Undervisning mærkning powerpoint 05_2013

Report
Velkommen til
temamøde
om
mærkning
Maj 2013
Michael D. Hansen
Program
• Velkomst
• Uddeling af noter
• Præsentation af mappe på internet med
kursusmaterialer
• Mærkning af færdigpakkede varer som
– Sælges fra egen virksomhed
– Som skal ud af huset
• Opsamling, evaluering og kursusmateriale
Hvad skal stå på etiketten?
Dine egne notater til Hotdog Pølse
Hvad skal stå på etiketten?
Recept på 20 kg Hotdogpølse
• 8 kg svinekød
• 5 kg snitte/fedt
• 5 liter vand
• 1,5 kg kartoffelmel
• 100 g Hotdog Krydderimix
• 150 g salt, natriumklorid
• 150 g nitritsalt med E250, konserveringsmiddel
• 100 g fosfat E451, stabilisator
• Rød farve, carminer E 120
NB! Recepten er ikke beregnet til fødevareproduktion!
Hvad skal stå på etiketten?
Hotdog Krydderimix
til hotdogpølser
Ingredienser:
50% peber,
30 % hvidløg (=0,15% rundes af til 0,2%)
10% chili
10% sennepsfrø (=10 g i 20 kg = 0,05%)
Færdigpakket
Hvad forstås ved færdigpakket?
• Fødevarer, som før og uden direkte
sammenhæng med salg er indesluttet i en
indpakning, der skal åbnes af forbrugere,
storkøkkener mv.
• Det ikke er muligt at ændre fødevaren uden at
ændre på indpakningen
Hvornår skal man ikke mærke?
•
•
•
•
•
•
Tilberedt i eget hus
Udleveres kun ved personlig betjening
Indpakningen sker foran kunden eller
Indpakning er kun sket til samme dag
Oplysninger kan fås ved forespørgsel
Kunden bliver ikke vildledt
– (ex. optøet kød)
Over disk
Færdigpakket –
lille mærkning
Færdigpakket – stor mærkning
Ud
af
huset
og sælges
af andre.
Færdigpakkede fødevarer skal mærkes
med følgende oplysninger:
§ 10
1) Producentens navn m.v. og oprindelsessted, jf. kapitel 4,
2) varebetegnelse, jf. kapitel 5,
3) angivelse af ingredienser, jf. kapitel 6, herunder mærkning med oplysning om
indhold af de allergene ingredienser, der er angivet i bilag 5,
4) mængdeangivelse af ingredienser, jf. kapitel 7,
5) alkoholindhold, jf. kapitel 8,
6) nettoindhold, jf. kapitel 9,
7) holdbarhedsangivelser samt særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter, jf.
kapitel 10,
8) evt. supplerende bestemmelser for dybfrosne fødevarer, jf. kapitel 11,
9) evt. supplerende bestemmelser for kød og kødvarer, jf. kapitel 12, for eksempel
tilsætningsstoffer
10) evt. supplerende bestemmelser for fisk og fiskevarer, jf. kapitel 13 og
11) coffeinindhold, jf. kapitel 14.
Stk. 2. Det er tilstrækkeligt at anføre oplysninger om allergene ingredienser jf. stk.
1, nr. 3, samt varebetegnelse, nettoindhold og holdbarhed for:
1) Færdigpakkede fødevarer, hvis største overflade er mindre end 10 cm2, og
2) glasflasker beregnet til genbrug, som har en uudslettelig mærkning, og derfor
hverken er forsynet med etiket, halsetiket eller krave.
Stk. 3. Ud over mærkningsreglerne i dette afsnit er der fastsat supplerende og
erstattende regler i andre afsnit i denne bekendtgørelse, og der kan være fastsat
supplerende eller erstattende regler i anden lovgivning.
En færdigpakket vares mærkning er
Anbragt PÅ varen
eller vedhæftet etiket
1) let læselig,
2) klart synlig,
3) uudslettelig og
4) anført på dansk eller på andre sprog, der kun
ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig
fra dansk.
Hvor er den fra?
• Alle fødevarer skal have et beskrivende
navn, en vare-betegnelse, fx 'Rullepølse'
eller 'leverpostej‘ – ikke KrusePostej.
• Ansvarlig for varen skal stå på emballagen.
Navn og adresse på producent / www-adr.
• Oprindelsesmærkning af oksekød
obligatorisk!
• Frivilligt at mærke med oprindelsessted.
Kunden må ikke vildledes.
Hvem er slagter Kruse?
www.slagterkruse.dk eller www.slagter-kruse.dk
Holdbarhedsmærkning
– Sidste anvendelsesdato
• Letfordærvelige fødevarer med risiko for forbrugerens
sundhed efter sidste anvendelsesdato
– Mindst holdbar til /mindst holdbar til og med
• Fødevarer, som har den rette kvalitet indtil mindst
holdbar til og med. Må ikke blive sundhedsskadelig ved
udløb af perioden.
– Opbevaringstemperatur og vejledning om særlig
brug, f.eks. fjernelse plastiktarm før stegning e.l.
– Pakkedato eller fremstillingsdato er ikke
nødvendigt, men kan være god information.
Hvor lang holdbarhed?
• Den fastsættes af DIG SELV!
• Skriv ned
hvordan du har undersøgt holdbarheden.
– Opbevaringstemperatur og tid,
– Forbrugerens belastning
– Håndtering, pyntning, slicening, vacuum,
indpakning
– Syn, lugt, smag
– Evt. laboratorieundersøgelser
Nettovægt - nettoindhold
• Netto = fødevaren uden vægt af emballage,
smuld, sugeservietter o.l.
• Faste fødevarer – gram eller kilogram
• Flydende fødevarer – liter eller milliliter
• Med lage, skal drænet vægt også skrives på,
fx. rejer i lage med og uden lage
Hvad skal stå på etiketten?
Hotdogpølse
Nettovægt: 432 g
Opbevares ved maks. 5°C.
Uåbnet: Mindst holdbar til: 31.05.2013
Efter åbning: Anvendes inden 5 dage.
Fremstillet af DSM mærknings kursus.
”IKKE FÆRDIG”
Tilsætningsstoffer anvendt?
Salg over disk
Ikke færdigpakkede produkter, der sælges
ved personlig betjening, skal ikke mærkes.
• Hvis kunden spørger, skal man oplyse:
– Hvilke tilsætningsstoffer, der er brugt.
– Hvilke allergener, der indgår.
– Hvor meget i %, der indgår af en karakteristisk
ingrediens, fx lever i leverpølse.
Allergener
• Når en ingrediens fra listen i
mærkningsbekendtgørelsens
bilag 5 eller et produkt afledt
heraf indgår i en færdigpakket
fødevare, skal det fremgå af
ingredienslisten, af varens navn,
eller oplyses særskilt.
Allergenlisten – ”bilag 5”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kornprodukter med gluten
Krebsdyr
Æg
Fisk
Jordnødder
Soja
Mælk
Nødder
Selleri
Sennep
Sesamfrø
Svovldioxid og sulfitter
Færdigpakket over disk
Færdigpakkede produkter, der er fremstillet i
og sælges med betjening fra samme butik, skal
derfor mærkes med:
• Tilsætningsstoffer anvendt.
• Indeholder allergener
• Øvrige oplysninger gives på forespørgsel:
– Hvilke tilsætningsstoffer, der er brugt.
– Hvilke allergener, der indgår.
– Hvor meget, der indgår af en karakteristisk
ingrediens, fx lever i leverpølse.
Hotdogpølse
Nettovægt: 432 g
Opbevares ved maks. 5°C.
Uåbnet: Mindst holdbar til: 31.05.2013
Efter åbning: Anvendes inden 5 dage.
Indeholder sennep. Tilsætningsstoffer anvendt.
Fremstillet af DSM mærknings kursus
(MININUM LILLE MÆRKNING)
Hotdogpølse
Nettovægt: 432 g
Opbevares ved maks. 5°C.
Uåbnet: Mindst holdbar til 31.05.2013
Efter åbning: Anvendes inden 5 dage.
Tilsætningsstoffer anvendt:
Konserveringsmiddel E250, stabilisator E451, farvestof E120
Indeholder allergener: sennep.
Fremstillet af DSM mærknings kursus
(EKS: LILLE MÆRKNING)
Færdigpakkede
fødevarer =
FULD mærkning
med alle oplysninger
ved salg under 1/3-reglen
(undtagen selve recepten)
Tilsætningsstoffer
Altid kategori og navn eller e-nummer.
– Også ved hjemmelavede varer.
Undtagelse! Teknisk hjælpestoffer, som ikke har funktion
i det færdige produkt. Med mindre de er allergene, fx
sulfit
• Kartoffelmel som antiklumpningsmiddel i revet ost.
• Overførte tilsætningsstoffer fra ingredienser under 2%
Tilsætningsstoffer
• Alle tilsætningsstoffer har sit eget Enummer og navn.
• E’et betyder, at reglerne er fælles i hele
EU.
• Tallet fortæller hvilken
kategori tilsætningsstoffet tilhører.
• Der er regler for, hvad tilsætningsstofferne må bruges til (positivlisten).
Positivlisten
Kategori (”familien”)
•
•
•
•
•
E 100-199: Farvestoffer
E 200-299: Konserveringsmidler
E 300-399: Antioxidanter
E 400-499: Stabilisatorer
E 500-599: Andre stoffer og til E 1599
Betegnelse (”navnet”)
• Kaldenavn og/eller E-nr.
• Nitrit og/eller E 250
HUSK allergenlisten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kornprodukter med gluten
Krebsdyr
Æg
Fisk
Jordnødder
Soja
Mælk
Nødder
Selleri
Sennep
Sesamfrø
Svovldioxid og sulfitter
Hotdogpølse
Nettovægt: 432 g
Opbevares ved maks. 5°C
Uåbnet: Mindst holdbar til 31.10.2013
Efter åbning: Anvendes inden 5 dage.
Konserveringsmiddel E250, stabilisator E451, farvestof E120
Indeholder allergener: sennep.
Fremstillet af DSM mærknings kursus
”ikke færdig STOR MÆRKNING”
Ingrediensliste – hvornår?
Ingrediensliste - hvornår?
• Mad, der er lavet af flere forskellige
råvarer (ingredienser), skal mærkes med
en ingrediensliste.
• I listen skal råvarerne stå i rækkefølge efter
faldende vægt.
–Det, der er mest af i varen, skal stå først.
Ingrediensliste – hvordan?
• Ordet ingrediens er obligatorisk og må ikke
forkortes eller erstattes.
• Ingredienser angives efter faldende vægt.
• Ingredienser, som fremhæves i navnet, med
billeder, som et karakteristika for produktet
eller lignende, skal angives med mængde. Fx.
% lever i leverpostej, % nødder i nøddepaté
Svinekød, spæk, vand, kartoffelmel, salt, krydderier, evt.
tilsætningsstoffer
Sammensatte ingredienser
• Indholdet i en sammensat ingrediens, skal
deklareres enkeltvist efter vægt i det samlede
produkt. Tilsætningsstoffer dog samlet.
– Kødbollerne i boller i karry
– Fiskeboller og kødboller for sig i forloren
skildpadde
• UNDTAGEN når den sammensatte ingrediens
udgør mindre en 2%:
– Krydderiblanding i en pølse
– Bacon i en baconpølse
Vand som ingrediens
• Hvis mængden af ”tilsat” vand ikke overstiger
5 % af færdigvaren, kan angivelsen af dette
vand udelades.
• Hvis vandet overstiger 5 % af færdigvaren, skal
hele mængden af vand indplaceres efter vægt
i den færdige vare.
• Fx lager og marinader
Hvad skal stå på etiketten?
Ingredienser: svinekød 40%, spæk, vand,
kartoffelmel, krydderier, salt,
konserveringsmiddel nitritsalt, stabilisator
fosfat, farvestof carmin
eller
Ingredienser: svinekød 40%, spæk 25%,
vand 25%, kartoffelmel 1%, salt 1%,
krydderier 0,5%, konserveringsmiddel
E250, stabilisator E451, farve E120.
Væsketab under produktion
Hovedregel
Ingredienserne angives
med faldende mængder,
som de indgår i recepten
Kød
skal som udgangspunkt altid
angives i procent (%) som det
indgår i recepten
Væsketab under produktion
Om ingredienserne angives i gram eller
procent, afhænger af kødprocenten efter
tørring.
Mængder angives i %, men
HVIS man kommer over 100% kød, skal
man angive
1xx gram kød per
100 gram færdigvare.
Eksempel 1
Eksempel 1: Salami
Til salami er brugt 60 kg svinekød, som defineret i bilag
1 i mærkningsbekendtgørelsen, og 40 kg øvrige
ingredienser, dvs. den totale indgående mængde er 100
kg. Vægten af færdigvaren efter tørring m.v. er 80 kg.
Mængden af svinekød, som skal angives, beregnes
derfor som følger:
Mængde svinekød = 60 kg / 80 kg *100 % = 75 %
Mængden af svinekød angives på varen som ”Svinekød:
75 %”
Eksempel 2
Eksempel 2: Salami med svinekød og oksekød
Til salami er brugt
41 kg svinekød, 41 kg oksekød og 18 kg øvrige ingredienser, dvs.
den totale indgående mængde er 100 kg. Vægten af
færdigvaren efter tørring m.v. er 76 kg. Mængden af kød, som
skal angives, beregnes derfor som følger:
Mængde kød = 82 kg / 76 kg *100 % = 108 %
Mængden af kød angives på varen som
”Til 100 gram færdigvare er anvendt 108 g kød (50 % svinekød
og 50 % oksekød)”.
Væsketab – andet end kød
Hvis der er andre karakteristiske
ingredienser end kød, tages de med.
Fx. kartoffel i kartoffelspegepølse.
Kommer man over 100%, selvom der er
under 100% kød, angives ingredienserne i
gram råvare pr. 100 g færdigvare.
Hvad skal stå på etiketten?
Efter kogning og røgning vejer
hotdogpølserne nu 18 kg (§ 31,2).
De har tabt 10%!
8 kg kød til 18 kg hotdogpølse, giver en
kødprocent på:
4/9 * 100 = 44%
Ingredienser:
Svinekød 44% , spæk, vand, kartoffelmel,
krydderier, salt osv…
Anprisninger
Vildledning er ulovlig
Præsentation af varen
• På tværs af alle regler i fødevarelovgivningen,
• må reklamer, mærkning og præsentation,
herunder
• form, fremtræden eller indpakning
• omgivelser og måden, varerne er arrangeret
• informationer, der gives om varen
• ikke vildlede forbrugerne uanset om
mediet er mundtlig, skriftlig, tv, radio, post etc.
Anprisninger
• Man må aldrig anprise noget, der er normalt
for hele varegruppen.
• Man må ikke spille på frygt eller anprise
helbredende egenskaber.
• Det man skriver skal være dokumenteret.
• Det man skriver, må ikke vildlede.
F.x.
Indeholder ikke kendte allergener, uden
konserveringsmidler, fri for nitrit
Eksempler på anprisninger / vildledning
Afgørelse: Anprisning vedr. juice i strid med § 75
Fødevareministeriets Klagecenter har i afgørelse vedr. en anprisning på en juice sagt:
”Med den anvendte anprisning giver NN udtryk for, at det er særligt for friskpresset juice, at der ikke er tilsat farve- og
konserveringsstoffer, selvom dette også er tilfældet for anden juice. Dette er forbudt (mærkningsbekendtgørelsens § 75).
”Friskpresset må derfor ikke indgå i anprisningen”
Eksempel: Hjemmelavede forårsruller – vildledende
Vildledende at anprise forårsruller som ”hjemmelavede”, da forårsrullerne blev modtaget færdiglavede fra en fabrik, og restauranten
alene skulle opvarme dem inden servering.
Eksempel: Luksus salater – vildledende
Vildledende at anvende betegnelsen ”luksus” på en række salater, herunder skinkesalat, rejesalat, tunsalat m.v., da virksomheden
ikke kunne dokumentere, hvori det luksuriøse bestod.
Eksempel: Ægte håndværk – vildledende
Vildledende at anprise biksemad med ”ægte håndværk”, da produktet hovedsageligt var fremstillet ved brug af maskiner, ligesom
anvendelsen af halvfabrikata udgjorde en stor del af produktets hovedingredienser.
Opsummering
• Vi har gennemgået 3 typer af mærkning:
– ”Ingen” når indpakning og salg sker ved personlig
betjening. Alle oplysninger skal gives på
forespørgsel fra kunden.
– ”Lille mærkning” når varen produceres,
færdigpakkes og sælges ved betjening i samme
virksomhed. Alle oplysninger skal gives på
forespørgsel fra kunden
– ”Stor mærkning” når varen sælges ved
selvbetjening eller et andet sted end produktionsvirksomheden, eller. fx. markeder, gårdbutikker og
gourmetbutikker. Husk 1/3-reglen.
HAR VI DET HELE?
Færdigpakkede fødevarer skal mærkes
med følgende oplysninger:
§ 10
1) Producentens navn m.v. og oprindelsessted, jf. kapitel 4,
2) varebetegnelse, jf. kapitel 5,
3) angivelse af ingredienser, jf. kapitel 6, herunder mærkning med oplysning om
indhold af de allergene ingredienser, der er angivet i bilag 5,
4) mængdeangivelse af ingredienser, jf. kapitel 7,
5) alkoholindhold, jf. kapitel 8,
6) nettoindhold, jf. kapitel 9,
7) holdbarhedsangivelser samt særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter, jf.
kapitel 10,
8) evt. supplerende bestemmelser for dybfrosne fødevarer, jf. kapitel 11,
9) evt. supplerende bestemmelser for kød og kødvarer, jf. kapitel 12,
10) evt. supplerende bestemmelser for fisk og fiskevarer, jf. kapitel 13 og
11) coffeinindhold, jf. kapitel 14.
Stk. 2. Det er tilstrækkeligt at anføre oplysninger om allergene ingredienser jf. stk. 1,
nr. 3, samt varebetegnelse, nettoindhold og holdbarhed for:
1) Færdigpakkede fødevarer, hvis største overflade er mindre end 10 cm2, og
2) glasflasker beregnet til genbrug, som har en uudslettelig mærkning, og derfor
hverken er forsynet med etiket, halsetiket eller krave.
Stk. 3. Ud over mærkningsreglerne i dette afsnit er der fastsat supplerende og
erstattende regler i andre afsnit i denne bekendtgørelse, og der kan være fastsat
supplerende eller erstattende regler i anden lovgivning.
Hotdogpølse
Ingredienser:
Svinekød 44%, spæk, vand, kartoffelmel, salt, krydderier,
konserveringsmiddel E250, stabilisator E451, farvestof E120
Indeholder allergener: sennep.
Opbevares ved maks. 5°C.
Uåbnet: Mindst holdbar til 31.05.2013
Efter åbning: Anvendes inden 5 dage.
Fremstillet af DSM mærknings kursus
(MININUM STOR MÆRKNING)
GOD FORNØJELSE MED
MÆRKNINGEN

similar documents