30%

Report
Willen is Kunnen
Woonlasten en energiebesparende maatregelen
De centen
Wim Weide
7 maart 2013
> 30%
2.400.000
€ 150,-/mnd
€ 415,--
65%
€ 30.000
36 MILJARD EURO
NOODZAAK
65% van de sociale huurwoningen heeft een
energierekening hoger dan 30% van de huur
Energielasten als aandeel van de huur per woningtype
Type
4 MGW met lift Label A,B
7 MGW zonder lift Label A,B
10 Senior Label A,B
1 EGW Label A,B
5 MGW met lift Label C,D
13 Onzelfstandig Label A,B
2 EGW Label C,D
8 MGW zonder lift Label C,D
6 MGW met lift Label E,F,G
11 Senior Label C,D
9 MGW zonder lift Label E,F,G
14 Onzelfstandig Label C,D
3 EGW Label E,F,G
12 Senior Label E,F,G
15 Onzelfstandig Label E,F,G
4 MGW met lift Label A,B
7 MGW zonder lift Label A,B
10 Senior Label A,B
1 EGW Label A,B
5 MGW met lift Label C,D
13 Onzelfstandig Label A,B
2 EGW Label C,D
8 MGW zonder lift Label C,D
Huur conform
WSW punten
€
680
€
520
€
420
€
600
€
450
€
410
€
600
€
450
€
410
€
530
€
340
€
310
€
310
€
210
€
180
Energierekening
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
134
157
210
100
121
137
111
142
170
104
124
162
84
96
100
6 MGW met lift Label E,F,G
11 Senior Label C,D
9 MGW zonder lift Label E,F,G
14 Onzelfstandig Label C,D
3 EGW Label E,F,G
12 Senior Label E,F,G
15 Onzelfstandig Label E,F,G
0%
©
10%
20%
30%
40%
50%
60%
3
2 , 0 m i l j o e n ze l fsta n d i ge s o c i a l e h u u r wo n i n ge n
m e t l a b e l C to t G !
F
9%
Onzelfstandig,
2%
Senior, 16%
EGW, 41%
G A
4% 2%
B
11%
E
15%
C
32%
MGW zndr lift,
22%
D
27%
MGW met lift, 19%
Het merendeel van het bezit is eengezinswoningen met energielabel C.
Verdeling
Label
A/B
C/D
E/F/G
2.400
13,4%
58,8%
27,8%
EGW
MGW
MGW
Senior
Onzelfincl. lift excl. Lift
standig
41,0%
19,0%
22,0%
16,0%
2,0%
132
61
71
51
6
579
268
310
226
28
274
127
147
107
13
Aantal woningen x 1.000
©
4
Ontwikkelingen woonlasten
2013 - 2023
EGW
MGW incl. lift
MGW excl. Lift
Senior
Label
C/D
E/F/G
C/D
E/F/G
C/D
E/F/G
C/D
E/F/G
# woningen
2.037.185
578.592
273.552
268.128
126.768
310.464
146.784
226.145
106.752
Huidige huur/mnd
€ 600,00 € 310,00 € 450,00 € 410,00 € 450,00 € 340,00 € 530,00 € 210,00
Energierekening/mnd
€ 156,60 € 210,24 € 120,61 € 137,06 € 141,86 € 169,93 € 124,11 € 162,03
Totaal woonkosten/mnd € 756,60 € 520,24 € 570,61 € 547,06 € 591,86 € 509,93 € 654,11 € 372,03
ener::huur
26%
68%
27%
33%
32%
50%
23%
77%
2013
Verdeling
Huur
2,0%
Energie 4,0%
MGW incl. lift
MGW excl. Lift
Senior
Label
C/D
E/F/G
C/D
E/F/G
C/D
E/F/G
C/D
E/F/G
# woningen
2.037.185
578.592
273.552
268.128
126.768
310.464
146.784
226.145
106.752
Huidige huur/mnd
€ 731,40 € 377,89 € 548,55 € 499,79 € 548,55 € 414,46 € 646,07 € 255,99
Energierekening/mnd
€ 231,81 € 311,21 € 178,53 € 202,89 € 209,99 € 251,54 € 183,71 € 239,84
Totaal woonkosten/mnd € 963,20 € 689,09 € 727,07 € 702,67 € 758,53 € 665,99 € 829,78 € 495,83
ener::huur
32%
82%
33%
41%
38%
61%
28%
94%
©
EGW
2023
Verdeling
5
VERDUURZAMEN!
HOE DAN?
 E e n N o t a N u l Wo n i n g
 Innovatie bouwproces
 Innovatie techniek
“Geen energiekosten meer,
de netto energierekening is nul!”
De bewoner betaalt geen rekening
aan de energieleverancier, maar aan de corporatie
ter vergoeding van de investering.
Er ontstaat substantieel ruimte om te investeren!!
©
7
Slim samen werken in de keten
Dynamisch Verdeel Model © F a k t o n
Het c re ë re n van f in an c ië l e ru i mte u i t ko ste n ( F R K) e n u i t
o p b re n g ste n (F RO ), vo rm e n d e b as i s van h et DV M
Civiele
kosten
W&R
Grondkosten
Extra
waardering
AK
FRO
Bijk.kosten
W&R
FRK
Taakstelling
Stiko (ex.
Grond en
W&R)
Bouwkosten
Door slim samen te werken
kan tot 15 % op bouw
en bijkomende kosten
worden bespaard!
©
DVM
Basis
8
Innovatie van technieken
• Design Build Maintain
Door technologische
ontwikkelingen kan nog eens
tot 10 %
worden bespaard!
©
9
WAT BETEKENT DAT VOOR DE
CORPORATIE EN HUURDER?
 investeringsruimte
 b e t a a l b a r e w o o n ko s t e n
Wat betekent dat voor de corporatie?
…hoe ziet de investeringsruimte en investering eruit?
Verdeling
Label
# woningen
EGW
2.037.185
ener::huur
Investeringspotentieel
uit energierekening
100%
uit ondrhdsbesparing € 200,00
uit innovatie proces
10%
Investeringskosten
Opschalen Nota Nul
Prijzen obv Greendeal 2013
Renovatie
€
€
€
€
€
€
€
C/D
578.592
26%
56.384
45.990
4.895
5.500
55.00030.00025.000-
€
€
€
€
€
€
€
E/F/G
273.552
68%
74.637
61.742
4.895
8.000
80.00040.00040.000-
€
€
€
€
€
€
€
MGW incl. lift
C/D
E/F/G
268.128
126.768
27%
33%
45.214 € 51.847
35.419 € 40.252
4.895 €
4.895
4.900 €
6.700
49.000- € 67.00023.000- € 31.00026.000- € 36.000-
€
€
€
€
€
€
€
MGW excl. Lift
C/D
E/F/G
310.464
146.784
32%
50%
50.656 € 60.699
41.661 € 49.904
4.895 €
4.895
4.100 €
5.900
41.000- € 59.00023.000- € 31.00018.000- € 28.000-
Senior
€
€
€
€
€
€
€
C/D
226.145
23%
45.642
36.447
4.895
4.300
43.00023.00020.000-
€
€
€
€
€
€
€
E/F/G
106.752
77%
58.779
47.585
4.895
6.300
63.00033.00030.000-
 Tabel geeft de huidige opbrengsten en investeringskosten die nu in de markt gerealiseerd
kunnen worden (prijspeil 2013).
 De bewoner betaalt op basis van woonkosten (huur en energie) de corporatie, komt er ruimte
om te investeren.
 Door innovatie in de bouwsector worden renovatiekosten en energetische maatregelen de
komende 10 jaar 25% goedkoper.
©
11
Renoveren combineren met Nota Nul loont
De opties voor de bestaande voorraad zijn:
1. Niets doen
2. Renoveren naar label B
3. Opschalen naar nota nul
Verdeling
Label
# woningen
Huidige huur/mnd
Energierekening/mnd
Totaal woonkosten/mnd
2.037.185
€
€
€
ener::huur
Renovatie levert geen directe extra kasstroom
op voor de eigenaar, de exploitatieperiode
wordt verlengd.
Investeren in energetische maatregelen, zoals
bijvoorbeeld extra isolatie, HR+++ glas
zonnepanelen en warmtepomp (‘all electric’)
levert een directe extra kasstroom op voor de
eigenaar, namelijk de gehele energierekening.
©
Extra inkomsten
Energierekening
100%
Saldo besparing ondrhdskosten
Investeringspotentieel
uit energierekening
100%
uit ondrhdsbesparing € 200,00
uit innovatie proces
10%
Investeringskosten
Opschalen Nota Nul
Prijzen obv Greendeal 2013
Renovatie
Rendement investering
O.b.v. Opschalen Nota Nul
NCW Nota Nul
O.b.v. Renovatie & Nota Nul
NCW Reno & Nota Nul
O.b.v. Renovatie & Nota Nul & innovatie
NCW Reno & Nota Nul & innovatie
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
EGW
E/F/G
273.552
310,00
210,24
520,24
68%
2.723
2.523
200
74.637
61.742
4.895
8.000
80.00040.00040.0008,08%
21.742
4,37%
13.3634,91%
5.363-
12
Business case Nota Nul woning
gevoeligheidsanalyse
Onderstaande tabel laat zien wat het gevolg is voor het resultaat als er een
optimalisatie mogelijk is in de investeringskosten of onderhoudsopbrengsten.
Berekening op basis van eengezinswoning label E/F/G.
Optimalisatie Investering
Onderhoud
5%
-150
-18.562
-200
-17.344
-250
-16.126
-300
-14.908
-350
-13.691
Optimalisatie Investering
Onderhoud
5%
-150
4,0%
-200
4,1%
-250
4,1%
-300
4,2%
-350
4,3%
©
Netto contante waarde
0%
-14.581
-13.363
-12.146
-10.928
-9.710
-5%
-10.601
-9.383
-8.165
-6.947
-5.729
-10%
-6.620
-5.402
-4.184
-2.966
-1.748
-15%
-2.639
-1.421
-203
1.014
2.232
-20%
1.342
2.559
3.777
4.995
6.213
-25%
5.322
6.540
7.758
8.976
10.194
-10%
4,7%
4,8%
4,9%
5,0%
5,1%
-15%
5,0%
5,1%
5,2%
5,3%
5,4%
-20%
5,4%
5,5%
5,6%
5,7%
5,8%
-25%
5,7%
5,8%
5,9%
6,0%
6,2%
IRR
0%
4,2%
4,3%
4,4%
4,5%
4,6%
-5%
4,5%
4,5%
4,6%
4,7%
4,8%
13
Business case Nota Nul woning
Eengezinswoning label E/F/G
BUSINESS CASE PROJECT
(VAN RENOVATIE NAAR NOTA NUL)
Renoveren naar Label B
Opschalen naar energie nota nul
Energie component
6,650
5,455
2,520
2,570
2,622
2,674
2,728
3,012
3,325
1
2
3
4
5
10
15
3,671
20
4,053
4,475
0
0
25
30
40
50
40.000
Netto contante waarde: € 21.742
IRR: 8,08%
©
14
Business case Nota Nul woning
Eengezinswoning label E/F/G
BUSINESS CASE PROJECT
(VAN HUIDIGE NAAR GERENOVEERDE NOTA NUL)
Renoveren naar Label B
Opschalen naar energie nota nul
Energie component
Besparing onderhoud
528
433
200
204
208
212
216
239
2,520
2,570
2,622
2,674
2,728
3,012
1
2
3
4
5
10
264
291
322
355
6,650
5,455
3,671
4,053
4,475
3,325
15
20
25
30
0
0
40.000
40
50
Netto contante waarde: -€ 13.363
IRR: 4,37%
40.000
©
15
Wat betekent dat voor de huurder?
… h o e z i e n d e wo o n ko ste n e r u i t ?
1. De huurder betaalt zijn ‘normale’ energierekening (niet meer dan nu principe) aan de
corporatie in plaats van aan de energiemaatschappij;
2. De totale woonkosten (huur en energiecomponent) voor de huurder veranderen niet.
3. Voor de huurder is het op termijn voordelig, omdat:
 Het energiecomponent van de huurder stijgt met inflatie in plaats van de
daadwerkelijke energieprijsontwikkeling;
 Hierdoor heeft de huurder zekerheid over zijn totale woonkosten.
WOONKOSTEN
huur
energie
energiecomponent
728
565
222
150
415
LABEL F IN 2013
©
689
565
183
150
506
LABEL F IN 2023
415
Doordat bij de energie nota nul woning de
energiecomponent met inflatie stijgt
is het voordeel na 10 jaar € 41,- /mnd.
Er vanuit gaan dat de energieprijs met circa
4% per jaar blijft stijgen.
506
ENERGIE NOTA NUL ENERGIE NOTA NUL
IN 2013
IN 2023
(HUIDIGE
(HUIDIGE
BEWONER)
BEWONER)
16
Uitdagingen
Corporatie






©
Huurwet
E n e r g i e r e ke n i n g i n n e n
Bewoners mee krijgen: energie
g o e d ko p e r a a n b i e d e n d a n
NMDN, bijvoorbeeld 10%
minder
Hoe om te gaan met energie
deel wanneer huur
harmonisatie wordt toegepast
Energetische maatregelen bij
M G W : g e n o e g d a ko p p e r v l a k
voor pv panelen.
Afweging renovatie of
sloop/nieuwbouw
Huurder





Aanschaf inductieplaat en
nieuwe pannen (geen gas)
G e e n ke u z e v r i j h e i d
energieaansluiting meer
Netto woonlasten blijven
gelijk, dus als huidige
e n e r g i e r e ke n i n g a l e v e n
hoog is als 75% van de huur
dan blijft dit.
Bij mutatie gaan nieuwe
huurders meer betalen .
S t i j g i n g v a s t r e c h t ko s t e n
door afname
elektriciteitverbruik
17

similar documents