Ведення випадків лімфом у ВІЛ інфікованих

Report
Ведення випадків
лімфом у ВІЛ
інфікованих
КЗ «ВОЦПБС»
лікар інфекціоніст
Корінчук Лариса Дмитрівна
• Лімфома – пухлина, яка розвивається із
лімфоїдної тканини. За типом росту
розпізнають нодулярні і дифузні лімфоми,
причому вони часто трансформуються в інші.
Лімфома – друга за частотою пухлина у
хворих на СНІД, приблизно 12 – 16 % хворих
в стадії СНІДу помирають від лімфоми.
• Лімфоми виникають у 10%-30% хворих
СНІДом.
• Розповсюдженість лімфом у ВІЛ інфікованих
3%-12%, що в 100-200 раз частіше, чим серед
населення в цілому.
• Найбільш імовірною першопричиною
імунобластної лімфоми є вірус Епштейна –
Барр, ДНК якого постійно виявляють в
клітинах пухлини. Найчастішими формами
лімфом у ВІЛ-інфікованих є неходжкінські
лімфоми, лімфома Беркітта, первинна
лімфома ЦНС та інші.
• Первинна лімфома ЦНС зустрічається у 1 –
3% хворих на СНІД і розвивається, як
правило, при кількості лімфоцитів < 50
кл/мкл.
1 випадок
•
•
•
•
•
•
•
•
Чоловік
СІН
29 років
АТ до ВІЛ від 2007р.
СД4 371 кл/мкл (38,6%)-2007р.
СД4 25 кл/мкл (3,6%) -08.11р.
ВН 1542754 коп РНК/мл -08.11р.
НВsА g, анти НСV виявлено
• ФГДС 09.11р.: Кандидозний езофагіт ІІІ ст.
Лімфоїдна інфільтрація цибулини 12 палої
кишки.
• УЗД ОЧП 09.11р.: Ехо – ознаки помірного
збільшення печінки, лімфаденопатії воріт
печінки.
• МРТ головного мозку 09.11р.: Одиничні
дрібновогнищеві зміни обох гемісфер,
вірогідно обумовлені основним
захворюванням. Кіста шишковидної
залози.
• ВААРТ по схемі TDF/FTC/EFV з
09.11р.
• ФГДС 12.11р.: Інфільтративно –
виразковий Са субкардії, в/3 та с/3 тіла
шлунка.
• Рентгенографія шлунка 12.11р.:
Інфільтративно – виразковий Са
субкардії, в/3 та с/3 тіла шлунка.
• Імуногістохімія 12.11р.: Неходжкінська
В клітинна лімфома.
• УЗД ОЧП 01.12р.: Ехо – ознаки
помірного збільшення печінки,
селезінки, нестійкої деформації
жовчного міхура, об ємного утворення
заочеревинного простору.
• ФГДС 02.12р.: Неходжкінська лімфома
(тотальна). Кандидозний езофагіт.
Динаміка негативна.
• Хворий отримав 2 курси
поліхіміотерапії за схемою СНОР, на
фоні яких відзначалась негативна
клінічна та інструментальна динаміка.
• Смерть хворого внаслідок проростання
лімфоми у поперечно – ободову кишку
з розпадом та перфорацією.
2 випадок
•
•
•
•
•
•
•
•
Чоловік
29 років
СІН
АТ до ВІЛ від 2002р.
СД4 442 кл/мкл (21.3%) – 07р.
СД4 134 кл/мкл (9,5%) – 12.10р.
ВН 6457 коп РНК/мл – 08.09р.
Анти НСV+,RNA HCV+ (неефективне
лікування)
• Скарги: на загальну слабкість, швидку
втому, збільшення підпахвинного
лімфатичного вузла до 3 см в діаметрі,
схуднення, підвищення температури тіла
до 39 С.
• Відкрита біопсія лімфатичного вузла:
Лімфосаркома?
• Проведення неспецифічного лікування без
позитивної динаміки.
• ВААРТ по схемі TDF/FTC/EFV з 01.11р.
• МРТ головного мозку 01.11р.: Об'ємновогнищевої патології не виявлено.
• ФГДС 12.10р.: Лімфоїдна гіперплазія
цибулини 12-ти палої кишки. Поверхневий
гастрит.
• УЗД ОЧП 01.11р.: Ехо-ознаки спленомегалії,
кальцинатів селезінки.
• Імуногістохімія 01.11р.: В клітинна
неходжкінська лімфома.
Діагноз
В 21.8. Клінічна стадія ІV. В-клітинна
Неходжкінська лімфома ІІІБ стадія, ІІ
клінічна група ураження аксілярних
лімфатичних вузлів, селезінки. Синдром
виснаження. Рецидивуючий
орофарингеальний кандидиоз.
Хворий отримав 8 курсів поліхіміотерапії
за схемою СНОР та курс променевої
терапії.
Станом на 10.13р. Стан хворого
задовільний, даних за прогресування
лімфоми немає.
3 випадок
•
•
•
•
•
•
•
Жінка
29 років
АТ до ВІЛ від 2008р.
СД4 8 кл/мкл (2,3%) – 03.11р.
ВН 133529 коп РНК/мл – 03.11р.
Анти НСV виявлено 10р.
ВААРТ AZT/3TC/EFV з 04.11р.
• УЗД ОЧП 04.11р.: Ехо – ознаки збільшення
печінки, дифузних змін паренхіми печінки,
підшлункової залози.
• МРТ головного мозку 04.11р.:На фоні
дисциркуляторної енцефалопатії явища
полісинусита.
• ФГДС 03.11р.: Хронічна виразка нижньої
третини шлунка. Са?
• Імуногістохімія 04.11р.:Гастроінтестинальна
стромальна пухлина.
Консультація онколога Інституту раку 07.11р.:
ВІЛ – асоційована неходжкінська лімфома
стадія ІІ А з ураженням шлунку,
перигастральних л/в, парааортальних л/в , 2
клінічна група.
• Стан після отримання 2 курсів ПХТ за
схемою СНОР -21:
ФГДС 11.11р.: Лімфома н/3 тіла шлунка.
Позитивна динаміка після ПХТ.
• Стан після отримання 6 курсів ПХТ за схемою
СНОР – 21:
ФГДС 02.12р.: Негативна динаміка
неходжкінської лімфоми шлунка.
Консультація онколога Національного інституту
раку 02.12р.: Неходжкінська лімфома, ВІЛ
асоційована, стан після 6 курсів ПХТ по схемі
СНОР. Первинно – резистентна форма. Прогресія
захворювання з враженням шлунку,
парагастральних та заочеревинних л/в.
Рекомендовано провeдення ПХТ 2 –ої лінії по
схемі «Hyper – CVAD»-4 курса або «GVP».
З важкістю стану (клінічні, лабораторні
показники) хворій не було проведено ПХТ по
2 лінії.
Смерть хворої внаслідок пролонгації хвороби.
Лімфома шлунка
Лімфома шлунка
4 випадок
•
•
•
•
•
•
•
Чоловік
38 років
СІН
АТ до ВІЛ від 2013р.
СД4 593 кл/мкл (47%) – 02.13р.
ВН 72846 коп РНК/мл – 02.13р.
Анти НСV виявлено 02.13р.
• Скарги на загальну слабкість, швидку втому,
збільшення лімфатичних вузлів шиї,
пітливість.
• Рентгенографія ОГК 02.13р.: Легені та серце
в нормі.
• Відкрита біопсія лімфатичного вузла шиї
справа 02.13р.
• Імуногістохімія 02.13р.: Класична лімфома
Ходжкіна.
• ВААРТ по схемі AZT/3TC/LPV/rtv з 03.13р.
• ВААРТ по схемі AZT/3TC/LPV/rtv з 03.13р.
• Хворий отримав 6 курсів ПХТ за схемою
СНОР з позитивною клінічною та
лабораторною динамікою.
• Станом на 10.13р. стан хворого
задовільний.
Лімфома селезінки
Лімфома селезінки
Висновки
• Лікувальний ефект досягається незалежно
від рівня СD4, проте для досягнення
стійкого ефекту рекомендується розпочати
АРТ якомога раніше (навіть при СD4 більше
350 кл/мкл).
• З метою покращення якості надання
допомоги пацієнтам з ВІЛ-асоційованими
лімфомами необхідна тісна співпраця з
фахівцями інших ЗОЗ.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

similar documents