Voorbereid op Stage

Report
VOORBEREID OP STAGE
LES 5: ORDE EN KLASSENMANAGEMENT
WAT GAAN WE DOEN?
• Oefening
• Wat is orde en klassenmanagement
continu signaal
Wat doe je om orde te bewaren: escalatieladder
• Oefenen met orde houden: casus
• Afsluiting
OEFENING
• http://www.werkeninhetonderwijs.nl/jijvoordeklas/p
opup_spel.htm
WAT IS ORDE EN
KLASSENMANAGEMENT?
• Maak met zijn 2-en of 3-en een mindmap (10 min)
• Deze bespreken we centraal
• Continu signaal
• Escalatieladder
OEFENING ORDE HOUDEN
• Bedenk een casus
• Bespreek jouw escalatieladder in een klein groepje
• 1 docent, 1 souffleur:
• Je mag een time-out aanvragen om e.e.a. te
bespreken.
• Je gaat oefenen met je escalatieladder
• Nabespreking
OEFENEN MET ORDE HOUDEN
• Casus Fred
Fred bladert voor de derde keer door het boek van
een ander vak. Je hebt hem tot nu toe alleen aangekeken, maar dat heeft niet
geholpen. De rest van de klas lijkt rustig te luisteren, maar het gedrag van Fred
valt wel op bij enkele leerlingen die in de buurt zitten. Wat moet je doen?
• Casus Haast!
Jij komt binnen als de klas er al zit, de vorige les was uitgelopen en je hoofd zit
nog vol van de les. Je lesopening is dan ook wat warrig en je constateert dat je
e.e.a. wat beter had moeten voorbereiden. De klas begint al na enkele minuten
wat onrustig te worden. Een leerling merkt op: “Dit hebben we vorige week ook
al gedaan!” Wat moet je doen?
• Casus: geen huiswerk
Je begint de les met het bespreken van het huiswerk en vraagt iedereen het
boek open te slaan. Niemand heeft het huiswerk gemaakt. Een van de
leerlingen zegt: maar u heeft niets opgegeven de vorige keer. Wat moet je
doen?

similar documents