Különös házasságok

Report
A mai ceremónia menete
Szövetségi rendszer fogalma
Szövetségi rendszer fajtái
Elemzési szempontok
Szövetségi rendszer fogalma
• Nemzetek vagy emberek csoportjának
együttműködése, hogy elérjenek egy közös
célt
• Csoportoknak, pártoknak stb. közös cél
érdekében való együttműködése
• Államoknak közös cél érdekében való,
szerződéses egyezsége
• (Kisebb) egyesületeket összefogó hasonló célú
szervezet
A mai ceremónia menete
Szövetségi rendszer fogalma
Szövetségi rendszer fajtái
Elemzési szempontok
Szövetségi rendszer fajtái
Politikai
Katonai
Oka
Vallási
Gazdasági
A mai ceremónia menete
Szövetségi rendszer fogalma
Szövetségi rendszer fajtái
Elemzési szempontok
Elemzési szempontok
•
•
•
•
•
•
•
Történeti háttér
Létrejöttének oka, körülményei
A szövetségi rendszer felépítése, céljai
A szövetségi rendszer sikerei
Azok a bizonyos nehéz napok…
A szövetségi rendszer bukása
Kitekintés, szövetségi rendszer utóhatásai
A mai ceremónia menete
Ókor
Középkor
Franciaország újkori
próbálkozásai
Törökellenes szövetségek
Harmincéves háború
Franciaellenes koalíciók
Ókor
• Peloponnészoszi szövetség
• Katonai- politikai szövetség Spárta városának
vezetésével
• Iszthmoszi vagy hellén szövetség
• Görög poliszok szövetsége, akik nem akartak behódolni
a perzsáknak a görög-perzsa háború idején
• Déloszi szövetség
• Görög városállam társulás
• Eredeti célja: Perzsa Birodalom elleni háború folytatása
• Valójában: Athén kizsákmányolja a szövetség tagjait
Középkor
• Keresztes hadjáratok
• Reconquista
• 100 éves háború
• Auldi Szövetség: Franciaország és Skócia közötti
szövetség
• Windsori szerződés: angol-portugál diplomáciai
megállapodás
A mai ceremónia menete
Ókor
Középkor
Franciaország újkori
próbálkozásai
Törökellenes szövetségek
Harmincéves háború
Franciaellenes koalíciók
Franciaország újkori próbálkozásai
• Cambrai-i liga
• Franciaország, Pápai Állam, stb. ↔ Velencei
köztársaság
• Cognaci Liga
• Habsburgok és szövetségeseik ellen
Törökellenes harcok
• Szent Liga harcai
• 1571 lepantoi csata
• 1684 IX. Ince pápa vezetésével, magyar vonatkozás
A mai ceremónia menete
Ókor
Középkor
Franciaország újkori
próbálkozásai
Törökellenes szövetségek
Harmincéves háború
Franciaellenes koalíciók
Harmincéves háború
• Vallási vonal
• 1608 Protestáns Unió
• 1609 Katolikus Liga
• Valódi helyzet:
• Franciaország és szövetségesei
• Ellenség: Habsburgok
A mai ceremónia menete
Ókor
Középkor
Franciaország újkori
próbálkozásai
Törökellenes szövetségek
Harmincéves háború
Franciaellenes koalíciók
Franciaellenes koalíciók
• Első, második…sokadik
• Anglia áll a szövetségek mögött
• Más állam/ország felhasználása a cél
érdekében
A mai ceremónia menete
Előzmények
A szövetség
nehézségei és
bukása
A szövetség
megalakulása
A szövetség
működése
Szent szövetség Előzmények
• 1813. október 19. Lipcse  „népek csatája”
• 1814. május 30. első párizsi béke
• Talleyrand szerepe
• Titkos cikkely: fél éven belül összehívásra kerül egy
nagyhatalmi találkozó Bécsben
„…egyedül
a
négy
nagyhatalom
(Ausztria, Oroszország, Poroszország,
Anglia) fogja szétosztani a háború és a
párizsi (béke)szerződés eredményeként a
rendelkezésre álló tartományokat.”
A mai ceremónia menete
Előzmények
A szövetség
nehézségei és
bukása
A szövetség
megalakulása
A szövetség
működése
Szent szövetség A szövetség megalakulása
• 1814. október – 1815 június: bécsi kongresszus
• Nemzetközi kongresszus
• Válságkezelő rendszer
• Résztvevők
•
•
•
•
Ausztria: Metternich kancellár és I. Ferenc osztrák császár
Oroszország: I. Sándor orosz cár
Poroszország: III. Frigyes Vilmos
És még sokan mások…
Szent szövetség A szövetség megalakulása
• Kongresszus elvei
•
•
•
•
Restauráció
Legitimitás elve
Felelősség elve
Egyensúly elve
• Nagyhatalmi ellentétek: orosz – porosz ↔ osztrák–
angol
• Területi rendezés  mindenki boldog
• Napóleon 100 napos visszatérése
• Bécsi kongresszus folytatása  1815. szeptember
26. Szent Szövetség
A mai ceremónia menete
Előzmények
A szövetség
nehézségei és
bukása
A szövetség
megalakulása
A szövetség
működése
Szent szövetség A szövetség működése
• I. Sándor orosz cár, I. Ferenc osztrák császár és
III. Frigyes
Vilmos
király
ratifikálta
„… a három
szerződőporosz
uralkodó egy
igaz és feloldhatatlan
testvériség köteléke által egyesítve, magukat honfitársnak
• Keresztény
erkölcsre
alapozták
tekintvén,
egymásnak minden
alkalommal és minden
helyen segítséget és támogatást fognak nyújtani;
• Alapelve:
legfőbb
hatalom
az állam,
melyet a
alattvalóikkal
és hadseregeikkel
szemben
családapáknak
tekintik magukat; és őket ugyanannak a testvériségnek a
király testesít
és ő közvetít
népafelé
szellemében meg
fogják kormányozni,
melyek őketaa vallás,
béke és igazság védelmére lelkesítik.”
• Kezdetben orosz felfogás: az európai békét
minden megmozdulás veszélyezteti 
beavatkozás elengedhetetlen
Szent szövetség A szövetség működése
• 1815. november 20. Négyes szövetség
megalakulása (orosz–porosz–osztrák–angol )
6. cikkely: „ … megállapított időközönként újítólag
• Meghatározott
találkozók
találkoznak, időközönként
akár maguknak az uralkodóknak
közvetlen
vezetése alatt, akár illető minisztereik révén, hogy
• Angol álláspontot
francia
megtárgyalják képviselte:
a közös érdekükbe vágó
ügyeket,revans
és
esetén kellfontolóra
fellépni
vegyék az ezen időközben a nemzetek
nyugalmára és virágzására, valamint Európa békéjének
• Kongresszusok
kora nézve legüdvösebbnek ítélt
fenntartására
•
•
•
•
•
1818 Aachen
1819 Karlsbad
1820 Troppau
1821 Laibach
1822 Verona
rendszabályokat.”
A mai ceremónia menete
Előzmények
A szövetség
nehézségei és
bukása
A szövetség
megalakulása
A szövetség
működése
Szent szövetség
A szövetség nehézségei és bukása
• A Szent Szövetség működéseinek kudarcai:
• 1823 kongresszusok korának vége
• Görög szabadságharc
• 1848-as forradalmi hullám
• Krími háború
Szent szövetség
A szövetség nehézségei és bukása
• Görög szabadságharc /1821-29/
• Rendszer első megrendülése
• Török Birodalom + Egyiptom ↔ Görögország
(Egyiptomi had kegyetlenkedései  európai szimpátia)
• Nagyhatalmi ellentétek
• Kényes helyzet  felkelők megsegítése
• 1829 drinápolyi béke  első komolyabb repedés
Szent szövetség
A szövetség nehézségei és bukása
• 1848-as forradalmi hullám
•
•
•
•
Egész kontinensen forradalmak  legnagyobb kihívás
Forradalmak célja: régi rendszerek megdöntése
Válságot mindenhol leverte  hasonló sémák
Maga a szövetségi rendszer lényegében megbukott
• Krími háború
• Szent Szövetség egykori tagjai nyíltan egymás ellen
• 1856 párizsi béke  valami új kezdete
A mai ceremónia menete
Bismarck előtt
Bismarck után
Szövetségi rendszerek Bismarck idején
Oroszország
Németország
3 császár
szövetsége
1873;1881
AusztriaMagyarország
A három császár szövetsége
• 1873 Németország, Oroszország és OMM között
• Közös pont: Lengyelország feletti közös uralom
• Német cél: Franciaország külpolitikai elszigeteltsége
• Gyenge pont: Balkán
• 1877-78 orosz-török háború
• 1878 berlini kongresszus  Oroszország
diplomáciai veresége  szövetség szétesése
• 1881 megújítás  nemzetközi válság elkerülése
1879 Kettős szövetség
Szövetségi rendszerek
Bismarck idején
OMM és Németország
Kölcsönös segítség orosz
támadás esetében
Tartós szövetség Viszontbiztosítási
korábbi
rend felborulása szerződés (1887)
Gyarmati egyez.
(1889)
NagyBritannia
Kettős
szövetség
Franciaország
Oroszország
Németország
3 császár
szövetsége
1873;1881
1879
Hármas
szövetség
1882
Olaszország
AusztriaMagyarország
A mai ceremónia menete
Előzmények
Bismarck előtt
A szövetség
működése
Bismarck után
Szövetségi rendszerek Bismarck után
Német
Birodalom
Franciaország
Gyarmati egy.
1900
3-as
szövetség
Semlegességi
szerződés 1902
Olasz ország
AusztriaMagyarország
Orosz
Birodalom
Orosz–francia szerződés
• Közeledés okai:
• Hármas szövetség kialakulása  Oroszország
szövetséges nélkül
• Francia – orosz gazdasági kapcsolatok
• Szerződés tartalma:
• Kölcsönös segítségnyújtás német – osztrák, illetve olasz
– német támadás esetén
• Következmény: külpolitikai elszigeteltség
feloldása
Szövetségi rendszerek Bismarck után
Orosz
Birodalom
NagyBritannia
Német
Birodalom
Entente
cordiale1904
Franciaország
Gyarmati egy.
1900
3-as
szövetség
Semlegességi
szerződés 1902
Olasz ország
AusztriaMagyarország
Entente cordiale
• Előzmények:
• Gyarmati ellentétek: 1898 Fashodai incidens
• Berlin – Bagdad vasútvonal terve
• Anglia: Németország túlzottan megerősödött
• 1904 Szívélyes megegyezés megszületése
• Gyarmati problémák rendezése
• Egységes fellépés Németország ellen
Szövetségi rendszerek Bismarck után
gyarmati egyezmény 1907
Orosz
Birodalom
NagyBritannia
Német
Birodalom
Entente
cordiale 1904
hármas antant
Franciaország
Gyarmati egy.
1900
3-as
szövetség
Semlegességi
szerződés 1902
Olasz ország
AusztriaMagyarország
Angol–orosz szerződés
• Előzmények:
• 1904-05 orosz–japán háború
• 1905 orosz forradalom
• Gyarmati ellentétek
• 1907 angol – orosz szövetség
• Következmény:
• Hármas antant kialakulása
A szövetségi rendszerek kialakulása
A Központi Hatalmak
Antant hatalmak
1879 Kettős Szövetség
(német-osztrák)
1893 francia-orosz szövetség
1882 Hármas Szövetség
(német-osztrák-olasz)
1883 Románia csatlakozik
(a teljes elszigetelődés ellen)
1904 Entente Cordiale
Antant: francia-angol
szövetség
1907 angol-orosz szövetség
A mai ceremónia menete
Kisantant
Tengelyhatalmak
Szövetségesek
Kisantant
• Politikai–katonai szövetségi rendszer
• 1920/21–1938
• Céljuk: Magyarország elszigetelése
• Magyarország csatlakozása a Népszövetséghez
• Második királypuccs
• Népszövetségi kölcsön
• Gazdasági kisantant  bukás
• Felbomlás  Hitler hatása
A mai ceremónia menete
Kisantant
Tengelyhatalmak
Szövetségesek
Tengelyhatalmak
• 1936 Német – olasz egyezmény
• 1936 Antikomintern Paktum
• Ruszkik haza!
• 1939 Acélpaktum
• Háromhatalmi egyezmény
• Segítségnyújtási kötelezettség
• Tényleges stratégiai egyeztetés: never
happened
A mai ceremónia menete
Kisantant
Tengelyhatalmak
Szövetségesek
Szövetségesek
• Országok, melyek a második világháborúban
a tengelyhatalmak ellen harcoltak
• Egyesült Nemzetek?  tré elnevezés
• Három Nagy  Négy Rendőr
• Változások: második világháború megnyerése
A mai ceremónia menete
Varsói szerződés
NATO
KGST
EFTA
Európai Közösség
Varsói móka
• Előzmény:
• NATO NSZK para
• 1955. május 14. Varsó
• Közép- és kelet-európai országok védelmi
katonai-politikai szervezete
• Tényleges működés:
• 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
• Prágai tavasz
• 1991. február 25. Konyec
A mai ceremónia menete
Varsói szerződés
NATO
KGST
EFTA
Európai Közösség
NATO
• Észak-atlanti Szerződés Szervezete
• 1949. április 4. Washington
• Tagországok szabadságának és biztonságának
védelme
• Elsődleges célja: Szovjetunióval szembeni
védelem  191 óta átalakulás
• 2002 prágai csúcstalálkozó  új irányvonalak
(NATO Reagáló Erők, új katonai koncepció)
A mai ceremónia menete
Varsói szerződés
NATO
KGST
EFTA
Európai Közösség
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa
• KGST – kelet és közép-európai országok
együttműködési szervezet
• 1949. január 25. Moszkva
• A Preambulum szerint mindenki egyenlő,
valóságban Szovjetunió még egyenlőbb!
• Specializáció, kamatmentes hitelek
• 1991 Hivatalosan is kaputt
A mai ceremónia menete
Varsói szerződés
NATO
KGST
EFTA
Európai Közösség
•
•
•
•
•
•
Európai Szabadkereskedelmi Társulás EFTA
1960 stockholmi egyezmény
Hetek
Ipari termékek szabad forgalma
1973 Alapítók out
1977 Teljes vámunió az EU-val
1994 Európai Gazdasági Térség
A mai ceremónia menete
Varsói szerződés
NATO
KGST
EFTA
Európai Közösség
ESZAK  EGK  EU  ?
• 1952 Európai Szén- és Acélközösség
• 1958 Római szerződés
• Euratom
• EGK
• 1967 Európai Közösség (Közös Piac)
• 1991 Maastricht  Európai Unió
• Gazdasági integráció ok, védelmi integráció
tervben
Mai helyzet…
Köszönöm a figyelmet!

similar documents