ЄС - Shezlong?!

Report
Тема 20.
Європейська економічна
інтеграція
Питання лекції
• 1.Позиції ЄС у глобальній економіці.
• 2.Етапи розширення ЄС та їх економічні
виміри.
• 3.Проблеми та суперечності в ЄС.
• 4.Євроінтеграційний вектор України.
ЄС : хвилі розширення
1.
Німеччина, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди,
Люксембург-заснування ЄЕС,1957р.,Римська угода та її
основні положення:
*створення спільного ринку;
*усунення перешкод на шляху вільного руху капіталу, робочої сили,
товарів та послуг;
*розробка спільної зовнішньоторговельної, аграрної, транспортної
політики та політики в галузі рибальства;
*узгодження економічної та соціальної політики;
*співпраця в галузі мирних ядерних досліджень.
2. Великобританія, Данія, Ірландія – 1973р.
3. Греція – 1981р.
4. Португалія, Іспанія – 1986р.
5. Австрія, Фінляндія, Швеція – 1995р.
6. Чехія, Польща, Угорщина, Мальта, Кіпр, Словаччина, Словенія,
Естонія, Латвія, Литва – 2004р.
7. Болгарія, Румунія - 2007р.
Рис. Фактори і структура сучасного інтеграційного процесу
Динаміка основних показників ЄС
Приріст ВВП
Сучасні позиції ЄС у глобальній економіці, за даними
ЄЦБ (2009)
ЄС-27
(євр.зона16)
США
Японія
500,4
(329,1)
307,5
127,7
ВВП (трлн. євро, за ПКС)
12,6 (9,0)
11,3
3,3
ВВП на душу населення (євро, за ПКС)
25 100
(27 200)
36 900
26 000
Продуктивність праці, ЄС-16=100 (за
ПКС) ВВП на 1 зайнятого
91,7
(100,0)
129,4
85,3
Зайнятість, %
71,1 (71,5)
74,6
74,0
Питома вага експорту\імпорту у ВВП
13,4 (19,7)
\13,6
(18,9)
11,1 \ 13,8
13,3 \
12,8
Індикатор
Населення (млн)
Характеристика основних зон регіональної інтеграції
ЄС
Континент
Рік утворення
Кількість
країн
АТЕС
Європа
Азія,
Австралія
НАФТА
СНД
Північна
Америка
Євразія
1957
1989
1994
1991
25
15
3
11
Потенціал (у % до світу)
Територія
2,4
15,5
15,9
16,4
Населення
6,5
29,8
6,7
4,9
ВВП
28,9
26,9
28,6
1,6
Виробництво
енергоресурсі
в
8,3
26,2
16,8
15,3
Споживання
енергоресурсів
15,1
29,4
20,0
11,9
7
Порівняння темпів зростання ВВП ЄС та
США, %
5
4
3
Єврозони
США
2
1
0
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Торгівля товарами в окремих регіональних
об”єднаннях,2010р.(млрд.дол.США)
ЄС (27)
2010р.
%
Усього експорт:
5153,2
100
усередині ЄС
3365,1
65,3
за межами ЄС
1788,1
34,7
5356,0
3365,1
100
62,8
1990,9
37,2
1964,6
100
Усього імпорт:
усередині ЄС
за межами ЄС
НАФТА
Усього експорт:
Торгівля товарами в окремих регіональних
об”єднаннях,2010р.(млрд.дол.США)
АСЕАН
2010р.
%
1052,1
100
усередині АСЕАН
264,5
25,1
за межами АСЕАН
787,5
74,9
949,7
233,5
100
24,6
716,2
75,4
281,3
100
Усього експорт:
Усього імпорт:
усередині АСЕАН
за межами АСЕАН
МЕРКОСУР
Усього експорт:
Рух торгівлі, капіталу та робочої сили в регіональних
угодах
Регіональні угоди
Африка
Спільний ринок
Східної та Південної
Африки (COMESA)
Східноафриканське
об”єднання (EAC)
Економічне
співтовариство
країн Західної
Африки (ECOWAS)
Співтовариство
розвитку Південної
Африки (SADC)
Тип
Рух капіталу
Рух робочої
сили
ЗВТ
Так
Так
Митний союз
Так
Так
ЗВТ
Так
Так
ЗВТ
Ні
Ні
11
Азія
Європа
Регіональні угоди
Тип
Рух капіталу
Рух робочої сили
Зона вільної торгівлі
АСЕАН (AFTA)
ЗВТ
Так
Ні
Зона вільної торгівлі
Південної Азії (SAFTA)
ЗВТ
Ні
Ні
Європейська асоціація
вільної торгівлі (EFTA)
Угода про
економічну
інтеграцію (УЕІ)
Так
Так
Європейська
економічна зона (EEA)
( ЄС-27 + 4Швейцарія,Норвегія,Ісландія, Ліхтенштейн)
Угода про
економічну
інтеграцію (УЕІ)
Так
Так
12
Північна
Америка
Регіональні
угоди
Тип
Рух капіталу
Рух робочої
сили
Центральноаме
риканський
спільний ринок
(CACM)
Митний союз
Так
Так (СА -4-Ель
Південноамери
канський
спільний ринок
(MERCOSUR)
Угода про
економічну
інтеграцію (УЕІ)
Ні
Так
Північноамерик
анська зона
вільної торгівлі
(NAFTA)
ЗВТ
Так
Ні
Сальвадор,Гватем
ала,Гондурас,
Нікарагуа)
13
У відповідності до так званої «Білої книги» (1985р.) основні заходи,
що включали формування моделі вільного руху робочої сили
Доступ на ринок
Умови конкуренції
послаблення вимог щодо проживання
громадян держав-членів ЄС;
ліквідація особистого прикордонного
контролю на внутрішніх кордонах;
право на роботу для різних
висококваліфікованих працівників.
запровадження «карти професійної
підготовки».
Вільний рух
робочої сили
конвергенція регуляторних
політик (банківська та страхова сфери);
запровадження європейської
дозвільної системи в галузі дорожніх
перевезень;
запровадження єдиних стандартів
платіжних карт.
Функціонування ринку
створення спільної кризової
системи дорожнього транспорту;
реалізація спільної політики щодо
доступу на ринок, можливостей та цін в
авіаційних перевезеннях;
спільні правила страхування масових
ризиків.
Секторальні політики
Рис. Внутрішня і зовнішня взаємодії у процесі регіональної інтеграції
Особливості європейської інтеграції
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Має континентальний характер.
Об’єднання країн переважно згори донизу.
Існування міжконтинентальних блоків: митний союз
ЄАВТ – Південноафриканський митний союз, ЗВТ
ТАФТА (ЄС-МЕРКОСУР).
Групування навколо ЄС.
Перетинання з євразійськими інтеграційними
блоками.
Форми інтеграції – від ЗВТ до політичного союзу.
Реалізація моделей різношвидкісної інтеграції.
16
2. Європейський Союз: етапи розвитку, особливості
побудови
1950 р. –Прем’єр міністр Франції Р.Шуман і французький діяч Ж.Моне
запропонували створити Європейську федерацію, що ґрунтується на
економічному об'єднанні.
1951 р.-створено Європейське об'єднання вугілля і сталі
(ЄОВС) ФРН, Францією, Італією, Бельгією, Нідерландами,
Люксембургом.
1954 p. - Бельгія, Нідерланди і Люксембург запропонували створити
Спільний ринок;
1956 p. - міжурядова конференція (Венеція) підготувала проекти
створення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) і
Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом);
1957 р. - Римський договір про створення ЄЕС і Євратому був
підписаний і набув чинності з 1958p;
1968 р. - Митний союз країн ЄЕС з відповідними угодами про:
• відміну митних податків і зняття кількісних обмежень;
• введення єдиного митного тарифу для інших країн;
• проведення єдиної зовнішньоторговельної та аграрної політики.
ЄС: створення та розвиток
1972 p. - підписується Паризька угода про поетапне створення
валютно-економічного та політичного союзу;
1973 p. - діє угода про вільну торгівлю між ЄЕС і ЄОВС, з
одного боку, і країнами Європейської асоціації вільної
торгівлі - з іншого.
1979 p. - завершується процес створення Європейської валютної
системи (ЄВС), вводиться в дію ЕКЮ;
У 1986р. – приймається Єдиний Європейський акт, яким
вносяться зміни до Римського договору і визначається створення
єдиного внутрішнього ринку (ЄВР);
Єдиний Європейський акт – 1986р.:основна
•
•
•
•
•
•
•
•
мета- сприяти просуванню до ЄС на основі Європейських
співтовариств та системи європейського політичного
співробітництва.
Основні положення:
усуваються відмінності в технічних стандартах;
гармонізація податку на додану вартість та акцизного збору;
усуваються митні формальності, які ще залишилися (огляд
товарів, перевірка документів);
відміняються обмеження конкуренції в наданні
держзамовлень; запровадження відкритих тендерів;
усуваються ліміти на послуги (транспорт, зв'язок, фінанси);
усуваються обмеження щодо прийняття громадян на роботу;
взаємне визнання професійних кваліфікацій;
вільний рух капіталу.
ЄС: створення та розвиток
1992р. – підписано Маастрихтську угоду про створення ЄС (чинна з 1
листопада 1993 р.
Травень 1992р. - підписано угоду між ЄС і ЄАВТ про створення
Європейського економічного простору (ЄЕП):18 країн.Головна
мета:зміцнення економічних і торговельних відносин шляхом створення
внутрішнього ринку – чотири свободи переміщення ( за винятком с/г
продукції та продукції риболовства); норми співробітництва
поширювались на країни-члени ЄАВТ, окрім їх незалежної митної
політики щодо третіх країн, а також самостійної фінансової ,
податкової та валютної політики.
2 жовтня 1997р. – підписання Амстердамської угоди про ЄС, згідно з якою
було внесено зміни та доповнення до Договору про ЄС (в редакції 7 лютого
1992 р.). Запроваджено реформу структур та інститутів ЄС із метою
зміцнення позицій Європарламенту та Єврокомісії. Ці зміни
стосувалися в основному більш гнучкої та тісної співпраці країн в галузі
зовнішньої політики, політики безпеки, а також співробітництва у
сфері правосуддя та внутрішньої політики.
ЄС: створення та розвиток
1 січня 1999р. – завершальна стадія створення
Європейського економічного і валютного союзу:
введено в обіг єдину грошову валюту – євро, до
2002 р. – здійснювались безготівкові розрахунки
2000 р. – Ніцци договір – багатостороння угода
про визначення порядку реформування
інституцій ЄС для їх адаптації до майбутнього
розширення.
• 2007 р. – Лісабонський договір.
Маастрихтські угоди 1992р.
Згідно з Маастрихтськими угодами значно посилюється політична
взаємодія країн ЄС. Формується новий рівень співробітництва з такими
завданнями (фрагменти політичного союзу):
•проводити спільну зовнішню політику та політику безпеки;
•посилювати роль Європейського парламенту;
•розширювати співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ:
спільна імміграційна та візова політика; взаємоспівробітництво між
судовими, правоохоронними і митними органами.
Договір про Європейський союз установлює громадянство Союзу: всі
громадяни країн-членів є громадянами Союзу.
ЄС: створення та розвиток
У цілому Маастрихтські угоди надали Євросоюзу таких
функцій:
- створення й управління єдиною валютою;
- координація та контроль у проведенні єдиної економічної
політики;
- заснування і захист Єдиного ринку на засадах вільної і
справедливої конкуренції, підтримка рівності з певним
перерозподілом коштів між багатшими та біднішими
регіонами;
- підтримка законності й правопорядку;
- визначення і захист фундаментальних прав і свобод
громадян;
- управління єдиною зовнішньою політикою, включаючи
сферу закордонних справ і політику безпеки,
формування спільної оборонної політики.
Критерії конвергенції до Європейського
економічного та валютного союзу
• Стабільність цін, коли середній річний рівень інфляції в окремій країні
не перевищує відповідного рівня трьох країн з найкращими показниками
і в цілому не може бути вищий за 1,5 %.
• Обмежений державний борг країни - не повинен перевищувати 60 %
ВВП.
• НЕВИСОКИЙ дефіцит державного бюджету - 3 % ВВП.
• Збалансованість процентних ставок, коли величина довгоСТРОКОвої
номінальної відсоткової ставки в окремій країні не перевищує
відповідного рівня ТРЬОХ країн з кращими показниками не більше ніж на 2
%.
• Стабільність валютних курсів, коли валюта окремих країн не
девальвується без згоди інших країн-учасниць і повинна утримуватись не
менше двох років у відповідному коридорі коливань валютних курсів.
Європейський Союз
(1993 р.):
Спільна
зовнішня
політика і
політика
безпеки
Європейські
співтовариства
(об”єднання трьох
стовпів Європи)
Договори про
створення:
.ЄОВС – 1952 р.
.Євратом – 1957 р.
.ЄЕС – 1957 р.
Співробітництво у сфері
юстиції та
внутрішніх
справ
Лісабонський договір(2007р.)
Зовнішня політика і внутрішня безпека, питання функціонування митного
союзу, внутрішнього ринку, монетарної політики країн зони євро,
укладання міжнародних договорів – виключне право Союзу.
Спільна компетенція – функціонування внутрішнього ринку, економічна та
соціальна політика, соціальна та регіональна політика згуртування, сільське
господарство та рибальство, проблеми навколишнього середовища, захист
споживачів, транспорт, енергетика, простір свободи, безпеки та правопорядку,
проблеми здоров’я населення, дослідження, технологічне співробітництво,
гуманітарна допомога, координація питань зайнятості та в країнах-членах.
Підтримка Союзом держав-членів - захист здоров’я населення, промисловість,
культура, туризм, освіта, проблеми молоді та спорту.
Рішення з проблемних питаннь (податки, соціальний захист, зовнішня
політика, політика безпеки, співробітництво в галузі охорони
правопорядку, місця в інституціях ЄС) приймаються одноголосно, інші –
кваліфікованою більшістю (255 голосів в Раді, або 73,9% його членів,
одночасно 14 з 27 країн- членів та 62% його населення – за договором Ніцци).
Єврозона -- група 17 держав Європейського Союзу,
офіційною валютою яких є євро
Етапи розширення ЄС у економічному вимірі
Етапи
розширення
Збільшення
території, %
Збільшення
чисельності
населення,
%
Зростання
ВВП,
%
Зміни
ВВП на
душу
населення,
%
Середній обсяг
ВВП на душу
населення
(ЄС-6= 100%)
ЄС–9 / ЄС–
6
31
32
29
–3
97
ЄС–12 /
ЄС–9
48
22
15
–6
91
ЄС–15 /
ЄС–12
43
11
8
–3
89
ЄС–27 /
ЄС–15
34
29
9
–16
75
Політики ЄС
горизонтальні політики
секторальні політики
регіонального та локального
розвитку
САП (з 2007р. окремо не
виділяється)
соціальна
промислова та
підприємницька
податкова
дослідницька та технологічна
конкуренції
захисту довкілля
(екологічна)
енергетична
транспортна
рибальства
політики щодо громадян
захисту прав громадян
інформаційна
аудіовізуальна
культурна
освітня
охорони здоров’я
зовнішні політики
торговельна
допомоги з розвитку
Трьома основними причинами, що підштовхували
європейців до політичних змін в ЄС виступають:
•глобалізація, яка передбачає необхідність узгодження між
країнами-лідерами інтеграційного угруповання виважених і
послідовних дій;
•специфіка західноєвропейської моделі розвитку, яка включає
так звану європеїзацію, що веде до створення єдиного
економічного та політичного простору;
•неспроможність держав самотужки протистояти викликам
часу та з вигодою для себе розв’язувати світові проблеми.

similar documents