Gegevens van de GG&GD Utrecht

Report
Wijkgezondheidsprofiel
Gezondheidscijfers over Leidsche Rijn
Julius gezondheidscentrum Leidsche Rijn
GG&GD Utrecht
Achmea
Leidsche Rijn
Inhoud Wijkgezondheidsprofiel

Achtergrondvariabelen Leidsche Rijn

Chronische ziekten en medicatiegebruik, COPD, DM en psychosociale
problematiek

Psychosociale klachten jeugd

Leefstijlfactoren

Omgevingsfactoren

Zorggebruik
Leidsche Rijn, Vleuterweide en De Meern
2002: 24.000 inwoners
2013: 65.000 inwoners
2013: LRJG
36.000 patiënten
>90 personeelsleden
Demografische gegevens Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern
Utrecht
Leidsche Rijn
Vleuten
De Meern
322000
27763
36893
<18 jaar
18-64 jaar
> 65 jaar
20%
70%
10%
29%
65%
6%
30%
61%
9%
Autochtoon
Allochtoon
68%
32%
64%
36%
79%
21%
Laag opgeleid
Midden opgeleid
Hoog opgeleid
25%
23%
53%
19%
27%
54%
29%
32%
39%
Aantal inwoners
GEZONDHEID VOLWASSENEN
Grote verschillen levensverwachting per wijk

4,8
Gemiddelde levensverwachting: 79,6 jaar
 Vleuten–De Meern 82,6 jaar
 Overvecht 77,8 jaar
Diabetes Mellitus
40
35
30
25
Totaal LRJG (2012)
20
Utrecht GEZ-praktijken
15
10
5
0
Aantal [per 1000
patiënten]
Medicatiegebruik [per
1000 patiënten]
COPD
16
14
12
10
Totaal LRJG (2012)
8
Utrecht GEZ-praktijken
6
4
2
0
Aantal [per 1000 patiënten]
Psychosociale problemen
Antidepressiva
50
45
40
35
30
Totaal LRJG (2012)
25
Apotheek (2012)
20
15
10
5
0
Aantal [per 1000 patiënten]
Psychosociale problemen
Slaap- en kalmeringsmiddelen
100
90
80
70
60
Totaal LRJG (2012)
Apotheek (2012)
50
Utrecht GEZ-praktijken
40
Landelijk (Nivel)
30
20
10
0
Aantal [per 1000 patiënten]
Zorggebruik
25.000
20.000
15.000
2011: werkelijke waarde
10.000
2012: werkelijke waarde
5.000
0
Consulten POH GGZ
Aantal consulten
Aantal lange
consulten
GGZ (1e lijn)
Huisarts
Huisarts
Psychosociale gezondheid - jeugd
Ongunstige score op zelfvertrouwen – leerlingen groep 7 en 8
Gegevens van de GG&GD Utrecht Jeugdmonitor 2011-2012
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Nederlands
Sur./Antill./Arub.
Marokkaans
jongens
Turks
meisjes
overig
totaal
Leefstijlfactoren
Roken – volwassenen
Gegevens van de GG&GD Utrecht Gezondheidspeiling 2012
35%
30%
25%
Roken Utrecht stad
20%
Roken Leidsche Rijn
Roken Vleuten - De Meern
15%
10%
5%
0%
2003
2006
2008
2010
2012
Leefstijlfactoren
Problematisch alcoholgebruik – volwassenen
Gegevens van de GG&GD Utrecht Gezondheidspeiling 2012
12%
10%
8%
Problematische drinkers
Utrecht stad
6%
Problematische drinkers
Leidsche Rijn
4%
Problematische drinkers
Vleuten - De Meern
2%
0%
2006
2008
2010
2012
Leefstijlfactoren
Beweegnorm – volwassenen
Gegevens van de GG&GD Utrecht Gezondheidspeiling 2012
80
70
60
50
Voldoet aan de beweegnorm
Utrecht
40
Voldoet aan de beweegnorm
Leidsche Rijn
30
Voldoet aan de beweegnorm
Vleuten - De Meern
20
10
0
2006
2008
2010
2012
Leefstijlfactoren
Overgewicht (inclusief obesitas) – volwassenen
Gegevens van de GG&GD Utrecht Gezondheidspeiling 2012
60%
Vleuten - De Meern
50%
Leidsche Rijn
40%
Utrecht stad
30%
20%
10%
0%
2003
2006
2008
2010
2012
Overgewicht (inclusief obesitas) 5-6 jarigen
Gegevens Jeugdgezondheidszorg gemeente Utrecht
20%
18%
16%
14%
12%
Groep 2 Utrecht stad
10%
Groep 2 Leidsche Rijn
Groep 2 Vleuten De Meern
8%
6%
4%
2%
0%
2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 20122006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Overgewicht (inclusief obesitas) 10-11 jarigen
Gegevens Jeugdgezondheidszorg gemeente Utrecht
18%
16%
14%
12%
Groep 7 Utrecht stad
10%
Groep 7Leidsche Rijn
8%
Groep 7 Vleuten De Meern
6%
4%
2%
0%
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Omgevingsfactoren
Sociaal kapitaal – volwassenen
Gegevens van de GG&GD Utrecht Gezondheidspeiling 2012
21
20
20
19
Somscore sociaal kapitaal
Vleuten - De Meern
19
Somscore sociaal kapitaal
Leidsche Rijn
18
Somscore sociaal kapitaal
Utrecht stad
18
17
17
2003
2006
2008
2010
2012
Omgevingsfactoren
Onvoldoende sociale cohesie
Gegevens van de gemeente Utrecht, inwonersenquête 2012
41%
40%
39%
38%
37%
36%
Utrecht
Leidsche Rijn
Vleuten-De Meern
35%
34%
33%
32%
31%
Omgevingsfactoren
Financieel
Niet rond kunnen komen
Gegevens van de gemeente Utrecht, inwonersenquête 2012
8%
7%
6%
5%
Utrecht
4%
Leidsche Rijn
Vleuten - De Meern
3%
2%
1%
0%
Utrecht
Leidsche Rijn
Vleuten - De Meern
Discussie & Conclusie

Lastig om data te vergelijken

Leidsche Rijn: gezonde, jonge buurt

Aandachtspunten:
- Overgewicht & Obesitas bij volwassenen en kinderen
- Onvoldoende beweging
- Toename problematisch alcohol gebruik LR/VdM
- matige sociale cohesie, mn in LR
-

Verbetering registratie van leefstijlfactoren in huisartsendossiers

Selectie van populatie voor preventie beter
Referenties

GG&GD Gezondheidspeiling 2012

WistUData
Utrecht.buurtmonitor.nl

GIPdatabank
Gipdatabank.nl

Nivel 2012

HIS/GEZ praktijken Utrecht

Data Fleir Apotheek
Nieuwe ontwikkelingen/organisaties in 2014



Vragen over wijkprofiel data aan het einde van de bijeenkomst
Hoe verder samen in de wijk  hier gaan we na de pauze in
tafelgesprekken met elkaar over in gesprek
Elevator pitches (niet langer dan 1 minuut) van nieuwe
organisaties/ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn,
sport.
Veranderingen in welzijn/samenwerking in de wijk
Buurtteam Leidsche Rijn
Adresgegevens:
Ab Harrewijnstraat 17
3544AL Utrecht
Contact (tijdelijk) via:
[email protected] / 06 83691726
-
Leeftijd
Inclusie:
Alle patiënten:
tussen
45
Exclusie:
Alle patiënten:
- Gebruik antihypertensiva en of
lipiden verlagende medicatie
- ICPC-1 code voor cardiometabole
ziekte
Monika Hollander, huisarts LRJG, kaderarts CVRM
[email protected]
en
70
jaar
Harten voor Sport
Doel: Zoveel mogelijk Utrechters sporten en
bewegen en ontwikkelen zo hun eigen talent.
Werkgebieden: jeugd, volwassenen en senioren.
Jeugd: sportaanbieders en scholen verbinden,
schoolsporttoernooien, zorg.
Volwassen en senioren: beweeginitiatieven
bewoners, zorg.
Sportwebsite, Utrechtse Beweegweek.
Beweegmakelaars
Harten voor Sport
Gegevens beweegmakelaars:
LR Jeugd
VdM Jeugd
Merel Heine
Martin van Rooijen
06-1824 2799
06-81318605
[email protected] [email protected]
LR en VdM Volwassenen & Senioren
Rosalie Lansing
06-3035 2596
[email protected]
Transitie GGZ 2014

Per 2014 zijn er twee nieuwe wetten van toepassing en wordt de GGZ
aangeboden in drie echelons:

q Huisartsenzorg (met POH GGZ)
q Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
q Gespecialiseerde GGZ (GGGZ)


Door Noor Pelger, [email protected], huisarts LRJG, kaderarts GGZ
Netwerk Kinderen met overgewicht in LR/VdM

Met partners van scholen, zorg, sport, (kinder) diëtisten,
(kinder) fysiotherapeuten, JGZ in 2013 4x bij elkaar geweest

Doel: samenwerking versterken, vroegopsporing
overgewicht, gemeenschappelijke projecten organiseren
voor kinderen.

Volgende bijeenkomst: vrijdag 7 februari 9.00-11.00,
locatie volgt, coördinator:
Martin van Rooijen, ‘harten voor sport’
[email protected]

similar documents