Rolul familiei in consumul si produc*ia de bunuri si

Report
Nevoi si dorințe
Bojan Cristina
Turdean Andreea
Pop Andrei
Pârțilă Daniel
Todea Andrei


Familia este cel mai mic grup social.
Din familie fac parte mai multe persoane:
mama, tata și copiii acestora precum și alte
rude de același sânge.


Sunt produse obținute ,de regulă, prin activitați
de prelucrare a materiilor prime.
Materiile prime sunt obținute din: industria
alimentară, industria constructiilor de mașini,
industria electrotehnică.


Sunt activitați desfăsurate de unii oameni, cu
scopul de a satisface nevoile altora .
Dintre membrii familiei, parinții desfășoară la
locurile de muncă diverse activităti.


Reprezinta activitatea economica prin care se
distribuie bunurile materiale prin procesul de
vanzare – cumparare.
Poate exista și schimb de servicii între
participanții la viața economică.


Reprezintă folosirea unor bunuri și servicii de
care oamenii au nevoi.
Bunurile de consum pe care orice familie le
achiziționează sunt produse alimentare și
nealimentare.


Sunt necesitați ale oamenilor, manifestate sub
diferite forme.
Ele sunt satisfăcute prin consum de bunuri
materiale și servicii.
Nevoia de a locui intr-o casă


Sunt stări sufletești ale oamenilor care tind,
aspiră către ceva.
Oamenii au diferite dorințe :
- dorința de a locui într-o vilă
- dorința de a avea haine frumoase

…..există și alte tipuri de nevoi satisfăcute prin
diverse activități?
- nevoia de cunoaștere
- nevoia de recreere
- nevoia de asigurare a sănătății

Alimentele, gazele naturale sau energia
electrică reprezintă resursele, adică
elementele folosite pentru satisfacerea
unei nevoi.

similar documents