Åben skole i Århus

Report
Åben skole i Århus
Muligheder og myter ved
skolesamarbejde
Disposition
•
•
•
•
•
Myter om folkeskolereformen
Gevinster ved samarbejde
Samarbejde i forskellig grad
Konkrete eksempler
Processen fremadrettet
Længere skoleuge
• Vil børnene have tid til at gå til spejder eller
FDF?
• Husk skolerne skal indgå samarbejde med
forening – ikke omvendt.
• Hvorfor så indgå samarbejde?
Gevinster ved samarbejde
• Økonomiske gevinster
– Penge
– Materiel
• PR gevinster
– Nye medlemmer
– Omtale i lokalområdet
• Kvalitetsmæssige gevinster
– Bedre spejderarbejde
– Fokus på værdier og formål
• Samfundsmæssige gevinster
– Kommunal goodwill
– Bredere anderkendelse
Samarbejde i forskellige grad
• Udlån af areal
– Bålhytte
– Spejderhytte
– Naturområder
• Indirekte involvering
– Aktivitetskasser
– Materialekasser
– Dialog med lærere om fx udeskoling
• Direkte involvering
–
–
–
–
Valgfag, fx i adventure spejd
Event spejd
Temauger/projektuger
Kurser for lærere og skoleledere
Indskoling sætter fokus på at kunne klare sig selv og
samtidig være en god ven med afsæt i
spejderaktiviteter
Eleverne i indskolingen har temauge, hvor de fx laver bestik af grene,
bygger solure, vurderer afstande, vægt og risiko og laver deres egen
førstehjælpskasse. Der laves grupper på tværs af klassetrin, som i
fællesskab løser opgaver. Indledningsvist og undervejs taler eleverne
om at være en god ven. Hvad forskellighed kan betyde, når man leger,
og hvordan man kan lide at blive talt til og med. Eleverne oplever
gennem aktiviteterne, at de styrker deres egne kompetencer i at klare
sig selv ved at have venner på skolen, der kan hjælpe til. De ældste
elever får enkelte opgaver, hvor de skal forsøge at vejlede de yngste
elever. Temaugen starter for lærerne ugen før, hvor lærerne undervises
af spejderledere. Lærerne prøver selv de aktiviteter, som de er
tovholdere på i ugen efter. Lærerne får herigennem en introduktion til
spejdermetoden – learning by doing. Samtidig har de mulighed for at
erfaringsudveksle med spejderlederne. Temaugen kan afsluttes med et
event, hvor der bygges med rafter, kasser eller af skrald sammen med
de lokale spejdere.
3. klasse årgang har udeskoleforløb i natur og teknik i den
lokale spejderhytte og arbejder med vand og natur.
Spejdergruppen stiller hytten til rådighed for elever og
lærere. Tirsdag og torsdag i oktober og november
arbejder eleverne med vand og natur i spejderhytten. Der
bygges vandbaner og mini-rensningsanlæg, vandbomber,
der beregnes længder, kraft og hastigheder, der tales om
bæredygtighed og klimaets påvirkning af naturen. Inden
opstart af forløbet mødes lærere og spejderledere og
udveksler erfaring med aktiviteter inden for emnet.
Lærerne får en introduktion til spejdermetoden; learning
by doing. En lørdag formiddag i forløbet inviteres
eleverne sammen med deres forældre til arrangement i
spejderhytten, hvor spejderledere sammen med de
ældste spejdere i gruppen står for vand-tema-aktiviteter.
9. klasse arbejder med projektledelse og
adventurespejd
Eleverne introduceres til konkrete og praktiske værktøjer til
planlægning og gennemførelse af aktiviteter. Fokus for
aktiviteten er samarbejde i små grupper. Hver gruppe skal
planlægge et løb i skov, park eller på strand med poster, der
løses i samarbejde. Grupperne gennemfører hinandens løb.
En adventurespejder fra adventurespejd-ligaen i Det Danske
Spejderkorps giver eleverne oplæg omkring ideerne bag
adventurespejd. Elevgrupperne får retningslinjer og kriterier,
de skal planlægge løbet ud fra. Løbet vil have en
fortællerramme, der fx omhandler demokrati, 1. verdenskrig,
istiden eller molekyler. Et emne, som eleverne skal arbejde
med ifølge læreplaner og trinmål. Hver elevgruppe coaches ud
fra principperne i spejdernes arbejde med patruljeliv. Spejder
og lærer aftaler rollefordeling.
Processen fremadrettet
• Debat ude i grupper og kredse: Hvad kan vi få ud
af et samarbejde med den lokale skole?
• Tage kontakt til skolebestyrelse inden
sommerferien
•
•
•
•
DDS søger forsøgsgrupper
Se http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole
Se http://dds.dk/gruppeliv/boerneliv-er-friluftsliv
Se ”Folkeskolereformen –samarbejde mellem
skole og forening”

similar documents