Ktorá preprava je najvýhodnej*ia?

Report
Ktorá preprava je
najvýhodnejšia?
Mgr. Petra Bejšovcová
4.ročník
CESTOVANIE

ľudia cestovali odpradávna
 najskôr

sa presúvali za potravou, neskôr za obchodom
dnes ľudia cestujú:
 na
návštevu, výlet, dovolenku
 do zamestnania, do školy
DOPRAVA

doprava slúži na prepravu ľudí

vozíme ňou aj jedlo, poštu, zvieratá a iný tovar

čím viac vecí prepravujeme, tým viac energie sa
na dopravu spotrebuje
DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

každý dopravný prostriedok má svoje výhody a
nevýhody
 niektoré
sú hlučnejšie, nebezpečnejšie
 iné sú spoľahlivejšie
Ktorý dopravný prostriedok by si si
vybral TY?
Prečo?
PÁN JOZEF
Býva na vidieku, ale každý deň
dochádza za prácou do veľkého
mesta.
Každé ráno stojí v dopravnej
zápche.
Mohol by chodiť vlakom, ale zdá sa
mu to nepohodlné.
PANI LENKA
Býva v meste. Do práce chodí
väčšinu roka na bicykli. Iba v zime
cestuje MHD.
Auto má, ale používa ho iba na
dlhšie cestovanie s rodinou.
Cestovanie autom po meste je pre
ňu únavnejšie ako na bicykli.
• Prečo ľudia uprednostňujú auto pred bicyklom?
•Aké sú klady a zápory prepravy dopravnými prostriedkami?
•Akým dopravným prostriedkom cestujete do školy?
•Ktorý dopravný prostriedok sa podľa vás najviac využíva?
•V čom by bolo cestovanie pre pána Jozefa nepohodlné?
•Aký má pani Lenka vzťah k doprave v meste?
•V čom by bolo pre pána Jozefa výhodnejšie bývanie v meste?
Poznámky do zošita
CESTNÁ PREPRAVA
KLADY
• vhodná na krátke vzdialenosti
ZÁPORY
• pomalá
• nebezpečná
• je na ňu potrebný veľká plocha (cesty,
parkoviská)
• znečisťovanie ovzdušia
• dopravné zápchy
Poznámky do zošita
ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA
KLADY
ZÁPORY
• vhodná na stredne dlhé trasy
• sú potrebné koľaje a stanice
• prevoz veľkých a ťažkých predmetov
• nedostupnosť pre menšie obce
Poznámky do zošita
LETECKÁ PREPRAVA
KLADY
ZÁPORY
• cestovanie na veľké vzdialenosti
• sú potrebné letiská
• drahá preprava
• hlučná
• miesto potrebné na letisko (runway)
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!
Použité zdroje:
www.google.sk
Učebnica Vlastiveda pre 4.roč. ZŠ (Kožuchová)

similar documents