Direc*ia Abuz de Pozi*ie Dominant*

Report
Consiliul Concurenței
Abuzul de poziție dominantă
art. 10-11 din Legea concurenței nr.183 din 11 iulie 2012
Chișinău 31.01.2013
Definiție
Poziție dominantă pe piață – poziție de putere economică de care beneficiază
o întreprindere ce îi permite să împiedice menținerea unei concurențe
efective pe o piață relevantă, acordîndu-i posibilitatea de a se comporta, în
mare măsură, în mod independent față de concurenți, de clienții săi și, în
ultimă instanță, față de consumatori (art.4)
Poziția
dominantă
unică
colectivă
Poziția (cota)
pe piață a
întreprinderii
dominante și a
concurenților ei
Expansiunea și
intrarea pe
piață
Puterea
compensatorie a
cumpărătorilor
Factorii privind stabilirea
poziției dominante (art.10)
Practici abuzive (art. 11)
● Impunerea, în mod direct sau indirect, a unor prețuri inechitabile
de vînzare ori de cumpărare sau a altor condiții inechitabile de
tranzacționare;
● Limitarea producției, comercializării sau dezvoltării tehnologice
în dezvantajul consumatorilor;
● Aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiții
inegale la prestații echivalente, creînd în acest fel unora din ei un
dezavantaj concurențial;
● Condiționarea încheierii contractelor de acceptare de către
partenerii comerciali a unor prestații suplimentare care, prin natura
lor sau conform uzanțelor comerciale, nu au legătură cu obiectul
acestor contracte;
● Practicarea unor prețuri excesive sau a unor prețuri de ruinare în
scopul înlăturării concurenților;
● Refuzul neîntemeiat de a contracta cu anumiți furnizori sau de a
face livrări către anumiți beneficiari;
● Ruperea unei relații contractuale stabilite anterior pe piața
relevantă pentru singurul motiv că partenerul refuză să se supună
unor condiții comerciale nejustificate.
Exceptare de la regula generală
Practicile abuzive pot fi
justificate de:
Necesitatea obiectivă
Creșterea eficienței
Excepție: Practicile de excludere care
mențin, crează sau consolidează o poziție
de piață ce se apropie de monopol
Consiliul Concurenței
Vă mulţumim pentru atenţie !
Diana Lapteacru
Șef al Direcției Abuz de Poziție Dominantă

similar documents