og omkring gerningstidspunktet
eller som præventiv indsats, hvor området kan
overvåges af en enkelt mand fra stationen evt. i
kombination med fodpatruljer.
• Droneflyet kan endvidere bruges i forbindelse med
eftersøgning af savnede/bortgåede og lign. Indsatser.
Årsag
• Vi ønsker et ekstra værktøj, der kan indsættes
nemt i samarbejde med de øvrige enheder.
Valgmuligheder
• Dronen kan udstyres med forskellige typer af kamera, både
termisk, nat, gps osv.
• Dronen kan fås som en minihelikopter eller som en lille
flyver.
• Beredskabsstyrelsen har en helikopterlign. model, der kan
bruges til monitorering ved kemikalieulykker.
• Aalborg Universitet og SkyWatch har udviklet en model
(Huginn X1), der er specielt udviklet til myndigheder så som
politi, brand og redning.
Fordele
• At give politiet et effektivt billigt værktøj til
indsats i større områder.
• At kunne afsøge et område hurtigere end på
nuværende tidspunkt, hvor der oftest skal
gøres brug af mange hunde, der først skal
indkaldes og koordineres, hvis dronen fx
udstyres med varmekamera.
Risici
• En risiko er, at en drone kan falde ned pga.
dårligt vejrlig, en fejlstyring eller nedskydning
evt. kasteskyts el. lign.
Omkostninger
• Ralf Byrk oplyser, at dronerne kan købes fra
10.000 kr. og op. Afhængig af, hvilke typer af
kamera der tilkøbes vil prisen stige.
Tidsramme
• Personale skal uddannes i brugen af dronen,
men færdige modeller kan købes nu.
Økonomisk Balance
• Dronen i sig selv er en udgift men kan
supplere eller afløse eks. pingning af telefoner
og tilkald af hunde til eftersøgninger af
savnede/bortgåede

similar documents