Udvikling af kommunale naturfaglige netværk

Report
Udvikling af kommunale
naturfaglige netværk Naturfagskonsulenternes
rolle og deltagelse
Martin Krabbe Sillasen
Videncenter for Didaktik
Program for Naturfagsdidaktik
VIA University College
Spørgsmål som vi skal arbejde med i
denne workshop.
• Hvordan igangsætter en naturfagskonsulent
aktiviteter i netværk mellem lærere?
• Hvordan vedligeholder en naturfagskonsulent
aktiviteter i netværk mellem lærere?
• Hvilke barrierer kan forhindre en
naturfagskonsulent i at igangsætte og
vedligeholde netværk mellem lærere?
Plan
• Forskningsmæssig baggrund
• Præsentation af tre eksempler:
– Silkeborg Kommune
– Herning Kommune
– Randers Kommune
•
•
•
•
SWOT-analyse af netværksudvikling 2-2
Gruppediskussion 4-4
Resultater fra min forskning
Præsentation af Koordinatorblog på NTSnet
Forskningsmæssig baggrund
• Skolereformer er systematiske aktiviteter som fx
udvikling af netværk, hvor forskellige aktører,
intentioner og ekspertiser møde.
• Professionelle netværk er begyndt at manifestere
sig som strategi til støtte for lærernes arbejde
• Netværk anses for at være en vital måde at støtte
skoleudvikling i naturfag på
• Kommunale konsulenter/koordinatorer er
centrale aktører i netværk
Præsentation af kommuner og
koordinatorer og andre hjælpere
Silkeborg Kommune
”Peter”, 55 år, IT-konsulent og naturfag. ”Bo”, yngre lærer, dynamisk,
Læreruddannet i Silkeborg i bl.a. fysik/kemi. ”XX”, erfaren lærer, PD i
naturfagsdidaktik.
Lars du Jardin Nielsen, Læreruddannet, underviser på Læreruddannelsen,
Skolevisioner. Thorkild Pedersen, Projektleder, Naturvidenskabernes Hus,
Læreruddannet og PD i naturfagsdidaktik.
Herning Kommune
”Gitte”, ældre erfaren lærer. Pædagogisk konsulent gennem mange år.
Involveret i Lego League. Går på pension. ”Anders”, erfaren lærer,
naturvejleder på naturskole.
Lars du Jardin Nielsen.
Præsentation af kommuner og
koordinatorer og andre hjælpere
Randers Kommune
”Keld”, ældre erfaren lærer. Oprindelig kun IT-konsulent. Overtager naturfag
efter at stilling som naturfagskoordinator nedlægges.
”Morten”, yngre lærer, dynamisk, støtter både i matematik og naturfag.
Søren Chr. Sørensen, projektleder, Naturvidenskabernes Hus
Lars du Jardin Nielsen.
OPGAVE
Læs 2 redegørelser igennem. Lav en SWOT-analyse
på hver af dem, 2 og 2
SWOT-analyse, Kommune:_________________________________
Hvilke styrker er der
ved
netværksudviklingen i
kommunen?
Hvilke svagheder er
der ved
netværksudviklingen i
kommunen?
Hvilke muligheder har
koordinatoren for at
påvirke
netværksudviklingen i
kommunen?
Hvilke trusler kan
påvirke
netværksudviklingen i
kommunen?
DISKUTER FØLGENDE SPØRGSMÅL,
4 OG 4
Hvilke muligheder har koordinatoren for at
påvirke netværksudviklingen i kommunen?
Hvilke trusler kan påvirke netværksudviklingen i
kommunen?
Konklusion
Resultaterne indikerer, at
naturfagskonsulentens rolle i
succesfuld netværksudvikling
er karakteriseret ved
personlige stabile kontakter
ind i naturfaglærernes miljø,
tilgængelige kommunale
ressourcer til
netværksaktiviteter,
deltagelse i strategisk
planlægning af kommunal
støtte til netværksaktiviteter
og facilitering af udvikling af
nye undervisningsaktiviteter i
skoler og i samarbejder
mellem skoler.
MEN, KOMMUNALE
NATURFAGSKOORDINATORER HAR
OGSÅ BRUG FOR KOLLEGIAL SPARRING!
Professionel lærende netværk fx Kommunale naturfagskoordinatorer
Karakteristika
• En spirende organisation der har forskellige former og
aktiviteter
• Formål med et professionel lærende netværk er, at
skabe kollaborative relationer mellem deltagerne
• Deltagerne skal kunne mødes i fælles arenaer for at
udvikle samarbejde
• Forskellige netværksaktiviteter har forskellige formål
(Koordinatormøder, NTSnet, Koordinatorblog)

similar documents