Pascal - v*tvení

Report
PASCAL - VĚTVENÍ
VĚTVENÍ
1. Neúplný příkaz větvení, je-li ve větvi pouze jeden
příkaz
Zápis v programu:
if podmínka
then
jediný příkaz;
VĚTVENÍ
Př. Určete absolutní hodnotu čísla
VĚTVENÍ
2. Úplný příkaz větvení
VĚTVENÍ
Zápis v programu:
if podmínka
then
begin
první příkaz;
poslední příkaz
end
else
begin
první příkaz;
poslední příkaz
end;
Středníky sepíší za všemi příkazy, které
jsou uzavřeny v logických závorkách begin
– end; u posledního příkazu před end se
středník psát nemusí
Středník se také píše úplně na konci větvení
(za posledním end)
Nikde jinde se středník psát nesmí!
VĚTVENÍ
Př. Dělení – ošetření proti dělení nulou
VĚTVENÍ
Př. Dělení – ošetření proti dělení nulou
PŘÍKAZY DIV A MOD
Příkazy Div a Mod
• Příkaz div vrátí celočíselný podíl, naproti tomu mod
vrací zbytek po dělení.
• Zápis vypadá takto: [cislo] div [cislo]. Popřípadě
[cislo] mod [cislo].
Příklad:
• 9 div 2 vrací hodnotu 4 {Dvojka se do devítky vejde 4krát
a zbytek nás nezajímá}
• 9 mod 4 vrací hodnotu 1. {Dvojka se do devítky vejde
sice 4krát, ale nás zajímá zbytek a to je jedna.}
VĚTVENÍ
Př. Rozhodněte, je-li číslo liché nebo sudé
VĚTVENÍ
Př. Zjistěte dělitelnost čísel
VĚTVENÍ
pokračování kódu
Procedura exit
• tato procedura má za následek ukončení
programového bloku. Program se tím zjednoduší
PSANÍ KÓDU
Je důležité, abychom kód psali přehledně, jinak může
být problém najít chybu

similar documents