Slide 1 - Креативна школа

Report
Завод за унапређивање
образовања и васпитања
Аутори:
• Катарина Алексић
ОШ”Бранислав Нушић”, Београд
• Верица Арула
ОШ”Бранислав Нушић”, Београд
Наставни предмет:
•
Информатика, српски језик
Рад:
•
Градитељке Београда у web 2.0 окружењу
Тема:
•
Примена пројектне наставе
Узраст:
•
VI разред основне школе
Кликните овде
за унос приказа
часа у Word
документу!
Креативна школа
2013/14.
Архитекта Милена Зиндовић
и наставник информатике
Катарина Алексић ступиле
су у контакт на друштвеној
мрежи LinkedIn. Милена је
промовисала иницијативу
Центра за архитектуру
Београд «Жене у
архитектури» a Катарина је
препознала образовни
потенцијал ове акције и
иницирала сарадњу.
Наставак комуникације се одвијао преко личних порука.
Убрзо се искристалисала идеја о наставном пројекту
“Градитељке Београда”.
Наставни пројекат је прошао кроз фазе:
• иницијације
(прецизирање
кључних
елемената
пројекта, SWOT анализа, дефинисање пројектних
активности и њихових носилаца, Гантограм, одабир
алата, дефинисање методологије...)
• имплементације (рад са ученицима на пројектним
задацима и активностима)
• евалуације (процена квалитета ученичких радова и
анализа рефлексије ученика у еПортфолију одељења)
Фаза иницијације пројекта
• Алат за управљање пројектима
https://trello.com/b/P2AboL03/-
Фаза имплементације пројекта
• Веб-место “Градитељке Београда”
http://graditeljkebeograda.blogspot.com/
Фаза евалуације пројекта
• Портфолио одељења VI2
http://nusicvi2.blogspot.com/2014/05/vi2.html
Коришћени web 2.0 алати
Осе времена
Интерактивне слике
Фасада I Фасада II Фасада III
Биографија Јелисавете Начић
Инфографике
Архитектура Урбанизам
Биографија Милице Крстић
Биографија Милице Штерић
Мапе ума
Положај жена Становање
Онлајн сарадња са експертом
Базична, дигитална и информатичка писменост
Рефлексију у целини погледајте у еПортфолију
http://nusicvi2.blogspot.com/2014/05/vi2.html
Ако желите да имплементирате овакав
пројекат у свом граду и отворени сте за
међушколску сарадњу - позовите нас!
Наши ученици су изузетно заинтересовани
за контакт са вршњацима из других градова,
вољни су да поделе искуства, упореде
резултате рада и боље упознају културно
наслеђе своје домовине.
Катарина Алексић, наставник информатике
eCV: http://www.doyoubuzz.com/katarina-aleksic
еПортфолио: https://sites.google.com/site/katarinaaleksic/
Верица Арула, наставник српског језика
еПортфолио: https://sites.google.com/site/vericaarula

similar documents