Kør godt i manuel kørestol

Report
Kør godt i manuel kørestol
6. ViTSi-konference 28.10.2014
Kør godt i manuel kørestol
Kørestol og bruger
•
Fremdrift i manuel kørestol er ineffektiv og anstrengende!
•
Mekaniske nyttevirkning ved arbejde i manuel kørestol kommer sjældent op
over 10% (normal mekanisk nyttevirkning = 25%).
•
Afhænger bl.a. af graden af intern og ekstern modstand mod bevægelsen.
•
Nyttevirkningen er påvirkelig af forhold som kørestolsfærdigheder,
trænings status, skadesniveau samt kørestolens mekaniske opsætning.
(De Groot S, Dallmiejer AJ, Kilkens O et al, Course of gross mechanical efficiency in handrim wheelchair propulsion during
rehabilitation of people with spinal cord injury: a prospective cohort study, Arch phs med rehabil, 2005;86:1452-1460).
Van der Woude L, Veeger H, Dallmeijer A, Janssen T, Rozendaal L, Biomechanics and physiology in active manual wheelchair
propulsion, Medical engineering & physiscs, 2001;23:713-733).
Overbelastning
Kørestolskørsel = ensidigt gentaget arbejde! (belastning og frekvens).
•
•
Forekomst af skuldersmerte blandt rygmarvsskadede kørestolsbrugere: 31- 73%
Forekomst af karpaltunnel syndrom: 49-73%
Reduktion af:
•
•
•
Peak forces: Via reduceret rullemodstand (kropsvægt, og kørestols set up).
Skubbefrekvens: Via (semi)circulært skubbemønster som giver længere restitutionsperiode.
Placering af hjulaksel og sædehøjde samt træning har ligeledes betydning for reduceret
skubbefrekvens (mere drivring tilgængelig).
•
Skubbemønster og frekvens vurderes i Kør Godt testen.
Boninger ML, Koontz AM, Sisto S et al, Pushrim biomechanics and injury preventions in spinal cord injury: recommendations based on CULPSCI investigations, JRRD, 2005;42:9-20
Bruin M, Noomen SP et al, Mechanical efficiency and propulsion technique after 7 weeks of low-intensity wheelchair training, Clinical
biomechanics,2008;23:434-441.
Goosey- Tolfrey VL, Kirk H, Effect of push frequency and strategy variations on economy and perceived exertion during wheelchair propulsion, Eur j appl
physiol,2003;90:154-158.
Skubbemønstre
Kørestol og bruger
Fysisk kapacitet og kørestolsfærdigheder har betydning for:
 Deltagelse i samfundet (peformance time, WST total score)
(Kilkens OJ, Post MWM, Dallmeijer A et al, Relationship between manual wheelchair skill performance and participation of persons with spinal
cord injury 1 year after discharge from inpatient rehabilitation, JJJRD, 2005;42:65-74).
(Hosseini SM, Oyster M, Kirby L et al, Manual wheelchair skills capacity predicts quality of life and community integration in persons with spinal
cord injury, Arch Phys Med rehabil,2012:93;2237-43)
 Tilbagevenden til arbejde (PO Peak, ability score og performance time)
(van Velzen JM, de Groot S, Post MWM et al, Return to work after spinal cord injury, Am. J. Phys. Med. Rehabil., 2009:88;47-56).
(van Velzen, van Leeuwen CM, de Groot et al, Return to work afive yers after spinal cord injury inpatient rehabilitation: is it related to wheelchair
capacity at discharge?, J Rehabil Med, 2012;44:73- 79).
 Større grad af selvstændig udendørs mobilitet er en
primær indikator i forhold til beskæftigelse.
(Lidal IB, Huynh TK, Biering- Sørensen F. Return to work following spinal cord injury: a review. Disability and Rehabil,2007;29:1341-1375).
 Livskvalitet (WST total score)
(Hosseini SM, Oyster M, Kirby L et al, Manual wheelchair skills capacity predicts quality of life and community integration in persons with spinal
cord injury, Arch Phys Med rehabil,2012:93;2237-43)
Kørestolstest
Hvorfor?
• Patienter overestimerer deres færdighedsniveau
med 17,9%
• Terapeuter fejlestimerer 35% af færdighederne,
med r=0,75 mellem subjektiv og objektiv score.
(Newton A,Kirby RL,Macphee A et al, Evaluation of manual wheelchair skill:is objective testing necessary or would
subjective measure suffice?,Arch Phys Med Rehabil,2002;83:1295-9).
Kør Godt Test – Manuel Kørestol
(Wheelchair Skills Test 4.2)
Er en del af Wheelchair Skills Program (WSP).
Udviklet og videreudviklet af Lee Kirby og kolleger på Dalhouise University,
Canada siden 1996. Dansk version 2014 i samarbejde mellem
Socialstyrelsen og Afdeling for Rygmarvsskader, Glostrup Hospital..
WSP består af en manual og flere protokoller med henblik på testning og
træning:
 Omfatter manuel kørestol, el- kørestol og scooter (oversat til dansk).
 Omfatter testskemaer og spørgeskemaer (oversat til dansk).
 Omfatter bruger og ledsager.
 Er baseret på evidens vedrørende motorisk læring, biomekanik og
ergonomi.
 Kør Godt Programmets dokumenter bliver regelmæssigt opdateret og
er derfor dynamiske snarere end statiske.
Kør Godt Test – Manuel Kørestol
(Wheelchair Skills Test 4.2)
•
Formålet med testen er at vurdere en specifik person i en specifik
kørestol på en standardiseret måde ud fra et sæt repræsentative
kørestolsfærdigheder.
•
En måling af, hvad en test person kan gøre (”kapacitet” ifølge [ICF]) ved
en specifik test, i en specifik kørestol og i bestemte fysiske rammer.
•
Kør Godt Test er en følsom og specifik test. Ændringer hos test
personen, test personens udstyr, kørestolen og/eller de fysiske rammer
kan påvirke test scoringen.
•
Det er ikke en måling af, hvad han eller hun faktisk gør (”udførelse” i
ICF-termer) normalt eller vil gøre i fremtiden.
List of the Daily WM Skills Sorted by Level of Essentiality (1–5 scale)
(Fliess- Douer O, Valandewijck YC, Van der Woude L, Most essential wheeled mobility skills for daily life: an international survey among
paralympic wheelchair athletes with spinal cord injury, Arch Phys Med Rehabil, 2012;93:629-35)
Kør Godt Test – Manuel Kørestol
(Wheelchair Skills Test 4.2)
Består af 32 testelementer.
Tidsforbrug:
30 minutter
Top-Down
Enhver køreteknik er tilladt i forhold
til at udføre en bestemt færdighed.
Der gives ingen instruktion i
hvordan testen skal udføres, og der
gives ikke feedback under
udførelsen af færdigheden.
Der gives som udgangspunkt kun
1 forsøg!
Testmanual
Udregning af total score
Kør Godt Test – Manuel Kørestol
(WheelChair Skills Test 4.2)
Cut- off score (rygmarvskadede):
Performance score på 80% = empirisk cut-off for avancerede kørestolsfærdigheder.
(Lemay V, Routhier F, Noreau L et al, Relationships between wheelchair skills, mobiity and level of injury in individuals with spinal
cord injury, Spinal Cord,2012;50:37-41).
Kør Godt Reliabilitet
(Wheelchair Skills Test)
Population:
•
•
•
•
Benamputerede.
Muskuloskeletale problemstillinger.
Rygmarvsskadede.
Hjerneskadede.
Reliabilitet:
Test- retest:0,90*, 0,90**
Inter-rater:0,95*, 0,85**
Intra-rater:0,96*,0,95**
* Version 2.4
** Version 4.1
Lindquist NJ, Loudon PE, Magis T et al, Reliability of the peformance and safety scores of the wheelchair skills test version 4.1 for manual
wheelchair users, Arch Phys Med rehabil, 2010;91:1752-7
Kirby LR, Dupuis D, Macphee AH, The wheelchair skills test (version 2.4): measurement properties, Arch phys med rehabil, 2004;85:794-804.
Kirby LR, Swuste J, Dupuis D et al, The wheelchair skills test: a pilot study of a new outcome measure, Arch phys med rehabil, 2002;83:10-18.
**
Kør Godt Validitet
Content:
•
•
Construct:
Litteratur gennemgang og ekspertpanel.
Ingen Gulv eller Loft effekter.
Kirby LR, Swuste J, Dupuis D et al, The wheelchair skills test: a pilot
study of a new outcome measure, Arch phys med rehabil,
2002;83:10-18.
Kirby LR, Dupuis D, Macphee AH, The wheelchair skills test (version
2.4): measurement properties, Arch phys med rehabil, 2004;85:794804.
Negativ korrelation mellem:
•
WST score og alder: (r= 0,43); (P<.001)
Overensstemmelse mellem hypotese og resultat:
•
Køn: (P<.001) (mænd > score end kvinder)
•
Kørestolserfaring (P< .006) (erfaren > score)
•
Diagnose: (påvirker scoren)
(Rygmarvsskadede (P<0,19))
(Hjerneskadede (P<.001) (< =lavere score))
•
Kørestolstype (P<.0001) (let stol = > score)
Kirby LR, Dupuis D, Macphee AH, The wheelchair skills test
(version 2.4): measurement properties, Arch phys med
rehabil, 2004;85:794-804.
Kør Godt Validitet
Concurrent:
Ved indlæggelse og udskrivelse, positiv og signifikant korrelation mellem:
WST score og terapeut vurdering: (r=0.40- 0.54), (P<.01- .008).
WST og FIM score: (r=0, 31- 0,39 ).
Kirby LR, Dupuis D, Macphee AH, The wheelchair skills test (version 2.4): measurement properties, Arch phys med rehabil, 2004;85:794-804
Fremdriftstest
(Wheelchair Propulsion Test)
Anvendes i forbindelse med WST
testelement 1.
Evaluerer køreteknik i forhold til bl.a.
skubbefrekvens og skubbemønster.
(Askari S, Kirby L Parker K, Wheelchair propulsion test:
development and measurement properties of a new test for
manual wheelchair users, Archives of Physical Medicine and
rehabilitaion, 2013)
Fremdriftstest
(Wheelchair Propulsion Test)
Reliabilitet (ICC):
Intra-rater
Hastighed (m/s)
0.96
Skubbefrekvens (cyklus/s) 0.90
Effekt (m/cyklus)
0.72
Inter-rater
0.96
0.83
0.80
Validitet:
•
Content: Litteratur, pilot arbejde, fokus gruppe.
•
Construct: Overensstemmelse mellem hypotese og resultat ift sammenhæng mellem høj
hastighed i forhold til yngre alder: (P=.009), fastramme kørestol (P=.015) og fliseunderlag
(P<0.001). Lavere skubbefrekvens i forhold til Kørestolserfaring (P= .044) og gulvtæppe (P=.031).
Højere effekt i forhold til unge (P=0.11), fastramme kørestol (P=.022) og fliser (P<.001)..
•
Concurrent: Ingen signifikant forskel, og høj korrelation mellem WPT og SmartWheel data for
hastighed og skubbefrekvens.
Hastighed (m/s)
0.99
Skubbefrekvens (cyklus/s) 0.98
Effekt (m/cyklus)
0.92
(Askari S, Kirby L Parker K, Wheelchair propulsion test: development and measurement properties of a new
test for manual wheelchair users, Archives of Physical Medicine and rehabilitaion, 2013)
Anvendelse af Kør Godt
•
En standardiseret metode til at vurdere kørestolsbrugerens færdigheder på.
•
Sikrer en ensartet tilgang internt. Scoren kan ligeledes bruges internt.
•
Sikrer borgeren en ensartet vurdering som ikke er terapeut afhængig.
•
Kan fungere som en del af grundlaget for valg af manuel kørestol.
•
Kan fungere som indikator for hvilke færdigheder der skal trænes specifikt.
•
Kan fungere som tjekliste.
Testelementer
Færdighed nr. 20.
Blødt underlag
Færdighed nr.23
Kommer over lav kant (2cm)
Testelementer
Færdighed nr.15- 18
Op og nedad hældning (hhv. 5° og 10°).
Færdighed nr. 24 og 26
Ned over kant (hhv. 5cm og 15 cm).
Testelementer
Færdighed nr. 7
Køre igennem dør i begge retninger.
Færdighed nr. 8
Række op til høj genstand 1,5m
Testelementer
Færdighed nr. 9
Samle en genstand op fra jorden
Færdighed nr. 22
Køre tværs henover skrånende underlag (2°)
Testelementer
Færdighed nr. 27
Balancere på baghjul (30sekunder).
Færdighed nr. 28
Testelementer
Færdighed nr. 6
Manøvrere sidelæns (parallel parkering).
Færdighed nr. 3 og 4
Dreje under kørsel fremad og baglæns 90°
Dreje på baghjul 180°
Testelementer
Færdighed nr. 32
Køre ned ad trapper.
Tester og spottere
Implementering
•
•
•
•
•
Lav en bane.
Anvend de rammer I har til rådighed.
Anskaf det I mangler henad vejen.
Start med at implementer en test ad gangen.
Sørg for at der er en superbruger.
Implementering
Måleredskabet er gratis og frit tilgængeligt
Links:
• www.socialstyrelsen.dk/kørgodt
• http://www.wheelchairskillsprogram.ca/eng/index.php
Kontakt: [email protected]

similar documents