PowerPoint-presentatie

Report
LO-2
Bewegen
Bewegen &
Regelen
LO-2
Bewegen &
Gezondheid
Bewegen &
Samenleven
Leerjaar 3
• 9 verschillende sporten
Leerjaar 4
• 10 sporten
Leerjaar 3
• Racketspelen
• Dubbelspringenhttps://www.youtube.com/watch?v=Qow5od
Leerjaar 4
• Softbal 9:9
• Hoogspringen/Kogelstoten
• Smashbal
w-JbA&list=RDTeYoAADgIFU&index=14
• Handbal
Lesgeven
Coachen
Organiseren
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=UEW3ELDJWXO
Trainingsschema volgen
•
Stage lopen als assistent trainer bij een vereniging
Scheidsrechter cursus volgen
Stage lopen bij een instelling voor sporters met
een beperking
THEORIE TOETSEN OVER:
INHOUD VAN DE LESSEN
•Technieken van de aangeboden sporten
LESDOELEN
•Lesgeven, coachen, organiseren, trainingsleer, ehb(s)o,
etc.
EXAMENCIJFER
Stage
10%
Trainingsleer
6%
Organiseren
8%
Bewegen
40%
Coachen
8%
Lesgeven
8%
Theorie
20%
Praktijk vs. Theorie
Theorie
20%
Praktijk
80%
Wanneer kies je LO-2?
•
•
•
•
•

similar documents