Zajecia edukacyjne obszar 1

Report
„W LESIE – ĆWICZENIA
RÓWNOWAŻNE NA PRZYRZĄDACH ZE
ZMIANAMI POZYCJI.”
Cel ogólny:
Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną, kształtowanie
równowagi.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
W trakcie ćwiczeń i zabaw ruchowych reaguje na znaki, sygnały
według umowy z nauczycielem
Wykonuje ćwiczenia kształtujące postawę zgodnie z poleceniem,
wyjaśnieniem nauczyciela
Wykonuje skoki, przeskoki, zeskoki według poleceń, wyjaśnień
nauczyciela
Pokonuje tor przeszkód dostosowany do swoich możliwości
zachowując równowagę
Metody:
Ćwiczeń praktycznych
CZĘŚĆ WSTĘPNA
ZABAWA MUZYCZNO RUCHOWA WG KLANZY „ROWER”
ZABAWA ORIENTACYJNO-PORZĄDKOWA „DRZEWA”
CZEŚĆ WŁAŚCIWA TOR PRZESZKÓD
MARSZ W PRZÓD PO ŁAWECZCE NA PALCACH
WEJŚCIE NA CZWORAKACH PO DRABINCE SKOŚNIE W GÓRĘ I W
DÓŁ
PRZEJŚCIE PO PIŁKACH JEŻYKACH
SKOKI OBUNÓŻ PRZEZ PRZESZKODY
CZĘŚĆ KOŃCOWA
ĆWICZENIA RÓWNOWAŻNE „SKACZĄCE ZAJĄCZKI”
BIEG „JAK SARENKI PO LESIE” – LEKKI SPRĘŻYSTY
BIEG POKONYWANIE
SKOKIEM PRZESZKÓD
ĆWICZENIA
ĆWICZENIA
NA CZWORAKACH
„NIEDŹWIEDZIE”
USPAKAJAJĄCE- LEŻENIE TYŁEM GŁĘBOKIE ODDECHY PRZY
MUZYCE RELAKSACYJNEJ
„UCZYMY SIĘ BAWIĆ ORAZ
WYKONYWAĆ ĆWICZENIA Z
RÓŻNYMI PRZYBORAMI.”
Cel ogólny:
Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną,
kształtowanie równowagi.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
rozwinie szybkość poprzez zmian ę pozycji, ułożenie
ciała oraz rozwinie skoczność, szybkość,
rozwinie orientację poprzez rozpoznanie zmian w
usytuowaniu przedmiotów i osób oraz koordynację
ruchową,
wzmocni mięśnie grzbietu, ramion i nóg.
Metody:
Ćwiczeń praktycznych
ĆWICZENIA RR: MARSZ DOOKOŁA SALI Z WYSOKIM
UNOSZENIEM KOLAN – PRZEKŁADANIE KÓŁKA RINGO Z RĘKI DO
RĘKI – DOŁEM – W BOK – W GÓRĘ, KRĄŻENIE RR W PRZÓD I W
TYŁ, KRĄŻENIE NA ZMIANĘ LR I PR.
ĆWICZENIA NN: PRZESKOKI NAD RINGO W PRZÓD I W TYŁ,
PRZESKOKI W BOK. RINGO W PR WYMACH PN W PRZÓD W
GÓRĘ, PRZEŁOŻENIE POD NOGĄ DO LR, WYMACH LN,
PRZEŁOŻENIE DO PR.
ĆWICZENIA RÓWNOWAŻNE: UNOSZENIE KOŁA RINGO PRAWĄ
STOPĄ, LEWĄ STOPĄ „HUŚTAWKA”
ĆWICZENIA T: ROZKROK – SKRĘTOSKŁONY W PRAWĄ I LEWĄ
STRONĘ Z DOTKNIĘCIEM SZARFY DO PODŁOGI.
ĆWICZENIA KOREKCYJNE WAD POSTAWY – LEŻENIE NA
BRZUCHU UNOSZENIE KÓŁ RINGO DO GÓRY, SIAD PODPARTY
UNOSZENIE WORECZKÓW PALCAMI U STOPY
CZĘŚĆ KOŃCOWA
MARSZ PO OBWODZIE KOŁA Z WORECZKIEM NA GŁOWIE.
ĆWICZENIA RZUTNE: WYKORZYSTANIE WORECZKÓW DZIECI
PODRZUCAJĄ WORECZKI ŁAPIĄ RAZ PRAWĄ RAZ LEWA RĘKĄ

similar documents