Projekt Eko etno Roma moda, Romsko društvo

Report
EEA Grants
Norway Grants
Eko-etno romska moda
Romsko društvo Romano Veseli
Mednarodna konferenca
Zaposlovanje in razvoj podjetništva med romsko skupnostjo
Murska Sobota, 18. april 2014
Namen Eko-etno-Roma mode
S projektom ustvarjamo ugodnejše pogoje za
zaposlovanje romske skupnosti v jugovzhodni
Sloveniji:
-z opolnomočenjem pripadnikov romske skupnosti, saj bomo
skupaj raziskovali romsko kulturo, sedanje potrebe, ozavestili,
da lahko vsi prispevamo k ekologiji odnosov in življenjskega
stila;
-s povezovanjem subjektov – NVO in drugih institucij v
aktivno mrežo, ki daje pobude za izboljšanje pogojev
zaposlovanja pripadnikov romske skupnosti,
- vzpostavili bomo atelje/ studio, ki bo referenčna točka
ekonomije in kulture Romov (socialno podjetje),
-Javnost opozarjali na nevzdržnost diskriminacije Romov.
Partnerstvo
Romsko društvo Romano Veseli
Romsko društvo Cigani nekoč – Romi danes
Sodelovanje z lokalno skupnostjo
MODA
ETNO
Romani kiklja
EKO
REUSE MATERIALI, ORGANSKI
MATERIALI
PRIJAZEN ODNOS DO NARAVE,
ŽIVALI IN LJUDI
SOCILANI KRITERIJI:
INKLUZIVNOST, RAZVIJANJE
KREATIVNOSTI…
Sodobna Eko-etno romska moda
v dveh letih
Ekonomija
projekta
(SREDNJI)
Aktivnost
nosilcev in
civilne
družbe JV
Podpora
institucij
VABILO
EKO-ETNO ROMSKI TABOR
ČETRTEK, 29. MAJ 2014
NOVO MESTO
FB: https://www.facebook.com/romsko.drustvo
Spletna stran projekta: under construction
Milena Tudija, ROMANO VESELI: [email protected]
Ema Skrt, ROMANO VESELI: [email protected]
HVALA

similar documents