Kapitel 1 - Luk Samfundet Op

Report
1 & 2 lektion: Samfundet og
samfundsfag – hvad er det?
1 & 2 lektion i undervisningsforløbet
”Samfundet og samfundsfagets
fagområder” baseret på kapitel 1 i bogen
Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen,
Forlaget Columbus 2014 2.udg.
Dagsorden
1. Hvad er samfundet og hvad er samfundsfag
2. Hvilke aktuelle nyhedshistorier præger
medierne?
3. Kan vi finde samfundet og samfundsfag i en
nyhedsudsendelse?
4. Fagområder og samfundet.
5. Mindmap
Samfundsfag handler om
samfundet
Men hvad er samfundet?
Samfundet kan defineres som
• Et menneskeligt fællesskab.
• En gruppe mennesker, der har noget tilfælles,
fx fælles normer, værdier og/eller
forestillinger.
Samfundsfag undersøger
menneskelige fællesskaber
- Men hvordan?
Fagområder
ØKONOMI
Fx socioøkonomi
SOCIOLOGI
Fx globalisering
Fx økonomisk
politik
Fx politisk
sociologi
POLITOLOGI
Sociologi
• Definition: Videnskaben om det sociale liv,
dvs. hvordan samfundet fungerer som helhed
og hvordan enkelte individer agerer i
samfundet.
Introduktion til sociologi
Sociologi
• Videnskaben om det sociale liv.
• Hvordan fungerer samfundet som helhed, og
hvordan agerer det enkelte individer i
samfundet.
• Det handler fx om, hvilken social status
individerne har, og hvilke sociale mønstre der
er i samfundet.
Centrale sociologiske begreber
• Sociale relationer er det der forbinder mennesker og får dem til at holde
sammen i grupper.
• Socialisation betyder, at vi mennesker ”opdrages” til at blive en del af
samfundet.
• Sociale aktører er mennesker med forskellige sociale relationer.
• Sociale strukturer er sociale relationer vi opfatter som stabile.
• Sociale roller er de positioner og den status, som forskellige personer har i
samfundet.
• Identitet betyder, at vi er bevidste om, at vi er et menneske med følelser,
tanker, sanser, fornuft osv., der er anderledes end andre mennesker.
Sociologisk magt
• Hvem har det bedste sociale netværk?
• Hvem er i stand til at definere, hvilke normer,
netværk, relationer, mønstre osv. der er
værdifulde i samfundet?
Økonomi
Definition: Videnskab om, hvordan
ressourcerne anvendes og fordeles i et samfund
Knappe ressourcer
• Der er knappe - og ikke ubegrænsede ressourcer i samfundet
• Fx er der ikke ubegrænset føde, ubegrænsede
transportmidler eller gratis
telekommunikation.
• Derfor prioriteres samfundets ressourcer.
Centrale økonomiske begreber
• Markedet er det sted, hvor køber og sælger mødes og
udveksler varer og tjenester.
• Penge er et middel, der gør det lettere at udveksle
ressourcer og kommunikere på markedet.
• En vare er et materielt produkt fx en telefon, et hus
eller et computerspil.
• En tjeneste er et ikke-materielt produkt, fx en times
massage eller en lektion i samfundsfag.
Økonomisk magt
• Hvem har den bedste adgang til varer og
tjenester?
• Hvem er i stand til at definere, hvad der er
værdifuldt?
Politologi
• Definition: Videnskaben om, hvordan et
samfund træffer forpligtende beslutninger i
fællesskab
Politologi – handler om at træffe fælles
beslutninger
Private beslutninger
• Hvem vil du være kærester
med?
• Hvad for noget tøj vil du gå
med?
• Hvilken religion vil du tro
på?
• Hvem vil du stemme på?
• Hvad vil du købe?
Offentlige anliggender
• Hvad skal vi gøre med fru
Jensens brækkede arm?
• Hvad gør vi med kriminelle?
• Hvis du bliver invalid?
• Hvis et andet land truer
med at invadere Danmark?
• Skal Danmark forsvare sig
med atomvåben?
Definition af politologi
• Videnskaben om, hvordan et samfund træffer
forpligtende beslutninger i fællesskab.
• Politologi handler fx om partier og lovgivning,
samt politiske holdninger, interesser og
konflikter
Politisk magt
• Hvem kan bestemme, hvad der er vigtigt at få
på den politiske dagsorden, og
• Hvilke beslutninger skal der træffes, fx hvilke
love.
Centrale begreber indenfor politologi
• Demokrati er den styreform, hvor befolkningen har indflydelse på
beslutningerne.
• Politiske aktører er sociale enheder, der fx forsøger at påvirke lovgivningen
eller befolkningens holdninger i et land. Der kan nævnes forskellige
aktører fx:
– Partier er en vigtig politisk aktør, der forsøger at tage stilling til og påvirker de
politiske beslutninger i et land.
– Folketinget der er den lovgivende magt.
– Regeringen der er den udøvende magt.
– Interesseorganisationer forsøger, at påvirke, Folketinget og regeringen til at
træffe bestemte beslutninger.
Øvelse
Placér jeres mindmap fra 1. lektion indenfor de
forskellige fagområder.
Fælles opsamling – se næste slide!
Fælles opsamling
ØKONOMI
POLITOLOGI
SOCIOLOGI

similar documents