Identificarea organelor de ma*ini *i a solicit*rilor

Report
Alegerea utilajelor folosite la îndreptare
Clasa a X-a A
Lucrător în mecanică de motoare
Identificarea organelor de maşini şi a solicitărilor are drept
scop stabilirea bazelor teoretice pentru calculul şi construcţia
acestora, pornind de la condiţiile lor de funcţionare în maşină.
Sistem
tehnic
Maşină
Organ de maşină
Text
Mecanism
Definirea sistemului tehnic
www.themegallery.com
Company Logo
Definirea sistemului tehnic
 Sistemele tehnice întâlnite
în activitatea industrială
prezintă diferite grade de
complexitate şi diferite
roluri funcţionale.
 Din punctul de vedere al
complexităţii, sistemele
tehnice se împart în:
maşini, mecanisme,
subansambluri,
ansambluri şi organe de
maşini.
Sistemul tehnic
1
2
3
Mecanismele- sunt
grupuri de elemente
alcătuite pentru a
obţine o mişcare
determinată;
grupuri de elemente
care intră în acţiune
în timpul unei
funcţionări.
Subansamblurilesunt mecanisme sau
grupuri de elemente
cu funcţiune
limitată.
Ansamblurile- sunt
grupuri de
elemente, izolate
constructiv, formând
un tot care poate fi
considerat de sine
stătător.
Organele de maşini
 Asigură:
 Înlocuirea comodă a elementelor uzate;
 Uşurarea confecţionării elementelor prin simplificarea




formelor;
Posibilitatea fabricării din diferite materiale;
Montarea şi demontarea grupurilor;
Posibilitatea tipizării şi standardizării;
Simplificarea şi independenţa montării ansamblurilor.
Realizarea raţională a unei maşini
trebuie să asigure concomitent:
 Calitate
 Cantitate
 Eficienţă economică
Organe de maşini
Clasificare
Din punct de
vedere
constructiv:
Simple
Compuse
www.themegallery.com
Company Logo
După rolul
funcţional:
•Organe pentru
îmbinare
•Organe pentru
transmiterea
mişcării
Condiţii impuse organelor de maşini
Siguranţă în exploatare
Fiabilitate
Mentenabilitate
Rezistenţa la acţiunea mediului
Durabilitate
Condiţiile impuse organelor de
maşini
Funcţional
•Funcţionare
sigură
•Simple, sigure şi
comode
•Funcţionare fără
zgomot
•Funcţionare
regulată şi fără
vibraţii
Economic
Cheltuieli cât
mai scăzute la
fabricaţie:
•Alegerea
materialelor
corespunzătoare
•Alegerea
raţională a
dimensiunilor
•Gabarit redus,
adaosuri mici
Tehnologic
•Tehnologie
adecvată
•Consum mic de
energie
•Întreţinere şi
montare uşoară
Estetic- aspectul
îngrijit al formei
Standardizarea organelor de maşini
Standardizarea
•Activitate tehnicoştiinţifică organizată,
desfăşurată în scopul
sistematizării
situaţiilor repetabile,
a convenţiilor de
reprezentare, a
metodelor optime de
calcul, a proiectării
formei şi
dimensiunilor.
Se poate realiza:
•
La nivel
internaţional, prin
ISO;
•La nivel naţionalprin norme valabile
în activitatea dintr-o
ţară
•La nivele de ramură
industrială, grupe de
întreprinderi
Interschimbabilitatea organelor de maşini
Toleranţele sunt bine stabilite
Sunt utilizate tehnologii şi utilaje cu
precizie ridicată pentru realizarea pieselor interschimbabile
Forma constructivă şi materialele alese
respectă condiţiile standard
Condiţiile
intershimbabilităţii
Utilaje folosite la îndreptare
1
Placa de îndreptat
2
Nicovale
3
Ciocane
4
Prese manuale
Maşini de îndreptat
Maşină de îndreptat

similar documents